Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2314(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0062/2017

Predkladané texty :

A8-0062/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 16
CRE 13/06/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0262

Prijaté texty
PDF 217kWORD 58k
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Správa o Kosove za rok 2016
P8_TA(2017)0262A8-0062/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2017 o správe Komisie o Kosove za rok 2016 (2016/2314(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne, ktoré sa konalo 19. a 20. júna 2003 a ktoré sa týkalo vyhliadok krajín západného Balkánu na pristúpenie k Európskej únii,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom, ktorá nadobudla platnosť 1. apríla 2016,

–  so zreteľom na podpísanie rámcovej dohody s Kosovom o jeho účasti na programoch Únie,

–  so zreteľom na prvú dohodu o zásadách upravujúcich normalizáciu vzťahov, ktorú podpísali premiéri Hashim Thaçi a Ivica Dačić 19. apríla 2013, a na vykonávací akčný plán z 22. mája 2013,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/947 zo 14. júna 2016, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX Kosovo),

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov o prebiehajúcich činnostiach Dočasnej misie Organizácie Spojených národov v Kosove (UNMIK) a o súvisiacom vývoji vrátane najnovšej správy zverejnenej 26. októbra 2016 a na diskusiu Bezpečnostnej rady o UNMIK, ktorá sa konala 16. novembra 2016,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o politike rozširovania EÚ z 9. novembra 2016 (COM(2016)0715),

–  so zreteľom na správu Komisie o Kosove za rok 2016 z 9. novembra 2016 (SWD(2016)0363),

–  so zreteľom na posúdenie Komisie z 18. apríla 2016 týkajúce sa kosovského programu hospodárskych reforiem na roky 2016 – 2018 (SWD(2016)0134),

–  so zreteľom na spoločné závery dialógu o hospodárskych a finančných otázkach medzi EÚ a západným Balkánom a Tureckom z 26. mája 2016 (9500/2016),

–  so zreteľom na program európskych reforiem, ktorý sa začal 11. novembra 2016 v Prištine,

–  so zreteľom na závery predsedníctva z 13. decembra 2016 o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia,

–  so zreteľom na závery zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti zo 7. decembra 2009, 14. decembra 2010 a z 5. decembra 2011, v ktorých sa zdôrazňuje a opätovne potvrdzuje, že Kosovo by bez toho, aby bola dotknutá pozícia členských štátov k jeho štatútu, malo takisto mať prospech z možnosti prípadnej liberalizácie vízového režimu, len čo budú splnené všetky podmienky,

–  so zreteľom na návrh Komisie z 1. júna 2016 o regulácii liberalizácie vízového režimu pre osoby z Kosova (COM(2016)0277) a na štvrtú správu Komisie zo 4. mája 2016 o pokroku Kosova pri plnení požiadaviek stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu (COM(2016)0276),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1244 (1999), na poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora z 22. júla 2010 k otázke súladu jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosova s medzinárodným právom a na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 64/298 z 9. septembra 2010, ktorou sa uznal obsah stanoviska Medzinárodného súdneho dvora a privítala pripravenosť EÚ uľahčiť dialóg medzi Srbskom a Kosovom,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia z medziparlamentných zasadnutí EP – Kosovo, ktoré sa konali 28. – 29. mája 2008, 6. – 7. apríla 2009, 22. – 23. júna 2010, 20. mája 2011, 14.– 15. marca 2012, 30. – 31. októbra 2013 a 29. – 30. apríla 2015, na vyhlásenia a odporúčania prijaté na prvom a druhom zasadnutí Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Kosovo, ktoré sa konali 16. – 17. mája 2016 a 23. – 24. novembra 2016, a na prvé zasadnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie, ktoré sa konalo 25. novembra 2016,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0062/2017),

A.  keďže 114 zo 193 členských štátov OSN vrátane 23 z 28 členských štátov EÚ uznáva nezávislosť Kosova;

B.  keďže (potenciálne) kandidátske krajiny sú posudzované na základe vlastných zásluh a keďže časový plán pristúpenia sa určí podľa rýchlosti a kvality potrebných reforiem;

C.  keďže EÚ opätovne pripomína svoju ochotu pomáhať pri hospodárskom a politickom rozvoji Kosova prostredníctvom jasnej európskej perspektívy a v súlade s európskou perspektívou tohto regiónu a keďže Kosovo preukázalo snahu na svojej ceste k európskej integrácii;

D.  keďže pre EÚ sú zásada právneho štátu, základné práva, posilnenie demokratických inštitúcií vrátane reformy verejnej správy, ako aj dobré susedské vzťahy, hospodársky rozvoj a konkurencieschopnosť stredobodom jej politiky rozširovania;

E.  keďže viac ako 90 % obyvateľov Kosova sa obáva nezamestnanosti a viac ako 30 % poberá 0 až 120 EUR mesačne;

1.  víta nadobudnutie platnosti Dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom 1. apríla 2016 ako prvý zmluvný vzťah a zásadný krok v záujme pokračovania procesu integrácie Kosova do EÚ; víta začiatok vykonávania európskeho programu reforiem 11. novembra 2016 a prijatie národnej stratégie pre vykonávanie dohody o stabilizácii a pridružení ako platformy na uľahčenie vykonávania dohody o stabilizácii a pridružení a vyzýva Kosovo, aby naďalej preukazovalo jasnú politickú vôľu a odhodlanie vykonávať dohodnutý plán vrátane vytvorenia koordinačného mechanizmu pre vykonávanie dohody o stabilizácii a pridružení a aby využilo pozitívnu dynamiku vytvorenú dohodou o stabilizácii a pridružení s cieľom vykonávať a inštitucionalizovať reformy a zlepšiť sociálno-ekonomický rozvoj Kosova, nadviazať spoluprácu s EÚ v mnohých oblastiach, čo by podporilo aj obchodnú a investičnú integráciu Kosova, napredovať vo vzťahoch so susednými krajinami a prispieť k stabilite v regióne; vyzýva vládu Kosova, aby sa zamerala na vykonávanie komplexných reforiem, ktoré sú potrebné na splnenie jej záväzkov v rámci dohody o stabilizácii a pridružení; víta druhé zasadnutie Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie, ktoré sa konalo 23. – 24. novembra 2016, a prvé zasadnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Kosovo, ktoré sa konalo 25. novembra 2016; berie na vedomie, že slobodné, spravodlivé a transparentné predčasné parlamentné voľby a komunálne voľby v druhej polovici roku 2017 sú kľúčové pre demokratickú budúcnosť Kosova, ako aj pre budúcnosť procesu jeho integrácie do EÚ;

2.  víta celkovo pokojný a usporiadaný priebeh predčasných všeobecných volieb 11. júna 2017; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že pre krátky čas, ktorý bol k dispozícii, neboli zohľadnené niektoré odporúčania Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (OBSE/ODIHR) z roku 2014; vyjadruje znepokojenie nad problémami, ktoré zistili členovia pozorovateľskej misie EÚ počas predvolebnej kampane predovšetkým v súvislosti s rušivým zasahovaním niektorých politických strán do nezávislosti súkromných aj verejných médií a s hrozbami a zastrašovaním členov a kandidátov komunity kosovských Srbov v súťaži so stranou Srpska Lista; naliehavo vyzýva strany, aby urýchlene vytvorili vládu, ktorá bude Kosovo naďalej viesť k EÚ, a aby sa zaviazali, že ratifikujú dohodu o vymedzení hranice s Čiernou Horou a budú pokračovať vo vyšetrovaní a vyvodzovaní zodpovednosti v prípadoch korupcie na vysokej úrovni a organizovaného zločinu s cieľom pripraviť pôdu pre bezvízový styk občanov Kosova;

3.  vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcou extrémnou polarizáciou politického prostredia; vyzýva všetky strany, aby preukázali spoľahlivosť a zodpovednosť a vytvorili podmienky pre plodný dialóg zameraný na riešenia a výsledky s cieľom zmierniť napätie a dosiahnuťudržateľný kompromis zameraný na uľahčenie postupu krajiny na jej ceste do Európy;

4.  nalieha na predstaviteľov komunity kosovských Srbov, aby prijali plnú zodpovednosť za svoje miesto a úlohu v inštitúciách krajiny, konali nezávisle od Belehradu a konštruktívne v prospech všetkých obyvateľov Kosova, a zároveň naliehavo vyzýva Kosovo, aby naďalej podporovalo prístup kosovských Srbov k inštitúciám Kosova; v tejto súvislosti víta integráciu zamestnancov súdnictva, polície a civilnej ochrany z radov kosovských Srbov do systému Kosova; vyzýva kosovské orgány, aby pokračovali v budovaní vzájomnej dôvery medzi komunitami a zároveň podporovali ich hospodársku integráciu;

5.  čo najdôraznejšie odsudzuje násilné prerušenie činnosti zo strany niektorých členov opozície, ku ktorému došlo v kosovskom parlamente v prvej polovici roku 2016, a víta obnovenú účasť opozície na rokovaniach zhromaždenia o väčšine záležitostí, ako aj konštruktívnu účasť všetkých členov spoločnej parlamentnej delegácie Európskeho parlamentu a kosovského zhromaždenia v poslednej časti končiaceho volebného obdobia; zdôrazňuje význam politického dialógu, aktívnej a konštruktívnej účasti všetkých politických strán v rozhodovacích procesoch a neobmedzenej parlamentnej činnosti ako nevyhnutných podmienok pre napredovanie procesu integrácie do EÚ;

6.  zdôrazňuje, že cesta k integrácii do EÚ si vyžaduje dlhodobú strategickú víziu a trvalý záväzok prijímať a vykonávať potrebné reformy;

7.  berie na vedomie, že päť členských štátov neuznalo Kosovo; zdôrazňuje, že uznanie Kosova by prispelo k normalizácii vzťahov medzi Kosovom a Srbskom a zvýšilo dôveryhodnosť EÚ v rámci jej vlastnej vonkajšej politiky; pozitívne vníma konštruktívny prístup všetkých členských štátov pri uľahčovaní a posilňovaní vzťahov medzi EÚ a Kosovom v záujme podpory sociálno-hospodárskeho rozvoja, právneho štátu a demokratickej konsolidácie v prospech obyvateľov Kosova; nabáda na pozitívny prístup, pokiaľ ide o účasť Kosova v medzinárodných organizáciách;

8.  víta návrh Komisie povoliť liberalizáciu vízového režimu, čo by pre Kosovo predstavovalo veľmi priaznivý krok na jeho ceste k európskej integrácii; pozitívne berie na vedomie pokles žiadostí o azyl zo strany kosovských občanov v EÚ aj v krajinách pridružených k schengenskému priestoru a víta zavedenie Fondu pre reintegráciu a reintegračných programov pre navrátených kosovských občanov; vyjadruje znepokojenie nad patovou situáciou v odstupujúcom zhromaždení, pokiaľ ide o ratifikáciu dohody o vymedzení hraníc s Čiernou Horou, a zdôrazňuje, že liberalizáciu vízového režimu možno povoliť len po tom, ako Kosovo splní všetky kritériá, a to aj v súvislosti s dosiahnutím pokroku pri odsudzujúcich rozsudkoch za korupciu a organizovanú trestnú činnosť na vysokých miestach, k čomu do veľkej miery prispieva IT mechanizmus sledovania pre prípady veľkého významu, ktorý Kosovo využíva v prípade zločinov na vysokej úrovni, pričom tento mechanizmus by sa mal rozšíriť aj na iné trestné veci; vyzýva preto orgány, aby zvýšili úsilie v oblasti riešenia problému prania špinavých peňazí, obchodovania s drogami, obchodovania s ľuďmi, obchodovania so zbraňami a nedovoleného držania zbraní;

9.  považuje za rozhodujúce, aby zahraničná a bezpečnostná politika Kosova bola zosúladená so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ;

10.  víta pokrok, ktorý sa po mesiacoch malého až žiadneho pokroku dosiahol pri vykonávaní viacerých dohôd podpísaných od augusta 2016 v rámci procesu normalizácie vzťahov so Srbskom; zdôrazňuje, že plné vykonávanie dohôd je nevyhnutné pre ďalší úspešný rozvoj dialógu medzi Prištinou a Belehradom; vyzýva Kosovo aj Srbsko, aby preukázali väčšiu angažovanosť a trvalú politickú vôľu, pokiaľ ide o normalizáciu vzťahov, a zdržali sa akýchkoľvek činností, ktoré by ohrozili pokrok, ktorý sa v rámci tohto procesu doteraz podarilo dosiahnuť; pripomína, že toto je podmienkou pristúpenia k EÚ; berie na vedomie určitý pokrok dosiahnutý v rámci technických záležitostí, ako sú katastre, vysokoškolské diplomy a poznávacie značky, a pri vykonávaní dohody o moste v Mitrovici; s obavami sleduje vývoj vo veci mosta v Mitrovici a podporuje nedávnu dohodu; víta pridelenie samostatnej medzinárodnej telefónnej predvoľby Kosovu; opätovne vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby pravidelne vyhodnocovala to, ako si strany plnia svoje záväzky, a o svojich zisteniach informovala Európsky parlament; zdôrazňuje, že dosiahnuté dohody by mali zlepšiť každodenný život bežných občanov; konštatuje, že výhody dialógu nie sú občanom Kosova a Srbska zrejmé, a zdôrazňuje, že pri komunikácii výsledkov tohto dialógu je potrebná maximálna transparentnosť, najmä v severnom Kosove; zdôrazňuje význam dobrých susedských vzťahov so všetkými krajinami západného Balkánu;

11.  dôrazne odsudzuje vyslanie srbského nacionalistického vlaku z Belehradu do severného Kosova; vyjadruje vážne obavy v súvislosti s vyjadreniami propagujúcimi vojnu a rétorikou namierenou proti EÚ; berie na vedomie rozhodnutie súdu v Colmare (Francúzsko) odmietnuť vydanie do Srbska a prepustiť Ramusha Haradinaja, ktorý bol oslobodený Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v rokoch 2008 a 2012 a zatknutý vo Francúzsku 4. januára 2017 na základe medzinárodného zatykača vydaného Srbskom v roku 2004 podľa jeho zákona o organizácii a kompetenciách štátnych orgánov v súdnych konaniach vo veci vojnových zločinov; vyjadruje poľutovanie, že tento zákon sa doposiaľ zneužíva na prenasledovanie občanov krajín, ktoré patrili do bývalej Juhoslávie, o čom svedčí tento nedávny prípad; naliehavo vyzýva obe strany, aby sa zdržali provokatívnych krokov a neužitočnej rétoriky, ktoré by mohli byť prekážkou v procese normalizácie; vyzýva EÚ, Kosovo a Srbsko, aby konštruktívne prediskutovali tieto otázky, a to v rámci rokovaní o pristúpení k EÚ;

12.  konštatuje, že doteraz nebolo zriadené združenie srbských miest a obcí a zatiaľ neboli vypracované jeho stanovy a že vytvorenie tohto združenia je zodpovednosťou vlády Kosova; naliehavo vyzýva Kosovo, aby bez ďalšieho odkladu vytvorilo toto združenie v súlade s dohodou dosiahnutou v rámci dialógu sprostredkovaného EÚ a s rozhodnutím ústavného súdu Kosova; v tejto súvislosti nabáda orgány Kosova, aby vymenovali pracovnú skupinu na vysokej úrovni, ktorá bude mať jasný a časovo ohraničený mandát, s cieľom navrhnúť stanovy pre zapojenie verejnosti a parlamentné preskúmanie; vyjadruje znepokojenie nad nepretržitou existenciou paralelných srbských štruktúr, a to aj prostredníctvom stálej finančnej podpory, a vyzýva na ich odstránenie; nabáda všetky zainteresované strany, aby našli akceptovateľné a vzájomne prijateľné dlhodobé riešenie pre štatút baníckeho komplexu Trepča;

13.  vyzýva politické sily, aby zabezpečili dodržiavanie občianskych slobôd a bezpečnosti srbskej komunity a miest jej bohoslužieb;

14.  víta zriadenie osobitných komôr pre Kosovo a osobitnej prokuratúry v Haagu ako zásadného kroku na zaručenie spravodlivosti a zmierenia; zdôrazňuje, že ochrana svedkov je pre úspešnosť osobitného súdu kľúčová, a preto vyzýva orgány, aby občanom umožnili využívať tento systém bez obavy z odvety; vyzýva EÚ a členské štáty, aby tento súd naďalej podporovali, a to aj prostredníctvom primeraného financovania; víta ochotu Holandska umiestniť tento súd na svojom území;

15.  vyzýva Kosovo, aby riešilo problematiku nezvestných osôb vrátane: účinného zaručenia práv vlastniť majetok, zamedzenia zaberania majetku a zabezpečenia návratu a reintegrácie vysídlených osôb; vyzýva Kosovo, aby zabezpečilo účinnú kompenzáciu pre obete znásilnenia vo vojne, ako sa stanovuje v národnom akčnom pláne; so znepokojením berie na vedomie pomalý pokrok vo vyšetrovaní, stíhaní a odsudzovaní vojnových zločinov vrátane prípadov sexuálneho násilia počas vojny v Kosove v rokoch 1998 – 1999, a naliehavo vyzýva Kosovo, aby zintenzívnilo svoje úsilie v tejto oblasti;

16.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v rámci rozhodovacieho procesu neprebiehajú pravidelné konzultácie s občianskou spoločnosťou; nalieha na potrebe väčšmi posilniť postavenie občianskej spoločnosti a vyzýva na preukázanie politickej vôle s cieľom zapojiť občiansku spoločnosť prostredníctvom zavádzania minimálnych noriem pre verejné konzultácie;

17.  vyzýva politické sily, aby zaručili, rešpektovali a podporovali právny štát vrátane nezávislosti súdnictva a zintenzívnili úsilie o zlepšenie a aby jasne rozlišovali medzi legitímnym úsilím kosovských obyvateľov o slobodu a spravodlivosť a činmi jednotlivcov, ktorí údajne spáchali vojnové zločiny, za ktoré ich musia náležite stíhať príslušné súdne orgány;

18.  konštatuje, že ombudsman začal vykonávať zákon z roku 2015 o ombudsmanovi prostredníctvom intenzívnejšieho a lepšieho predkladania správ, a vyzýva na prijatie súvisiacich sekundárnych právnych predpisov; vyzýva zhromaždenie a vládu Kosova, aby zabezpečili finančnú, funkčnú a organizačnú nezávislosť ombudsmana v súlade s medzinárodnými normami týkajúcimi sa národných inštitúcí pre ľudské práva; naliehavo vyzýva vládu, aby sa riadila správami a odporúčaniami Úradu generálneho audítora a ombudsmana;

19.  zdôrazňuje potrebu riadneho fungovania inštitúcie ombudsmana a potrebu zabezpečiť, aby získal všetky zdroje nevyhnutné na vykonávanie svojich činností;

20.  poznamenáva, že hoci sa dosiahol určitý pokrok v prijímaní právnych predpisov o správnom fungovaní súdnictva, výkon spravodlivosti je stále pomalý a neefektívny a bránia mu pretrvávajúce nedostatky v oblasti trestnoprávnych predpisov, politický a hospodársky záujem, politické zásahy, nedostatočná zodpovednosť a obmedzené finančné a ľudské zdroje, a to aj v prípade osobitnej prokuratúry; vyzýva Kosovo, aby tieto problémy prioritne vyriešilo s cieľom zabezpečiť právnu istotu v oblasti vlastníckych práv zahraničných investorov; berie na vedomie úsilie polície a prokuratúry o boj proti organizovanej trestnej činnosti; uznáva úsilie zodpovedných orgánov o vyšetrenie smrti pána Astrita Dehariho vo väzení a naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby toto vyšetrovanie dokončili;

21.  víta podpísanie rámcovej dohody o účasti Kosova na programoch EÚ a nabáda na čo najrýchlejšie nadobudnutie platnosti tejto dohody a na jej riadne vykonávanie po schválení Európskym parlamentom;

22.  vyjadruje vážne znepokojenie nad nedostatočným pokrokom dosiahnutým v oblasti ochrany slobody prejavu a slobody médií a nad rastúcim politickým zasahovaním a tlakom na médiá a ich zastrašovaním; vyjadruje hlboké poľutovanie nad rastúcim množstvom priamych hrozieb a útokov voči novinárom a nad rozšírenou autocenzúrou; nalieha na kosovské orgány, aby plne uznali a chránili slobodu prejavu v súlade s normami EÚ, skoncovali s beztrestnosťou útokov na novinárov a postavili zodpovedné osoby pred súd; nalieha na vládu, aby zaručila nezávislosť a udržateľnosť verejnoprávnych médií RTK a aby zaviedla vhodný systém financovania; vyzýva na prijatie riadnych právnych predpisov o autorskom práve a na zaistenie transparentnosti vlastníctva médií;

23.  vyzýva vládu Kosova, aby zabezpečila neodkladné vyšetrenie prípadov fyzických útokov na novinárov a ďalších foriem nátlaku a aby urýchlila a posilnila rozhodovanie o prípadoch súdnymi orgánmi, naďalej jednoznačne odsudzovala všetky útoky na novinárov a médiá a zabezpečila transparentnosť vlastníctva médií v záujme boja proti rastúcemu riziku vyvíjania neoprávneného nátlaku na redaktorov a novinárov;

24.  víta dohodu, ktorú podpísali Kosovo a Srbsko 30. novembra 2016, o záverečných krokoch vykonávania dohody v oblasti justície dosiahnutej v rámci dialógu z 9. februára 2015, ktorá umožní súdnym inštitúciám krajiny fungovať na celom území Kosova;

25.  zdôrazňuje, že systémová korupcia je v rozpore so základnými hodnotami EÚ, ktorými sú transparentnosť a nezávislosť súdnictva; opätovne vyjadruje znepokojenie nad veľmi pomalým pokrokom v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a vyzýva na obnovenie úsilia a na jasnú politickú vôľu s cieľom riešiť tieto problémy, ktoré bránia dosiahnutiu výrazného hospodárskeho pokroku v budúcnosti; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v niektorých oblastiach Kosova, najmä na severe, zostáva korupcia a organizovaná trestná činnosť nepotrestaná; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že dosahovanie pokroku pri vyšetrovaní, stíhaní a konečných rozsudkoch je stále nevýrazné a že zabavovanie majetkov pochádzajúcich z trestnej činnosti sa zriedka využíva aj napriek tomu, že ide o zásadný nástroj v boji proti korupcii, a preto odporúča urýchlené zmrazenie aktív a zvýšenie počtu prípadov konečnej konfiškácie majetku; vyzýva kosovskú agentúru na boj proti korupcii, aby pri vyšetrovaní zaujala aktívnejší prístup; vyjadruje znepokojenie nad tým, že financovanie politických strán a kampaní nepodlieha riadnemu regulačnému dohľadu; zastáva názor, že zákon o konflikte záujmov sa musí zosúladiť s európskymi normami a že je potrebné v praxi zaviesť účinné vylúčenie verejných činiteľov obvinených alebo odsúdených zo spáchania závažných trestných činov alebo trestných činov súvisiacich s korupciou; vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom účinnej koordinácie medzi inštitúciami zodpovednými za odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie prípadov korupcie; vyjadruje vážne znepokojenie nad účasťou zločineckých ozbrojených skupín na cezhraničnej trestnej činnosti a vyzýva na priamu a účinnú spoluprácu medzi Kosovom a Srbskom, ako aj medzi všetkými krajinami v regióne v boji proti organizovanej trestnej činnosti; zdôrazňuje, že členstvo Kosova v Interpole a spolupráca s Europolom by toto úsilie uľahčili;

26.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že Kosovo je aj naďalej skladiskom a tranzitnou krajinou pre tvrdé drogy; so znepokojením berie na vedomie nedostatok bezpečných úložísk pre zadržané drogy predtým, ako budú zničené; vyjadruje vážne obavy nad nízkym počtom odsúdených osôb v prípadoch obchodovania s ľuďmi aj napriek tomu, že Kosovo je zdrojovou, tranzitnou a cieľovou krajinou pre ženy a deti, s ktorými sa obchoduje; so znepokojením berie na vedomie existenciu ozbrojených skupín a ich účasť na organizovaných trestných činnostiach, ako je pašovanie zbraní, a zjavnú beztrestnosť, v dôsledku ktorej sú schopné pôsobiť cezhranične;

27.  vyzýva Kosovo, aby zintenzívnilo úsilie o zastavenie násilia založeného na rodovej príslušnosti a zabezpečilo, aby ženy mohli plne uplatňovať svoje práva; vyzýva kosovské inštitúcie, aby vyčlenili primerané finančné prostriedky na vykonávanie národnej stratégie boja proti domácemu násiliu, čo zahŕňa aj medzinárodné mechanizmy, ako je Istanbulský dohovor; víta politickú podporu na vysokej úrovni pre práva LGBTI osôb; víta uskutočnenie druhého pochodu Pride Parade, ale opätovne pripomína, že v komunite LGBTI stále prevláda strach;

28.  vyzýva kosovské orgány, aby prioritne riešili otázku uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a zabezpečili, aby riadiace subjekty a orgány boli v tejto otázke príkladom; vyjadruje znepokojenie nad štrukturálnymi problémami, ktoré bránia vykonávaniu právnych predpisov v oblasti rodovej rovnosti, a naďalej vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným zastúpením žien v pozíciách s rozhodovacou právomocou; naliehavo vyzýva Kosovo, aby nepretržite nabádalo ženy na to, aby sa uchádzali o pozície na vysokej úrovni; vyjadruje znepokojenie nad nízkou úrovňou vlastníctva majetku u žien a vyzýva orgány, aby aktívne zabezpečovali zaistenie vlastníckych práv pre ženy vrátane dedičských práv; víta prijatie národnej stratégie týkajúcej sa domáceho násilia a požaduje jej plné vykonávanie s cieľom dosiahnuť pokrok v boji proti domácemu násiliu a násiliu založenému na rodovej príslušnosti; zdôrazňuje súvislosť medzi sexuálnym násilím počas vojny a konfliktov a normalizácie a vysokou mierou rodovo motivovaného násilia v krajinách po skončení konfliktu v prípade, že sa tieto otázky náležite neriešia; naliehavo vyzýva orgány, aby verejne podporili a zaviedli mechanizmy ochrany a prístrešky pre ženy, ktoré prelomia mlčanie a oznámia domáce násilie; podporuje prácu mimovládnych organizácií v tejto otázke;

29.  oceňuje zriadenie medziministerskej koordinačnej skupiny pre ľudské práva v máji 2016, konštatuje však, že je potrebné ďalšie úsilie na ochranu práv všetkých menšín v Kosove vrátane rómskej, aškalskej, egyptskej a goranskej komunity prostredníctvom úplného vykonávania príslušných právnych predpisov a pridelenia dostatočných zdrojov; vyzýva príslušné národné a miestne orgány, aby prioritne vykonávali všetky potrebné legislatívne a praktické opatrenia na obmedzenie diskriminácie a potvrdenie práv rôznych etnických menšín vrátane kultúrnych, jazykových a vlastníckych práv, a tak prispeli k rozvoju multietnickej spoločnosti; vyzýva Kosovo, aby zabezpečilo, aby vracajúci sa utečenci, z ktorých mnohí sú Rómovia, boli úplne integrovaní a aby boli obnovené ich občianske práva, čím by sa ukončilo ich postavenie osôb bez štátnej príslušnosti; vyzýva Kosovo, aby prijalo novú stratégiu a akčný plán na začlenenie rómskej, aškalskej a egyptskej komunity;

30.  víta zvýšené úsilie v boji proti násilnému extrémizmu a radikalizácii, ako aj v ich prevencii a potláčaní, a uznáva významnú prácu, ktorú Kosovo v tejto oblasti vykonalo; poznamenáva, že do Kosova sa vrátilo mnoho zahraničných bojovníkov, a vyzýva orgány, aby zabezpečili ich monitorovanie a stíhanie a aby vytvorili komplexný prístup s účinnými politikami na prevenciu, deradikalizáciu a prípadne reintegráciu; žiada, aby bol ďalej identifikovaný príliv zahraničných bojovníkov a nevysledovateľných peňazí určených na ďalšiu radikalizáciu, aby sa mu predchádzalo a aby bol prerušený; zdôrazňuje potrebu účinných komunitných programov s cieľom čeliť rozhorčeniu, ktoré podnecuje násilný extrémizmus a radikalizáciu, a vybudovania vzťahov, ktoré podporujú toleranciu a dialóg;

31.  víta zlepšenie hospodárskej situácie a zvýšenie daňových príjmov, vďaka čomu má vláda k dispozícii viac prostriedkov na vykonávanie svojich politík; vyjadruje však obavy nad udržateľnosťou kosovského rozpočtu, najmä pokiaľ ide o výšku dávok vyčlenených pre vojnových veteránov, a v tejto súvislosti vyzýva na reformu príslušných právnych predpisov, ako bolo dohodnuté s Medzinárodným menovým fondom; opakuje, že sociálno-hospodárske štrukturálne reformy sú kľúčové pre podporu dlhodobého rastu; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné posilniť miestny priemysel a zároveň sa zameriavať aj na konkurencieschopnosť miestne vyrábaných výrobkov, aby tak mohli spĺňať dovozné normy EÚ; je znepokojený závislosťou od remitencií migrantov; vyjadruje obavy, pokiaľ ide o rozhodnutia o financovaní prijaté ad hoc, ktoré podkopávajú stabilitu potrebnú pre podniky; opakuje, že je potrebné urýchliť registráciu nových podnikov, čomu v súčasnosti bránia nezodpovedná administratíva, nedostatočne rozvinutá infraštruktúra, slabý právny štát a korupcia; vyzýva Kosovo, aby nadviazalo na odporúčania z posúdenia iniciatívy EÚ „Small Business Act“ a na zavedenie posúdenia regulačného vplyvu v záujme zníženia administratívnej záťaže pre MSP, a vyzýva Komisiu, aby zvýšila pomoc určenú MSP; vyzýva Kosovo, aby plne vykonávalo odporúčania programu hospodárskych reforiem na obdobie 2016 – 2018 a európskeho programu reforiem, ktorý bol zavedený 11. novembra 2016;

32.  so znepokojením berie na vedomie vysokú mieru nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých ľudí, a vyjadruje znepokojenie nad diskrimináciou žien na trhu práce, a to najmä v rámci procesu náboru; vyzýva Kosovo, aby zintenzívnilo svoje úsilie zamerané na zvýšenie úrovne zamestnanosti a zlepšenie podmienok na trhu práce; zdôrazňuje, že je potrebné zamerať sa na zlepšenie kvality vzdelávania, a to aj prostredníctvom zlepšenia odbornej prípravy učiteľov, na podporu prechodu zo školy do zamestnania a na zosúladenie vzdelávacích spôsobilostí s potrebami pracovných miest, čo je zásadným krokom pri riešení veľmi vysokej miery nezamestnanosti mládeže; vyzýva na ďalšie úsilie v záujme posilnenia spoločného vzdelávania všetkých zložiek kosovskej spoločnosti; zdôrazňuje potrebu zlepšiť mechanizmy presadzovania, najmä inšpektorátov práce a súdov, a posilniť prostredníctvom hospodárskej a sociálnej rady Kosova dialóg medzi verejnými inštitúciami a sociálnymi partnermi; víta závery parížskeho samitu z roku 2016 a zriadenie prvého úradu pre regionálnu spoluprácu mládeže (RYCO);

33.  vyjadruje poľutovanie nad pomalým napredovaním úsilia Kosova o vybudovanie primeraných a účinných administratívnych kapacít, čo krajine znemožňuje plne vykonávať prijaté právne predpisy a účinne využívať finančné prostriedky z EÚ; vyjadruje poľutovanie nad hlboko zakorenenou korupciou, politickým zasahovaním a spolitizovaním pracovníkov vo verejnej správe na všetkých úrovniach, ako aj nad vymenúvaním členov rôznych nezávislých inštitúcií a agentúr na základe politickej príslušnosti, a nie v dostatočnej miere na základe odborných kritérií; vyzýva na vynaloženie ďalšieho úsilia na zabezpečenie náboru na základe zásluh, čo je potrebné na zabezpečenie účinnej, efektívnej a odborne nezávislej verejnej správy; vyzýva na vyšetrovanie týkajúce sa nedávneho obvinenia z politického zasahovania do procesu náboru a prijímania rozhodnutí v orgánoch verejnej správy;

34.  konštatuje, že špecifikácie pre žiadosti o všetky typy zmlúv v rámci financovania z IPA sú také náročné, že kosovské alebo regionálne spoločnosti často nemôžu o ne ani požiadať, a na tento účel žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala usmerňovaniu a inštrukciám pre zainteresované strany; naliehavo vyzýva orgány, aby zvyšnú pomoc, ktorá ešte nebola naplánovaná, zamerali na projekty, ktoré majú väčší priamy vplyv na hospodárstvo Kosova;

35.  víta predĺženie mandátu misie EULEX Kosovo a naliehavo vyzýva Kosovo, aby naďalej aktívne spolupracovalo na plnom a nerušenom vykonávaní mandátu misie EULEX; vyzýva, aby EÚ pokračovala v úsilí o ďalšie posilnenie nezávislých systémov súdnictva, polície a colného systému aj po roku 2018, aby tak Kosovo mohlo prevziať plnú zodpovednosť za tieto úlohy; vyzýva na účinný a hladký prechod súdnych prípadov, ktoré riešia prokurátori misie EULEX, do právomoci vnútroštátnych prokurátorov, a to s primeranými zárukami s cieľom zaistiť, aby obete násilia v minulosti mali prístup k pravde, spravodlivosti a náprave;

36.  berie na vedomie ukončenie trestného vyšetrovania obvinení z korupcie v misii EULEX; vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že dotknutí úradníci EÚ boli zbavení podozrenia z protiprávneho konania; vyzýva misiu EULEX, aby zabezpečila zvýšenie účinnosti, plnú transparentnosť a väčšiu zodpovednosť, pokiaľ ide o túto misiu počas trvania jej mandátu, a aby plne vykonala všetky odporúčania, ktoré uviedol nezávislý expert Jean Paul Jacqué vo svojej správe z roku 2014;

37.  konštatuje, že Kosovo sa doteraz nestalo hlavnou tranzitnou krajinou pre utečencov a migrantov, ktorí cestujú po západobalkánskej trase; naliehavo vyzýva kosovské orgány, aby zabezpečili, že s osobami, ktoré touto krajinou prechádzajú, sa bude zaobchádzať v súlade s európskym a medzinárodným právom vrátane Charty základných práv Európskej únie a Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951; pripomína, že finančné prostriedky, okrem iného v rámci okruhu IPA II, by mali byť dostupné a pripravené na mobilizáciu a v čase krízy a potreby by sa mali urýchlene a účinne využívať;

38.  víta skutočnosť, že niektoré srbské náboženské a kultúrne pamiatky, ktoré boli, žiaľ, v roku 2004 zničené, boli obnovené z verejných prostriedkov Kosova, ako napríklad ortodoxná katedrála; uznáva záväzok Kosova chrániť pamiatky kultúrneho dedičstva a vyzýva orgány, aby vykonávali všetky dohovory OSN o kultúrnom dedičstve na všetkých úrovniach, a to bez ohľadu na štatút Kosova v rámci UNESCO, tým, že prijmú vhodnú stratégiu a vnútroštátne právne predpisy, a aby zabezpečili primeranú ochranu a správu pamiatok kultúrneho dedičstva v celom Kosove; v tejto súvislosti víta program financovaný z prostriedkov EÚ, ktorého zámerom je ochrana a obnova malých pamiatok kultúrneho dedičstva s cieľom posilniť medzikultúrny a medzináboženský dialóg vo všetkých multietnických obciach; opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že je potrebné prijať návrh zákona o slobode náboženstva, ktorý by mal obsahovať odporúčania Benátskej komisie týkajúce sa tejto záležitosti;

39.  s potešením víta rozhodnutie Rady Európy priznať Kosovu od januára 2017 štatút pozorovateľa vo svojom Parlamentnom zhromaždení, pokiaľ pôjde o zasadnutia týkajúce sa Kosova; podporuje úsilie Kosova o integráciu do medzinárodného spoločenstva; v tejto súvislosti požaduje účasť Kosova vo všetkých príslušných regionálnych a medzinárodných organizáciách a naliehavo vyzýva Srbsko, aby prestalo do tohto procesu zasahovať;

40.  naliehavo vyzýva kosovské orgány, aby prijali presvedčivú dlhodobú stratégiu a legislatívny rámec v oblasti energetiky na základe energetickej účinnosti, diverzifikácie energetických zdrojov a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie; zdôrazňuje, že je potrebné ďalej pracovať na spoľahlivých elektrických sieťach a v záujme dosiahnutia väčšej udržateľnosti energetického sektora, a to z hľadiska bezpečnosti aj environmentálnych noriem; vyzýva orgány, aby podpísali memorandum o porozumení šiestich krajín západného Balkánu, pokiaľ ide o rozvoj regionálneho trhu s elektrickou energiou a stanovenie rámca pre budúcu spoluprácu s inými krajinami; zdôrazňuje, že Kosovo bude v roku 2017 predsedať Zmluve o Energetickom spoločenstve, a pripomína orgánom právny záväzok Kosova vyplývajúci z tejto zmluvy, a to zaistiť, že 25 % zo všetkej elektrickej energie sa do roku 2020 bude získavať z obnoviteľných zdrojov; vyzýva vládu, aby dodržala dohodu o vyradení elektrárne Kosovo A z prevádzky a o renovácii elektrárne Kosovo B, pričom využije 60 miliónov EUR, ktoré EÚ vyčlenila na tento účel v rámci fondov IPA; vyzýva na vytvorenie stratégie v oblasti vodnej energie pre celý západný Balkán;

41.  vyjadruje znepokojenie nad alarmujúcou úrovňou znečistenia ovzdušia v Kosove, najmä v mestskej časti Prištiny, a vyzýva štátne a miestne orgány, aby urýchlene prijali vhodné opatrenia na riešenie tejto naliehavej situácie; zdôrazňuje, že vnútroštátna stratégia o kvalite ovzdušia sa musí riadne presadzovať; vyjadruje znepokojenie nad tým, že problém nakladania s odpadom zostáva jedným z najviac viditeľných problémov v Kosove a že súčasná legislatíva sa týmto problémom v plnej miere nezaoberá;

42.  víta zavedenie nového projektu železničného prepojenia na koridore Orient/východné Stredozemie, ktorý zahŕňa novú železničnú trať a stanice v Kosove a predstavuje jediné prepojenie Kosova so širším regiónom; vyzýva vládu Kosova, aby plne podporovala realizáciu tohto projektu;

43.  víta úsilie Komisie zamerané na odblokovanie siete elektroenergetického prepojenia medzi Albánskom a Kosovom, ktorú Srbsko už mesiace blokuje, a vyzýva na konštruktívnu spoluprácu medzi srbskými a kosovskými orgánmi zodpovednými za oblasť elektrickej energie; pripomína Srbsku, že lehota na zrušenie blokády, ktorú stanovilo Energetické spoločenstvo, bola najneskôr do 31. decembra 2016;

44.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojej práci na otázkach týkajúcich sa migrácie so všetkými krajinami západného Balkánu, aby sa tak zabezpečilo dodržiavanie európskych a medzinárodných noriem a štandardov; víta v tejto súvislosti dosiaľ vykonanú prácu;

45.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula ďalšie úsilie o podporu skutočného procesu zmierenia v tomto regióne, najmä poskytovaním podpory pre kultúrne projekty, ktoré sa zaoberajú nedávnou minulosťou, a propagovaním jednotného a spoločného chápania histórie a verejnej aj politickej kultúry tolerancie, inklúzie a zmierenia;

46.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a vláde a národnému zhromaždeniu Kosova.

Právne oznámenie