Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2703(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0397/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0264

Prijaté texty
PDF 261kWORD 46k
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Situácia v Konžskej demokratickej republike
P8_TA(2017)0264RC-B8-0397/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2017 o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR) z 23. júna 2016(1), 1. decembra 2016(2) a z 2. februára 2017(3),

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie Federicy Mogheriniovej a jej hovorkyne o situácii v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v KDR o situácii v oblasti ľudských práv v krajine,

–  so zreteľom na politickú dohodu dosiahnutú v KDR 31. decembra 2016,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v KDR,

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. októbra 2016 a 6. marca 2017 o KDR,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 10. marca 2017 o stabilizačnej misii v KDR,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu 2293 (2016) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu 2348 (2017) o obnove mandátu stabilizačnej misie OSN v KDR (MONUSCO),

–  so zreteľom na spoločné tlačové vyhlásenie o KDR Organizácie Spojených národov, Africkej únie, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie zo 16. februára 2017,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu o partnerstve z Cotonou,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na ústavu KDR prijatú 18. februára 2006,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže KDR postihli opakované cykly konfliktu a brutálnych politických represií; keďže humanitárna a bezpečnostná kríza v KDR sa naďalej zhoršuje v dôsledku politickej krízy vyvolanej nedodržiavaním zo strany prezidenta Kabilu dvoch ústavou stanovených funkčných období;

B.  keďže konflikt prebieha v kontexte politickej krízy v KDR; keďže dohoda dosiahnutá 31. decembra 2016 pod záštitou Národnej konferencie biskupov Konga (CENCO) predpokladá politickú transformáciu, ktorá sa skončí slobodnými a spravodlivými prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia do konca roka 2017 bez zmeny ústavy; keďže doteraz nebol dosiahnutý pokrok v otázke vykonávania dohody;

C.  keďže v auguste 2016 prepukli boje medzi konžskou armádou a miestnymi ozbrojenými skupinami v provincii Stredné Kasai a rozšírili sa do susedných provincií Východné Kasai, Lomami a Sankuru, čo vyvolalo humanitárnu krízu a viedlo vnútornému vysídleniu viac ako milióna civilných obyvateľov; keďže v správach OSN sú zdokumentované rozsiahle porušovania ľudských práv vrátane masakrov vyše 500 civilistov a existencie 40 masových hrobov; keďže podľa OSN je takmer 400 000 detí na pokraji hladovania; keďže 165 konžských organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv žiada nezávislé medzinárodné vyšetrovanie rozsiahleho porušovania ľudských práv v provinciách Kasai a Lomami, pričom uvádzajú, že do týchto zločinov sú zapojené vládne sily, ako aj príslušníci milícií;

D.  keďže dvaja odborníci OSN spolu s podpornými zamestnancami boli v marci 2017 unesení a zavraždení v provincii Kasai;

E.  keďže Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) vydal v apríli 2017 výzvu na 64,5 milióna USD na naliehavú humanitárnu pomoc v regióne Kasai;

F.  keďže organizácie v oblasti ľudských práv naďalej informujú o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv a slobody prejavu a zhromažďovania a demonštrácie v krajine, o zvýšení počtu politicky motivovaných súdnych procesov a používaní neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom, novinárom a politickej opozícii najmä armádou a ozbrojenými skupinami; keďže ženy a deti sú prvými obeťami konfliktu a sexuálne a rodovo motivované násilie, často používané ako vojnová taktika, je veľmi rozšírené;

G.  keďže v rámci mandátu, ktorý bol obnovený v apríli 2017, by misia MONUSCO mala prispieť k ochrane civilistov a mala by podporiť vykonávanie politickej dohody z 31. decembra 2016, pričom kontingent MONUSCO by mal byť taktiež nasadený s riadnym ohľadom na nové bezpečnostné a humanitárne priority;

H.  keďže EÚ 12. decembra 2016 prijala reštriktívne opatrenia voči siedmim osobám v reakcii na obštrukcie volebného procesu a porušovanie ľudských práv a 29. mája 2017 voči ďalším deviatim osobám, ktoré zastávajú vysoké pozície v štátnej administratíve a v štruktúre velenia bezpečnostných síl KDR;

1.  je naďalej hlboko znepokojený zhoršujúcou sa politickou, bezpečnostnou a humanitárnou situáciou v KDR; dôrazne odsudzuje všetky porušovania základných práv vrátane aktov násilia zo strany všetkých páchateľov, únosov, zabití, mučenia, sexuálneho násilia a svojvoľného zatýkania a nezákonného zadržiavania;

2.  žiada vytvorenie nezávislého a inkluzívneho vyšetrovacieho výboru aj s účasťou expertov OSN s cieľom objasniť násilie v regióne Kasai a zabezpečiť, aby voči páchateľom týchto masakrov bola vyvodená zodpovednosť za ich činy; vyzýva členské štáty, aby politicky a finančne podporovali vyšetrovací výbor;

3.  pripomína, že vláda KDR nesie prvoradú povinnosť za ochranu civilného obyvateľstva na území krajiny a v rámci svojej jurisdikcie pred všetkými násilnými činmi vrátane vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti;

4.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad zdržaniami pri organizácii budúcich prezidentských a parlamentných volieb v KDR, čo predstavuje závažné porušenie konžskej ústavy; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nedosiahol pokrok pri vykonávaní politickej dohody z 31. decembra 2016 o prechodných opatreniach; pripomína záväzok vlády KDR uskutočniť do konca roku 2017 dôveryhodné, transparentné, slobodné a spravodlivé voľby, so zaistením ochrany politických práv a slobôd a v súlade s politickou dohodou o mierovom odovzdaní moci; opätovne zdôrazňuje význam uverejnenia podrobného volebného kalendára, pričom víta proces volebnej registrácie; žiada o včasné plnenie záväzkov obsiahnutých v dohode, najmä pokiaľ ide o zmenu a prijatie potrebných právnych predpisov v konžskom parlamente ešte pred koncom tohto volebného obdobia; žiada zmenu volebného zákona s cieľom zaručiť zastúpenie žien prostredníctvom vhodných opatrení;

5.  zdôrazňuje, že nezávislá štátna volebná komisia je zodpovedná za to, aby bola nestrannou a inkluzívnou inštitúciou pri vykonávaní dôveryhodného a demokratického volebného procesu; žiada o bezodkladné vytvorenie národnej rady pre monitorovanie dohody a volebného procesu, a to v súlade s politickou dohodou z roku 2016;

6.  pripomína povinnosť vlády dodržiavať, chrániť a podporovať základné slobody ako základ demokracie; nalieha na konžské orgány, aby obnovili podmienky umožňujúce slobodné a pokojné uplatňovanie slobody prejavu, združovania a zhromažďovania a slobody médií; požaduje okamžité prepustenie všetkých osôb, ktoré sú zadržiavané protiprávne, vrátane novinárov, členov opozície a zástupcov občianskej spoločnosti; vyzýva všetkých politických aktérov, aby pokračovali v politickom dialógu;

7.  odsudzuje všetky prípady porušovania medzinárodného humanitárneho práva, ktorých sa dopustili vnútroštátne orgány a bezpečnostné služby; je ďalej znepokojený správami o vážnom porušovaní ľudských práv zo strany miestnych milícií, vrátane nezákonného náboru a využívania detských vojakov, ktoré by mohlo predstavovať vojnové zločiny podľa medzinárodného práva; domnieva sa, že ukončenie fenoménu detských vojakov musí byť prioritou orgánov a medzinárodného spoločenstva;

8.  opätovne vyjadruje hlboké znepokojenie nad alarmujúcou humanitárnou situáciou v KDR, ktorá zahŕňa vysídľovanie, potravinovú neistotu, epidémie a prírodné katastrofy; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili finančnú a humanitárnu pomoc prostredníctvom spoľahlivých organizácií s cieľom uspokojiť naliehavé potreby obyvateľstva, najmä v provincii Kasai; dôrazne odsudzuje všetky útoky na humanitárny personál a zariadenia a trvá na tom, že konžské orgány musia zabezpečiť plynulé a včasné poskytovanie pomoci obyvateľom humanitárnymi organizáciami;

9.  víta obnovenie mandátu misie MONUSCO a prácu osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre KDR na ochrane civilného obyvateľstva a dodržiavaní ľudských práv v súvislosti s voľbami; zdôrazňuje, že pôvodným a súčasným mandátom, ktorý sa vzťahuje na všetky vojská OSN v krajine, je „zneškodnenie ozbrojených skupín“; žiada všetky zložky misie MOLUSCO, aby v plnej miere zasahovali a chránili obyvateľstvo pred ozbrojenými skupinami, aby chránili ženy pred znásilnením a iným sexuálnym násilím a aby nedovolili žiadne obmedzenia na základe národného velenia;

10.  so znepokojením berie na vedomie riziko destabilizácie regiónu; pripomína svoju podporu OSN, Medzinárodnej organizácie frankofónie (MOF) a Africkej únie pri uľahčovaní politického dialógu; žiada o zintenzívnenie angažovanosti s krajinami regiónu Veľkých jazier s cieľom predísť akejkoľvek ďalšej destabilizácii;

11.  pripomína, že je dôležité vyvodiť zodpovednosť voči jednotlivcom za porušovanie ľudských práv a iné činnosti, ktoré narúšajú konsenzuálne a mierové riešenie situácie v KDR; podporuje použitie cielených sankcií zo strany EÚ voči osobám zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv; žiada ďalšie prešetrenie osôb v najvyšších vládnych kruhoch, ktoré sú zodpovedné za násilie a zločiny páchané v KDR a za plienenie jej prírodných zdrojov, ako aj rozšírenie sankcií voči týmto osobám v súlade s vyšetrovaním, ktoré vykonala skupina expertov OSN; zdôrazňuje, že sankcie musia zahŕňať zmrazenie majetku a zákaz vstupu do EÚ;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, Panafrickému parlamentu, Rade ministrov a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN a prezidentovi, predsedovi vlády a parlamentu Konžskej demokratickej republiky.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0290.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0479.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0017.

Právne oznámenie