Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 241kWORD 48k
2017. július 4., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Bizottság egy tagjának kinevezése
P8_TA(2017)0275

Az Európai Parlament 2017. július 4-i határozata Mariya Gabriel az Európai Bizottság tagjává történő kinevezésének jóváhagyásáról (C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 246. cikkének második bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás 6. pontjára(1),

–  tekintettel Kristalina Georgievának az Európai Bizottságban betöltött tagságáról való lemondására,

–  tekintettel a Tanács 2017. május 29-i levelére, amelyben a Tanács konzultált a Parlamenttel a Mariya Gabrielnek a Bizottság tagjává történő kinevezésére vonatkozó, a Bizottság elnökével egyetértésben meghozandó határozatról (C8‑0166/2017),

–  tekintettel Mariya Gabrielnek az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság által vezetett – társulva a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsággal, a Jogi Bizottsággal és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal –, 2017. június 20-i meghallgatására, valamint az azt követően készített értékelő nyilatkozatra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 118. cikkére és VI. mellékletére,

1.  jóváhagyja Mariya Gabriel kinevezését az Európai Bizottság tagjává a Bizottság hátralevő hivatali idejére, azaz a 2019. október 31-ig terjedő időszakra;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak.

(1) HL L 304., 2010.11.20., 47. o.

Jogi nyilatkozat