Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0115(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0207/2017

Predkladané texty :

A8-0207/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2017 - 6.2

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0276

Prijaté texty
PDF 245kWORD 43k
Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Rámcová dohoda medzi EÚ a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie ***
P8_TA(2017)0276A8-0207/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Kosovom(1) o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie (13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13391/2016),

–  so zreteľom na návrh rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova(2) na programoch Únie (13393/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 212 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0491/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0207/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kosova.

(1)* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
(2)* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Právne oznámenie