Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 2. märts 2017 - BrüsselLõplik väljaanne
 Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus
 ELi ja Liibanoni vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna leping (Horvaatia ühinemine) ***
 ELi ja Liechtensteini leping, mis käsitleb täiendavaid norme seoses välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga ***
 Valitsustevahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ***I
 Kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas
 ELi võimalused parandada ravimite kättesaadavust
 Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine
 Programmi „Kodanike Euroopa“ rakendamine
 Ühine kaubanduspoliitika ja vajadus tagada looduslike liikide säilimine
Tekstid
Lõplik väljaanne (175 kb)
Õigusalane teave