Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 14 март 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни
 Живак ***I
 Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I
 Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I
 Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I
 Отпадъци ***I
 Депониране на отпадъци ***I
 Опаковки и отпадъци от опаковки ***I
 Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014—2015 г.
 Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги
 Средства от ЕС за равенството между половете
 Последици за основните права, породени от големи информационни масиви
 Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми
Текстове
Окончателна версия (1294 kb)
Правна информация