Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire
 Ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και η κατάσταση στην Κριμαία
 Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιαστού Leila M. De Lima
 Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017
 Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I
 Ενωσιακό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας ***I
 Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας
 Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική
 Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο
 Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις
Κείμενα
Οριστική έκδοση (505 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου