Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 16. märts 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum
 Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord
 Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum
 ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel
 Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustus ***I
 Kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitlev liidu raamistik ***I
 Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused
 ELi integreeritud Arktika-poliitika
 2016. aasta Montenegro aruanne
 Edemokraatia võimalused ja probleemid ELis
Tekstid
Lõplik väljaanne (266 kb)
Õigusalane teave