Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 16. marec 2017 - StrasbourgKončna izdaja
 Ukrajinski politični zaporniki v Rusiji in razmere na Krimu
 Ukrajinski politični zaporniki v Rusiji in razmere na Krimu
 Filipini, primer senatorke Leile M. de Lima
 Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017
 Potrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem ***I
 Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju ***I
 Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba
 Celostna politika Evropske unije za Arktiko
 Poročilo o Črni gori za leto 2016
 E-demokracija v Evropski uniji: potencial in izzivi
Besedila
Končna izdaja (255 kb)
Pravno obvestilo