6 september 2017
P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden
(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
WORD 81k
Rättsligt meddelande