Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0073(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0284/2017

Indgivne tekster :

A8-0284/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0333

Vedtagne tekster
PDF 244kWORD 47k
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Kontrolforanstaltninger for acryloylfentanyl *
P8_TA(2017)0333A8-0284/2017

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2017 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamid (acryloylfentanyl) kontrolforanstaltninger (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (08858/2017),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0179/2017),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005 om udveksling af oplysninger om, risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer(1), særlig artikel 8, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0284/2017),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 127 af 20.5.2005, s. 32.

Juridisk meddelelse