Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0073(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0284/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0284/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2017 - 9.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0333

Hyväksytyt tekstit
PDF 232kWORD 43k
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Akryloyylifentanyylin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin *
P8_TA(2017)0333A8-0284/2017

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2017 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi N-(1-fenetyylipiperidin-4-yyli)-N-fenyyliakryyliamidin (akryloyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (08858/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0179/2017),

–  ottaa huomioon uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta 10. toukokuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS(1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0284/2017),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 127, 20.5.2005, s. 32.

Oikeudellinen huomautus