Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2101(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0280/2017

Předložené texty :

A8-0280/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0335

Přijaté texty
PDF 398kWORD 45k
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Itálii
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 11 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0280/2017),

1.  konstatuje, že toto rozhodnutí se týká uvolnění dosud historicky nejvyšší částky z Fondu solidarity Evropské unie;

2.  konstatuje, že maximální výše zálohové platby stanovená v článku 4a nařízení (ES) č. 2012/2002 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014(4) by mohla být často nedostatečným opatřením pomoci v případě katastrof naplňujících znaky „závažných přírodních katastrof“; zdůrazňuje, že je třeba uvažovat o vyšší maximální částce pro tyto specifické první finanční příspěvky, aby bylo možno účinně a pohotově reagovat na škody způsobené tímto typem katastrof;

3.  vítá toto rozhodnutí jako projev solidarity Unie s občany a regiony Unie zasaženými přírodními katastrofami;

4.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze tohoto usnesení;

5.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 143).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Itálii

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2017/1599.)

Právní upozornění