Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2101(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0280/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0280/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0335

Pieņemtie teksti
PDF 403kWORD 49k
Trešdiena, 2017. gada 13. septembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Itālijai
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 13. septembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0280/2017),

1.  norāda, ka ar šo lēmumu tiek īstenota Eiropas Savienības Solidaritātes fonda vienreizēja izmantošana līdz šim lielākajā apmērā;

2.  norāda, ka Regulas (EK) Nr. 2012/2002, kura grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 661/2014(4), 4.a pantā paredzētā avansa maksājuma maksimālā robežvērtība bieži varētu būt nepietiekams atbalsta pasākums katastrofām, kas tiek klasificētas kā lielas dabas katastrofas; uzsver nepieciešamību apsvērt augstākas robežvērtības noteikšanu minētajām īpašajām pirmajām finansiālajām iemaksām, lai efektīvi un ātri risinātu problēmas saistībā ar zaudējumiem, ko izraisījušas šādas kategorijas katastrofas;

3.  atzinīgi vērtē lēmumu, kas pauž Savienības solidaritāti ar Savienības pilsoņiem un reģioniem, ko skārušas dabas katastrofas;

4.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 661/2014 (2014. gada 15. maijs), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (OV L 189, 27.6.2014., 143. lpp.).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2017/1599.)

Juridisks paziņojums