Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2829(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0506/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0348

Přijaté texty
PDF 331kWORD 46k
Čtvrtek, 14. září 2017 - Štrasburk Konečné znění
Kambodža, zejména případ Kema Sokhy
P8_TA(2017)0348RC-B8-0506/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy (2017/2829(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 5. září 2017 k uzavření redakce Cambodia Daily, ze dne 30. června 2017 k propuštění pěti obránců lidských práva a ze dne 22. února 2017 k politické situaci v Kambodži a na prohlášení mluvčí delegace EU ze 3. září 2017 a 25. srpna 2017 k omezením prostoru pro politickou činnost v Kambodži,

–  s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Kambodži ze dne 5. září 2016 a na její prohlášení ze dne 18. srpna 2017,

–  s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro lidská práva ke druhé pravidelné zprávě o Kambodži ze dne 27. dubna 2015,

–  s ohledem na zprávu členů parlamentů sdružení ASEAN zabývajících se otázkou lidských práv z března 2017,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv z roku 2008,

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím z roku 1997,

–  s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 8. března 1999 o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských orgánů prosazovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody,

–  s ohledem na mírové dohody podepsané v Paříži v roce 1991, v jejichž článku 15 je zakotven závazek chránit lidská práva a základní svobody v Kambodži, a to i ze strany mezinárodních signatářů,

–  s ohledem na kambodžskou ústavu, zejména na její článek 41, v němž jsou zakotvena práva a svobody projevu a shromažďování, článek 35 o právu na účast v politickém procesu a článek 80 o parlamentní imunitě,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Kambodži narůstá počet případů zatčení příslušníků politické opozice, lidskoprávních aktivistů a představitelů občanské společnosti;

B.  vzhledem k tomu, že vůdce kambodžské opozice Kem Sokha byl zatčen dne 3. září 2017 při zásahu, který byl podle všech informací proveden bez sebemenšího respektování záruk na řádný proces a při němž nebyla respektována ani jeho parlamentní imunita;

C.  vzhledem k tomu, že Kem Sokha je obviněn ze „zločinného spolčení s cizími státními příslušníky“ podle článku 443 kambodžského trestního zákoníku – jeho jednání kvalifikoval městský soud v Phnompenhu jako akt velezrady; vzhledem k tomu, že v případě uznání vinným by mu mohl hrozit trest až 30 let odnětí svobody;

D.  vzhledem k tomu, že Kem Sokha byl údajně zatčen bez zatýkacího rozkazu a nebylo mu umožněno spojit se s právním zástupcem; vzhledem k tomu, že byl obviněn na základě videozáznamu projevu, který pronesl v roce 2013 a který byl od té doby veřejně k dispozici; vzhledem k tomu, že lidskoprávní organizace vyjádřily znepokojení nad tím, že prohlášení kambodžské vlády ohrožují jeho právo na spravedlivý proces a zásadu presumpce neviny;

E.  vzhledem k tomu, že bývalý velitel armády Rudých Khmerů a současný předseda vlády Hun Sen je u moci již přes 30 let; vzhledem k tomu, že Sam Rainsy, bývalý předseda hlavní opoziční strany, Kambodžské národní strany záchrany (CNRP), setrvává v exilu, do něhož sám odešel po dřívějších stíháních na základě vykonstruovaných, politicky motivovaných obvinění;

F.  vzhledem k tomu, že ve volbách do místních zastupitelstev, které se konaly dne 4. června 2017, CNRP oproti roku 2012 výrazně posílila, a to i přes zásadní nedostatky při volebním procesu, z nichž nejvýraznější bylo zastrašování svobodných sdělovacích prostředků a kritických občanů, skutečnost, že opozice neměla rovný přístup do rozhlasu a televize, instituce zapojené do konání voleb ovládala vládnoucí strana, kandidátům opozice bylo vyhrožováno smrtí a neexistoval nezávislý mechanismus řešení sporů; vzhledem k tomu, že všeobecné volby se mají v zemi uskutečnit v červenci 2018;

G.  vzhledem k tomu, že byli též uvězněni další dva opoziční poslanci a nejméně osm dalších je stíháno na základě obvinění z trestných činů; vzhledem k tomu, že trest odnětí svobody si nyní odpykává 11 členů a příznivců opoziční strany, jde o tresty v rozpětí od sedmi do 20 let, které byly uloženy na základě vykonstruovaných obvinění z organizování vzpoury proti veřejné moci nebo účasti na této vzpouře v souvislosti s demonstrací z července 2014;

H.  vzhledem k tomu, že změny zákona o politických stranách, které schválil kambodžský parlament v roce 2017, umožňují rozpustit stranu, pokud jsou její čelní představitelé uznáni vinnými ze spáchání trestného činu; vzhledem k tomu, že kambodžské ministerstvo vnitra má rozsáhlé pravomoci umožňující mu pozastavit činnost politických stran, nesplňují-li vágně stanovená kritéria; vzhledem k tomu, že dne 11. září 2017 pohrozil kambodžský předseda vlády Hun Sen, že CNRP bude rozpuštěna, pokud bude i nadále podporovat vazebně stíhaného vůdce Kema Sokhu;

I.  vzhledem k tomu, že byl vydán zatýkací rozkaz na předsedu mládežnické organizace CNRP;

J.  vzhledem k tomu, že k zatčení Kem Sokhy došlo v situaci, kdy jsou ukládána stále větší omezení činnosti nevládních organizací, lidskoprávních organizací a občanské společnosti, mj. jsou předmětem daňových a regulatorních kontrol a jejich představitelé jsou vystaveni zastrašování a hrozbám násilí; vzhledem k tomu, že zákon o sdruženích a nevládních organizacích z roku 2015 byl předmětem velké kritiky mezinárodního společenství za to, že dává státním orgánům rozsáhlé a svévolné pravomoci k represi nevládních organizací;

K.  vzhledem k tomu, že v posledních týdnech bylo zastaveno vysílání velkého množství rozhlasových stanic, které vysílaly pořady převzaté z jiných velmi uznávaných rozhlasových stanic; vzhledem k tomu, že tyto stanice byly zrušeny vládou s poukazem na porušení právních předpisů typu „vysílání pořadů z jiného zdroje bez vyžádání souhlasu“; vzhledem k tomu, že ukončení jejich činnosti výrazně omezuje přístup k vysílání nezávislých médií, zejména v oblastech mimo Phnompenh; vzhledem k tomu, že tyto nezávislé vysílací stanice se věnovaly politicky citlivým tématům, jako je korupce, nelegální těžba dřeva a porušování lidských práv;

L.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2016 bylo pět obránců lidských práv z Kambodžského sdružení pro lidská práva a rozvoj (ADHOC) drženo ve vazbě více než 400 dnů na základě obvinění z uplácení v souvislosti s případem stíhání Kema Sokhy a nyní čekají na soud; vzhledem k tomu, že aktivistka protestující proti záborům půdy Tep Vannyová byla opakovaně terčem šikany ze strany státních orgánů a v současné době si odpykává trest odnětí svobody na základě politicky motivovaných obvinění;

M.  vzhledem k tomu, že dne 4. září 2017 byl Cambodia Daily, nezávislý deník založený v roce 1993, donucen uzavřít svou redakci poté, co obdržel daňové vyúčtování s nedoplatkem ve výši 6,3 milionu USD;

N.  vzhledem k tomu, že dne 23. srpna 2017 oznámila kambodžská vláda, že na základě zákona o sdruženích a nevládních organizacích vyhostila ze země nevládní americký Národní demokratický institut (NDI) a nařídila jeho mezinárodnímu osazenstvu do sedmi dnů opustit zemi;

O.  vzhledem k tomu, že kambodžská vláda nedávno iniciovala vyšetřování organizace Situation Room, konsorcia nevládních organizací, které společně působily jako útvar monitorující průběh voleb, a to pro údajné porušování nového zákona o nevládních uskupeních a s poukazem na to, že sloužila jako základna možné „barevné revoluce“ s cílem svrhnout vládu;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad zhoršováním podmínek pro opoziční politiky a lidskoprávní aktivisty v Kambodži a odsuzuje veškeré akty násilí, politicky motivovaná obvinění, svévolné zadržování, vyslýchání, vynášení rozsudků a usvědčování těchto jedinců;

2.  důrazně odsuzuje zatčení předsedy CNRP Kema Sokhy na základě řady obvinění, která jsou podle všeho politicky motivovaná; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Kema Sokhy a k tomu, aby byl zproštěn všech obvinění a aby ustalo vyhrožování dalším opozičním zákonodárcům zatčením;

3.  odsuzuje veřejné výroky předsedy vlády a vysokých státních představitelů o předpokládané vině Kema Sokhy, které porušují presumpci neviny a právo na spravedlivý proces, na které má nárok podle kambodžských a mezinárodních lidskoprávních předpisů; vyzývá předsedu vlády, aby ochránil parlamentní imunitu členů parlamentu;

4.  naléhavě vyzývá kambodžské orgány, aby zrušily zatýkací rozkaz vydaný na opozičního vůdce a zákonodárce Sama Rainsyho a aby jej zprostily všech obvinění a aby propustily a zprostily obvinění další představitele opozice a obránce lidských práv, kteří byli odsouzeni, obviněni a uvězněni, konkrétně poslance Národního shromáždění Uma Sama Ana, senátora Honga Soka Houra a aktivistku hájící práva na půdu Tep Vannyovou;

5.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby v zemi zaručila svobodu projevu a svobodu sdělovacích prostředků, přičemž veškeré daňové a jiné záležitosti by měly být vyřešeny v rámci odpovídajícího zákonného procesu; naléhavě vyzývá vládu, aby znovu umožnila vysílání rozhlasovým stanicím, jimž byla ukončena činnost; vyjadřuje znepokojení nad uzavřením Národního demokratického institutu (NDI) bez řádného řízení;

6.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby u všech přijatých opatření zajistila řádný proces, včetně práva na odvolání, a aby respektovala právo na svobodu sdružování a projevu;

7.  vyzývá kambodžskou vládu, aby usilovala o posílení demokracie a právního státu a dodržovala lidská práva a základní svobody, což zahrnuje plné dodržování ustanovení ústavy týkajících se pluralismu a svobody sdružování a projevu;

8.  připomíná kambodžské vládě, že musí plnit své povinnosti a závazky týkající se demokratických zásad a základních lidských práv, které jsou základním prvkem dohody o spolupráci s Evropskou unií;

9.  vyjadřuje vážné znepokojení nad stále probíhajícími zábory půdy and systémem omezené a částečné kompenzace, který nedávno spustila kambodžská vláda; vyzývá kambodžskou vládu, aby obnovila dialog s partnery, mj. s Evropskou unií a občanskou společností, s cílem vytvořit systém komplexní kompenzace vztahující se na všechny;

10.  zdůrazňuje, že důvěryhodný demokratický proces vedoucí volbám do Národního shromáždění v červenci 2018 vyžaduje prostředí, ve kterém politické strany, občanská společnost a sdělovací prostředky mohou plnit své legitimní role beze strachu a bez toho, aby byly terčem hrozeb a svévolných omezení;

11.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby uskutečnila doporučení vysokého komisaře OSN pro lidská práva a aby smysluplně spolupracovala při přípravě nadcházející zprávy zvláštní zpravodajky OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Kambodži;

12.  upozorňuje na důležitost mise EU a mezinárodních misí pro sledování průběhu voleb a jejich příspěvek k tomu, aby byly volby spravedlivé a svobodné; žádá Národní volební výbor Kambodže (NEC) a příslušné státní orgány, aby zajistily, aby všichni oprávnění voliči, včetně migrujících pracovníků a osob vazebně stíhaných, měli přístup k možnostem přihlásit se k volbám a dostatek času k tomu, aby je mohli využít;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a vládě a Národnímu shromáždění Kambodže.

Právní upozornění