Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2830(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0512/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0349

Přijaté texty
PDF 336kWORD 47k
Čtvrtek, 14. září 2017 - Štrasburk Konečné znění
Gabon: potlačování opozice
P8_TA(2017)0349RC-B8-0512/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o Gabonu: potlačování opozice (2017/2830(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Gabonu, zejména na usnesení ze dne 2. února 2017 o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu(1),

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimici o Gabonu vydané dne 24. září 2016 v návaznosti na vyhlášení oficiálních výsledků volby prezidenta z roku 2016 gabonským ústavním soudem,

–  s ohledem na tiskovou zprávu Africké unie ze dne 1. září 2016, v níž odsuzuje násilí páchané během povolebního konfliktu v Gabonu a vyzývá k jeho mírovému urovnání,

–  s ohledem na závěry Rady o nových podnětech pro partnerství mezi Afrikou a EU z června 2017,

–  s ohledem na společné prohlášení mluvčího místopředsedkyně, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové a komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimici ze dne 11. září 2016,

–  s ohledem na vystoupení EU ze dne 9. března 2017, které bylo předneseno na 34. zasedání Rady OSN pro lidská práva v rámci 2. bodu interaktivního dialogu s vysokým komisařem,

–  s ohledem na usnesení Africké komise pro lidská práva a práva národů č. 359(LIX) ze dne 4. listopadu 2016 o situaci v oblasti lidských práv v Gabonské republice,

–  s ohledem na gabonskou ústavu,

–  s ohledem na revidovanou Dohodu o partnerství z Cotonou,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu mise EU pro sledování voleb,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prezidentské volby v Gabonu ze srpna 2016 byly údajně zmanipulovány; vzhledem k tomu, že ve dnech následujících po volbách byl parlament země zničen požárem, několik protestujících bylo zabito a stovky jich byly zatčeny; vzhledem k tomu, že i přes poměrnou stabilizaci bezpečnostní situace zůstává v zemi i nadále značné politické a sociální napětí, které jen zhoršuje neutěšená ekonomická situace;

B.  vzhledem k tomu, že jednou z charakteristických rysů demokracie je respektování ústavy, která je základem státu, jeho orgánů a právního státu; vzhledem k tomu, že pokud by byly volby v Gabonu svobodné, důvěryhodné a transparentní, přispělo by to značnou měrou k řešení problematiky pokroku v oblasti demokracie a demokratického předání moci, která stojí před středoafrickým regionem; vzhledem k tomu, že parlamentní volby v Gabonu, které byly původně naplánovány na prosinec 2016, byly už dvakrát odloženy, tentokrát na duben 2018, což přesahuje lhůtu danou ústavou;

C.  vzhledem k tomu, že podle několika mezinárodních a nevládních organizací dochází v Gabonu od té doby k násilí, zejména k násilí, které vypuklo po volbách v srpnu 2016, mj. k zatýkání, zabíjení a případům násilného zmizení; vzhledem k tomu, že jsme v Gabonu svědky rostoucího politického násilí, zejména v hlavním městě Libreville, kde bylo údajně napadeno několik domů patřících členům politické opozice;

D.  vzhledem k tomu, že gabonské orgány ostře zasáhly proti členům opozice a občanské společnosti, kteří vyjádřili nesouhlas se stávající vládou; vzhledem k tomu, že skupiny zabývající se lidskými právy přinášejí neustále informace o zhoršování situace z hlediska lidských práv a svobody projevu a shromažďování, mj. o používání nepřiměřeného násilí při zákrocích proti účastníkům pokojných demonstrací, o svévolném zatýkání a zadržování a o politicky motivovaných soudních řízeních;

E.  vzhledem k tomu, že podle celé řady tvrzení, která se objevila před volbami v roce 2016 i po nich, je režim Aliho Bonga spojen s porušováním lidských práv, jako je svévolné zatýkání a dlouhodobé zadržování v nelidských podmínkách, mučení, mimosoudní zabíjení a případy násilného zmizení civilních osob a novinářů, kteří vystoupili proti jeho režimu nebo znovuzvolení;

F.  vzhledem k tomu, že Gabon je smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o ochraně všech osob před nuceným zmizením a v současné době začleňuje její ustanovení do vlastního práva a že má povinnost informovat Organizaci spojených národů o pokroku, kterého dosáhl od ratifikace této úmluvy v roce 2011, a o událostech, k nimž došlo po volbách v roce 2016; vzhledem k tomu, že výbor OSN pro případy násilného zmizení projednává v současné době zprávu Gabonu a hodnotí, jak proces začleňování ustanovení úmluvy do právních předpisů této země probíhá;

G.  vzhledem k tomu, že prezident Ali Bongo zahájil v rámci snahy o urovnání krize vyvolané jeho znovuzvolením „národní dialog“, kterého se podle ministerského předsedy Emmanuela Issozeho Ngondeta zúčastnili zástupci 1 200 skupin v rámci občanské společnosti a přibližně 50 politických stran; vzhledem k tomu, že Jean Ping a další hlavní opoziční vůdci tyto rozhovory bojkotovali;

H.  vzhledem k tomu, že dne 18. srpna 2017 kandidát na prezidenta Jean Ping vyzval lid Gabonu k „občanské neposlušnosti“ a k vyhnání prezidenta;

I.  vzhledem k tomu, že v poslední době byly v souvislosti s pokojnými nepovolenými demonstracemi na podporu Jeana Pinga zadrženy desítky lidí, z nichž někteří stále zůstávají ve vazbě;

J.  vzhledem k tomu, že dne 2. září 2017 bylo vůdci politické opozice a bývalému kandidátovi na prezidenta Jeanu Pingovi a vůdcům více než dvaceti opozičních stran zabráněno v opuštění země, aniž by o tomto omezení věděli a aniž by byl zveřejněn seznam osob, kterých se toto omezení týká; vzhledem k tomu, že toto opatření bylo dne 8. září 2017 zrušeno;

K.  vzhledem k tomu, že vláda zakázala politickým oponentům, kteří protestují proti vítězství Aliho Bonga, aby vystupovali ve veřejných a soukromých sdělovacích prostředcích;

L.  vzhledem k tomu, že u francouzských soudů byly v souvislosti s případy závažného porušování lidských práv a protiprávně nabytého majetku podány individuální žaloby proti několika významným gabonským představitelům;

M.  vzhledem k tomu, že francouzské soudní orgány v návaznosti na žalobu podanou francouzskou pobočkou organizace Transparency International a jedním gabonským státním příslušníkem právě dokončily vyšetřování protiprávně nabitých zisků z Gabonu, které byly investovány ve Francii, a nalezly a zabavily majetek v hodnotě 50 až 60 milionů eur; vzhledem k tomu, že se při vyšetřování ukázalo, že na bankovní účet, který se používal k získávání majetku ve Francii pro Bongovu rodinu, přišla také platba ve výši 1,3 milionu eur;

N.  vzhledem k tomu, že volební pozorovatelská mise EU, kterou pozvala gabonská vláda ke sledování prezidentských voleb, dospěla ve své závěrečné zprávě k závěru, že volební proces, a zejména sčítání volebních výsledků a postup odvolání postrádají transparentnost; vzhledem k tomu, že uvedená mise dospěla k závěru, že tyto anomálie zpochybňují integritu postupu sčítání hlasů a konečného výsledku voleb;

1.  připomíná, že Gabon se v rámci dohody z Cotonou zavázal k respektování demokracie, zásad právního státu a lidských práv, mezi něž patří svoboda projevu, shromažďování a přístupu ke sdělovacím prostředkům, řádná veřejná správa a transparentnost při zastávání politických funkcí;

2.  připomíná Gabonu jeho úkoly a povinnosti coby státní strany, mj. nutnost poskytovat jasné a konkrétní informace o reformách přijatých od ratifikace uvedené úmluvy, o násilí po volbách a o opatřeních přijatých za účelem zjištění pravdy a zajištění toho, aby se odpovědné osoby dostaly před soud;

3.  poukazuje na zásadní úlohu, kterou hraje opozice v demokratické společnosti; důrazně odsuzuje tlak a pronásledování, kterému je vystavena opozice v Gabonu; považuje za nepřijatelné, aby bylo několika vedoucím členům gabonské opozice, včetně kandidáta prezidentských voleb v roce 2016 Jeana Pinga, dočasně upřeno právo opustit zemi; připomíná, že gabonské právní předpisy obsahují toto výjimečné opatření pouze v případě osob, které jsou předmětem trestního vyšetřování; domnívá se proto, že uvedené opatření je svévolné povahy;

4.  důrazně odsuzuje soustavné hrozby, útoky, používání nátlaku a přísných omezení a zastrašování, se kterými se v Gabonu potýkají členové opozice, obránci lidských práv a novináři; vyzývá gabonské orgány, aby dodržovaly právo opozice na pokojné protesty a okamžitě propustily všechny osoby, které jsou stále neprávem zadržovány, a aby ukončily pronásledování, zastrašování a perzekuci opozice a přijaly konkrétní opatření, která by zajistila svobodu projevu;

5.  naléhavě vyzývá gabonskou vládu, aby v zájmu zdokonalení volebního rámce a jeho plné transparentnosti a důvěryhodnosti provedla jeho důkladnou a rychlou reformu a aby přitom zohlednila doporučení volební pozorovatelské mise EU; zdůrazňuje, že gabonské orgány musejí zaručit plnou a loajální spolupráci se všemi příslušnými zainteresovanými stranami na vnitrostátní a mezinárodní úrovni, aby se zajistilo, že příští parlamentní volby, které už měly dávno proběhnout, budou plně transparentní a spravedlivé a budou se konat ve svobodném, demokratickém a bezpečném prostředí, kde by nebyl nikdo vyloučen;

6.  bere na vědomí intenzivní politický dialog mezi EU a Gabonem, který v současnosti probíhá v souladu s ustanoveními dohody z Cotonou; naléhavě všechny zainteresované strany vyzývá k plné spolupráci a k dosažení pokroku v rámci tohoto procesu;

7.  vyjadřuje proto pochybnosti o inkluzivním charakteru, a tím i důvěryhodnosti a relevanci národního dialogu, který zahájila gabonská vláda; konstatuje, že Jean Ping a jeho Koalice za novou republiku se tohoto dialogu odmítla zúčastnit;

8.  je přesvědčen, že současný hluboký politický a sociální rozkol v Gabonu si žádá jasnou politickou odpověď, aby byla v zemi zachována stabilita, vzrostla míra důvěry mezi gabonskými občany a státní instituce nabyly skutečné legitimity; vyzývá k tomu, aby volby v Gabonu a případy porušování práva, k nimž od té doby došlo, prošetřila mezinárodní vyšetřovací komise pod vedením OSN, s cílem zjistit, jak by bylo možné zahájit politický dialog, který by vedl k řešení krize, a zároveň zajistit demokratická práva gabonského lidu;

9.  naléhavě žádá zejména Francii, aby vzhledem ke svým silným historickým vazbám ke Gabonu využila veškerého svého politického a hospodářského vlivu na gabonskou vládu a hrála v tomto ohledu v rámci orgánů EU konstruktivní úlohu;

10.  vyzývá delegaci Evropské unie v Gabonu, aby i nadále pečlivě sledovala vývoj v této zemi a využila všech vhodných opatření, nástrojů a intenzivního politického dialogu na prosazování zásadních prvků dohody z Cotonou a podporu prodemokratických hnutí;

11.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, Komisi a členské státy, aby přehodnotily svou politiku vůči Gabonu a zvážily zavedení cílených sankcí proti osobám odpovědným za volební podvody a za následné násilí, které v Gabonu vypuklo;

12.  znovu opakuje svou výzvu adresovanou gabonské vládě, aby zavedla soudní a sankční režim, který by zajistil, aby zatýkání a udělování trestů odpovídalo závažnosti spáchaného trestného činu;

13.  naléhavě vyzývá gabonskou vládu, aby v reakci na obavy mezinárodního společenství přijala konkrétní kroky a urychleně vytvořila konzultační platformu pro skutečně inkluzivní, transparentní a nestranný dialog; vyzývá navíc opozici, aby posoudila důvěryhodnost tohoto procesu;

14.  vyzývá všechny politické aktéry, aby prokázali odpovědnost a zdrženlivost a zejména aby se zdrželi podněcování k násilí;

15.  vyzývá účastníky příštího setkání mezi EU a Afrikou na nejvyšší úrovni, které se bude konat v Abidžanu, aby situaci v Gabonu zařadili na pořad jednání a aby Gabonu připomněli jeho závazky v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu;

16.  vitá vyšetřování protiprávně nabytých zisků z Gabonu, které provedla Francie, a vyjadřuje naději, že se před soud dostanou všechny osoby, které byly zapojeny do nezákonné činnosti; vyzývá k naprosté transparentnosti, pokud jde o 1,3 milionu eur převedených na účet spojený s Bongovou rodinou v jedné francouzské bance;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi a parlamentu Gabonu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0017.

Právní upozornění