Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2830(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0512/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/09/2017 - 8.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0349

Priimti tekstai
PDF 258kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2017 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Gabonas: opozicijos atstovų represijos
P8_TA(2017)0349RC-B8-0512/2017

2017 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Gabono: represijos prieš opoziciją (2017/2830(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Gabono, ypač į 2017 m. vasario 2 d. rezoliuciją dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 24 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai (vyriausiosios įgaliotinės ir pirmininko pavaduotojos) ir už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingo Komisijos nario Neveno Mimicos bendrą pareiškimą, padarytą Gabono Konstituciniam Teismui paskelbus oficialius 2016 m. prezidento rinkimų rezultatus;

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 1 d. Afrikos Sąjungos pranešimą spaudai, kuriuo pasmerktas smurtas ir paraginta taikiai išspręsti po rinkimų kilusį konfliktą Gabone,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio mėn. Tarybos išvadas dėl naujo postūmio Afrikos ir ES partnerystės srityje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 11 d. vyriausiosios įgaliotinės ir pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini ir už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingo Komisijos nario Neveno Mimicos atstovų spaudai padarytą bendrą pareiškimą dėl Gabono,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 9 d. ES pareiškimą 34-ojoje Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijoje dėl interaktyvaus dialogo su vyriausiuoju komisaru 2 punkto,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 4 d. Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijos rezoliuciją 359(LIX) 2016 dėl žmogaus teisių padėties Gabono Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į Gabono Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į persvarstytą Kotonu partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio mėn. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į ES rinkimų stebėjimo misijos galutinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi kilo įtarimų, kad per 2016 m. rugpjūčio mėn. vykusius rinkimus Gabone buvo klastojami balsai; kadangi po rinkimų šalies parlamentą sunaikino gaisras ir keletas protestuotojų buvo nužudyta, o šimtai jų buvo suimta; kadangi, nors saugumo padėtis gerokai stabilizavosi, visoje šalyje tebejuntama politinė ir socialinė įtampa, kurią didina prasta ekonominė situacija;

B.  kadangi vienas iš demokratijos ypatumų – konstitucijos laikymasis, sudarantis valstybės, institucijų ir teisinės valstybės principo pagrindą; kadangi taikūs, patikimi ir skaidrūs rinkimai Gabone būtų iš esmės padėję spręsti demokratinės pažangos ir valdžios padalijimo uždavinį Centrinės Afrikos regione; kadangi Gabono parlamento rinkimai, kuriuos iš pradžių numatyta surengti 2016 m. gruodžio mėn., buvo nukelti du kartus į 2018 m. balandžio mėn., o tai vėliau nei konstitucijoje numatytas terminas;

C.  kadangi, kaip pranešė kelios tarptautinės ir nevyriausybinės organizacijos, po 2016 m. rugpjūčio mėn. įvykusių rinkimų Gabone kilo smurto protrūkis, per kurį žmonės buvo suiminėjami, žudomi ir prievarta pradanginami; kadangi Gabone padaugėjo politinio smurto atvejų, ypač sostinėje Librevilyje, kur, kaip pranešama, buvo užpulta keletas politinės opozicijos nariams priklausančių namų;

D.  kadangi valdžios institucijos suvaržė valdantiesiems besipriešinančių opozicijos atstovų ir pilietinės visuomenės narių veiklą; kadangi žmogaus teisių grupės nuolat praneša apie blogėjančią žmogaus teisių ir saviraiškos bei susirinkimų laisvių padėtį, įskaitant neproporcingos jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus, savavališkus areštus ir sulaikymus, taip pat politiniais motyvais grindžiamus teismo procesus;

E.  kadangi įvairūs įtarimai prieš 2016 m. rinkimus ir po jų Ali Bongo režimą susiejo su žmogaus teisių pažeidimais, pvz., civilių gyventojų ir žurnalistų, kurie pareiškė protestą jo režimui ir jo perrinkimui, savavališkais suėmimais ir ilgalaikiu kalinimu nežmoniškomis sąlygomis, kankinimais, neteisminėmis egzekucijomis ir priverstiniais dingimais;

F.  kadangi Gabonas yra pasirašęs Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo, vykdo jos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę procesą ir yra įsipareigojęs su Jungtinėmis Tautomis dalytis informacija apie pažangą, padarytą po Konvencijos ratifikavimo 2011 m., ir apie įvykius po 2016 m. rinkimų; kadangi JT Priverstinio dingimo komitetas šiuo metu svarsto Gabono ataskaitą ir analizuoja nuostatų perkėlimo pažangą;

G.  kadangi Prezidentas Ali Bongo pradėjo nacionalinį dialogą, siekdamas įveikti krizę, kilusią jį iš naujo išrinkus, ir šiame dialoge, pasak ministro pirmininko Emmanuelio Issoze Ngondeto, dalyvavo atstovai iš 1 200 pilietinės visuomenės grupių ir maždaug 50 politinių partijų; kadangi šias derybas boikotavo Jean Ping ir kiti svarbiausi opozicijos lyderiai;

H.  kadangi 2017 m. rugpjūčio 18 d. kandidatas į prezidento postą Jean Ping kreipėsi į Gabono žmones ragindamas pradėti pilietinio nepaklusnumo kampaniją ir nuversti prezidentą;

I.  kadangi pastarosiomis savaitėmis per taikias nesankcionuotas paramos Jeanui Pingui demonstracijas buvo sulaikyta dešimtys žmonių ir keli iš jų tebelaikomi sulaikyti;

J.  kadangi 2017 m. rugsėjo 2 d. politinės opozicijos lyderiui ir buvusiam kandidatui į prezidento postą Jeanui Pingui ir daugiau kaip dvidešimties opozicijos partijų lyderiams buvo uždrausta išvykti iš šalies jiems nepranešus apie šį suvaržymą ir nepaskelbus asmenų, kuriems taikomas šis draudimas, sąrašo; kadangi 2017 m. rugsėjo 8 d. ši priemonė buvo atšaukta;

K.  kadangi vyriausybė uždraudė politiniams oponentams, ginčijantiems Ali Bongo pergalę, pasisakyti valstybinėse ir privačiose žiniasklaidos priemonėse;

L.  kadangi prieš kelis žymius Gabono asmenis Prancūzijos teismuose buvo pradėtos atskiros bylos dėl sunkių žmogaus teisių pažeidimų ir neteisėtai įgytų pajamų (pranc. biens mal-acquis);

M.  kadangi Prancūzijos teismai, gavę organizacijos „Transparency International“ skyriaus Prancūzijoje ir Gabono piliečio skundus, ką tik baigė tyrimą, susijusį su neteisėtai įgytų pajamų iš Gabono investavimo Prancūzijoje, ir nustatė bei konfiskavo 50–60 milijonų eurų vertės turtą; kadangi atlikus tyrimą paaiškėjo, kad į banko sąskaitą, Bongo šeimos naudotą prekėms Prancūzijoje įsigyti, taip pat buvo pervesta 1,3 milijono eurų;

N.  kadangi ES rinkimų stebėjimo misija, kurią Gabono vyriausybė pakvietė stebėti prezidento rinkimus, savo galutinėje ataskaitoje padarė išvadą, kad rinkimų procesas ir ypač rinkimų rezultatų skaičiavimas bei apeliacijų procedūra buvo nepakankamai skaidrūs; kadangi ES rinkimų stebėjimo misija padarė išvadą, kad dėl šių pažeidimų kyla abejonių dėl rinkimų rezultatų skaičiavimo sąžiningumo ir galutinio rezultato;

1.  primena, kad pagal Kotonu susitarimą Gabonas yra prisiėmęs įsipareigojimą gerbti demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principus, įskaitant žodžio, susirinkimų ir naudojimosi žiniasklaidos priemonėmis laisvę, gerą valdymą ir skaidrų politinių pareigų vykdymą;

2.  primena Gabonui jo, kaip sutarties šalies, pareigas ir atsakomybę, be kita ko, pareigą teikti aiškią ir tikrą informaciją apie reformas, kurių imtasi po ratifikavimo, apie smurto protrūkį po rinkimų ir apie veiksmus, kurių imtasi siekiant nustatyti tiesą ir užtikrinti, kad atsakingieji asmenys būtų patraukti atsakomybėn;

3.  pabrėžia, kad demokratinėje visuomenėje opozicija atlieka esminį vaidmenį; griežtai smerkia opozicijos bauginimą ir jai daromą spaudimą Gabone; laiko nepriimtinu tai, kad keli Gabono opozicijos lyderiai, įskaitant 2016 m. prezidento rinkimų kandidatą, Jeaną Pingą, laikinai neturėjo teisės išvykti iš šalies; primena, kad pagal Gabono teisę ši išimtinė priemonė numatyta tik asmenims, prieš kuriuos pradėtas baudžiamosios veikos tyrimas; todėl laiko šią priemonę savavališka;

4.  griežtai smerkia nuolatinius grasinimus, išpuolius ir jėgos naudojimą, griežtus apribojimus ir bauginimus, su kuriais susiduria opozicijos atstovai, žmogaus teisių gynėjai ir žurnalistai Gabone; ragina valdžios institucijas gerbti opozicijos teisę į taikius protestus ir nedelsiant paleisti visus vis dar neteisėtai kalinamus asmenis, nutraukti visus priekabiavimo, bauginimo ir persekiojimo veiksmus prieš opoziciją ir imtis konkrečių priemonių siekiant užtikrinti žodžio laisvę;

5.  primygtinai ragina Gabono vyriausybę įvykdyti išsamią ir skubią rinkimų proceso reformą atsižvelgiant į ES rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijas, siekiant šį procesą patobulinti ir užtikrinti visišką jo skaidrumą ir patikimumą; pabrėžia, kad Gabono valdžios institucijos privalo užtikrinti visapusišką ir nuoširdų bendradarbiavimą su visais susijusiais nacionaliniais ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais ir taip užtikrinti, kad kiti parlamento rinkimai, kurie jau turėjo įvykti, būtų visiškai skaidrūs ir sąžiningi, ir kad jie vyktų laisvoje, įtraukioje ir taikioje aplinkoje;

6.  pripažįsta, kad šiuo metu vyksta intensyvesnis ES ir Gabono politinis dialogas, kaip numatyta pagal Kotonu susitarimo nuostatas; ragina visas susijusias šalis visapusiškai bendradarbiauti ir siekti apčiuopiamų šio proceso rezultatų;

7.  reiškia abejones dėl nacionalinės vyriausybės inicijuoto dialogo įtraukumo, taigi ir dėl jo patikimumo bei prasmės; pažymi, kad Jean Ping ir jo Koalicija už naująją respubliką atsisakė dalyvauti dialoge;

8.  mano, kad siekiant įveikti dabartinį didelį politinį ir socialinį susiskaidymą Gabone reikia aiškaus politinio atsako, kad būtų išsaugotas šalies stabilumas, sustiprintas Gabono piliečių pasitikėjimas ir institucijoms suteiktas tikras teisėtumas; ragina atlikti tarptautinį rinkimų ir po jų padarytų pažeidimų tyrimą, kuriam vadovautų JT, siekiant nustatyti, kaip būtų galima užmegzti politinį dialogą siekiant įveikti krizę, tuo pačiu užtikrinant demokratines Gabono žmonių teises;

9.  primygtinai ragina visų pirma Prancūziją, atsižvelgiant į stiprius ir istorinius ryšius su Gabonu, pasinaudoti visa savo politine ir ekonomine įtaka Gabono vyriausybei ir atlikti konstruktyvų vaidmenį ES institucijose šiuo atžvilgiu;

10.  ragina Europos Sąjungos delegaciją Gabone toliau atidžiai stebėti pokyčius Gabone ir naudotis visomis tinkamomis priemonėmis, įrankiais bei intensyvesniu politiniu dialogu siekiant propaguoti esminius Kotonu susitarimo elementus ir remti demokratinius judėjimus;

11.  ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, Komisiją ir valstybes nares peržiūrėti savo politiką Gabono atžvilgiu ir apsvarstyti galimybę nustatyti tikslines sankcijas asmenims, atsakingiems už rinkimų rezultatų klastojimą ir vėlesnius smurtinius veiksmus Gabone;

12.  dar kartą ragina Gabono vyriausybę sukurti teisminę sistemą ir sankcijų sistemą, kuriomis būtų užtikrinama, kad areštai ir bausmės būtų proporcingi nusikaltimo sunkumui;

13.  ragina vyriausybę konkrečiai atsakyti į susirūpinimą tarptautinei bendruomenei keliančius klausimus, sukuriant iš tiesų įtraukų, skaidrų ir objektyvių konsultacinį forumą dialogui; taip pat ragina opoziciją įvertinti, ar galima pasitikėti tokiu procesu;

14.  ragina visus politinius veikėjus prisiimti atsakomybę ir elgtis santūriai, visų pirma susilaikyti nuo smurto kurstymo;

15.  ragina būsimo ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimo Abidžane dalyvius įtraukti į darbotvarkę punktą dėl padėties Gabone ir priminti Gabonui jo įsipareigojimus užtikrinti žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę;

16.  palankiai vertina tai, kad Prancūzijoje tiriamos Gabone neteisėtai gautos pajamos ir išreiškia viltį, kad visi neteisėtoje veikloje dalyvaujantys asmenys bus patraukti atsakomybėn; ragina užtikrinti kuo didesnį skaidrumą tiriant 1,3 mln. EUR mokėjimą į banko sąskaitą Prancūzijoje, susijusią su Bongo šeima;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Afrikos Sąjungai, Gabono prezidentui ir parlamentui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, JT žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0017.

Teisinis pranešimas