Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0042(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0277/2017

Ingivna texter :

A8-0277/2017

Debatter :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.7

Antagna texter :

P8_TA(2017)0353

Antagna texter
PDF 235kWORD 41k
Torsdagen den 14 september 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) ***
P8_TA(2017)0353A8-0277/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 september 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06750/2017),

–  med beaktande av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06905/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket led a i i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0225/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0277/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Chile.

Rättsligt meddelande