Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0265(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0158/2017

Předložené texty :

A8-0158/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 17
CRE 13/09/2017 - 17

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.9

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0355

Přijaté texty
PDF 399kWORD 46k
Čtvrtek, 14. září 2017 - Štrasburk Konečné znění
Prodloužení evropského statistického programu do roku 2020 ***I
P8_TA(2017)0355A8-0158/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0557),

–  s ohledem na čl.  294 odst. 2 a čl. 338 odst.  1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0367/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, který je připojen ke Smlouvám,

–  s ohledem na protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je připojen ke Smlouvám,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. prosince 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. června 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0158/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 53.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. září 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu do roku 2020
P8_TC1-COD(2016)0265

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1951.)

Právní upozornění