Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0265(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0158/2017

Texte depuse :

A8-0158/2017

Dezbateri :

PV 13/09/2017 - 17
CRE 13/09/2017 - 17

Voturi :

PV 14/09/2017 - 8.9

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0355

Texte adoptate
PDF 326kWORD 50k
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Prelungirea programului statistic european până în 2020 ***I
P8_TA(2017)0355A8-0158/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 septembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017, prin prelungirea acestuia pe perioada 2018-2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0557),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0367/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Protocolul nr. 1 din tratate privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană,

–  având în vedere Protocolul nr. 2 din tratate privind punerea în aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 2016(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 iunie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0158/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 75, 10.3.2017, p. 53.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 septembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017, prin prelungirea acestuia până în 2020
P8_TC1-COD(2016)0265

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/1951.)

Notă juridică