Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0221(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0120/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0120/2017

Viták :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Szavazatok :

PV 14/09/2017 - 8.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0356

Elfogadott szövegek
PDF 247kWORD 46k
2017. szeptember 14., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Az európai kockázatitőke-alapok és az európai szociális vállalkozási alapok ***I
P8_TA(2017)0356A8-0120/2017
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2017. szeptember 14-i jogalkotási állásfoglalása az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0461),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0320/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2016. szeptember 12-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. december 14-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. június 29-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0120/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 394., 2016.10.26., 2. o.,
(2) HL C 75., 2017.3.10., 48. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. szeptember 14-én került elfogadásra az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0221

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/1991 rendelettel.)

Jogi nyilatkozat