Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2026(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0243/2017

Внесени текстове :

A8-0243/2017

Разисквания :

PV 02/10/2017 - 18
CRE 02/10/2017 - 18

Гласувания :

PV 03/10/2017 - 4.7
CRE 03/10/2017 - 4.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0367

Приети текстове
PDF 520kWORD 67k
Вторник, 3 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Политическите отношения между ЕС и АСЕАН
P8_TA(2017)0367A8-0243/2017

Резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2017 г. относно политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (2017/2026(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид основаването на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) на 8 август 1967 г.,

—  като взе предвид основната правна рамка за връзки между ЕС и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), а именно споразумението за сътрудничество между АСЕАН и ЕИО, подписано през март 1980 г.(1),

—  като взе предвид Хартата на АСЕАН, подписана през ноември 2007 г., която създава юридическа правосубектност и правна и институционална рамка за АСЕАН, включително създаването на Комитета на постоянните представители (КПП), който да подкрепя и координира работата на АСЕАН;

—  като има предвид регионалния форум на АСЕАН (ARF), създаден през 1993 г., с цел да насърчава диалога и консултациите по политически въпроси и по въпроси, свързани със сигурността, както и да допринася за изграждането на доверие и за превантивната дипломация в Азиатско-тихоокеанския регион,

—  като взе предвид различните рамки на АСЕАН, насочени към изграждането на доверие в региона: ARF, Срещата на министрите на отбраната на АСЕАН (ADMM-Plus), Срещата на високо равнище на Източна Азия (EAS), АСЕАН + три (АСЕАН + Китай, Япония и Южна Корея) и АСЕАН + шест (АСЕАН + Китай, Япония, Южна Корея, Индия, Австралия и Нова Зеландия),

—  като взе предвид съществуващите търговски споразумения на АСЕАН с Япония, Китай, Южна Корея, Индия, Австралия и Нова Зеландия,

—  като взе предвид текущите преговори и/или сключването на седем споразумения за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и някои държави – членки на АСЕАН, а именно Бруней Даруссалам, Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам,

—  като взе предвид преговорите за споразумения за свободна търговия (ССТ), които се водят с Индонезия и Филипините, преговорите за ССТ с Малайзия и Тайланд, които в момента са в застой, очакваното в идните месеци сключване на ССТ със Сингапур и Виетнам и преговорите за инвестиционно споразумение с Мианмар,

—  като взе предвид срещата на члена на Комисията, отговарящ за въпросите на търговията, Сесилия Малмстрьом, с икономическите министри на АСЕАН, състояла се в Манила на 10 март 2017 г.,

—  като взе предвид 9-та среща на парламентарното партньорство Азия—Европа (ASEM 11), проведена в Улан Батор, Монголия, на 21 и 22 април 2016 г.,

—  като взе предвид Декларацията от Нюрнберг за засилено партньорство между ЕС и АСЕАН и плана за действие от ноември 2007 г.,

—  като взе предвид плана за действие от Бандар Сери Бегаван за укрепване на засиленото партньорство между ЕС и АСЕАН (2013—2017 г.), приет в Бруней Даруссалам на 27 април 2012 г.,

—  като взе предвид Съвместното съобщение на Комисията и Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета от 18 май 2015 г., озаглавено „ЕС и АСЕАН: партньорство със стратегическа цел“ (JOIN(2015)0022),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно отношенията между ЕС и АСЕАН от 22 юни 2015 г.,

—  като взе предвид Декларацията от Банкок за насърчаване на Глобалното партньорство АСЕАН—ЕС за споделени стратегически цели от 14 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид присъединяването на Европейския съюз към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия в Пном Пен на 12 юли 2012 г.(2),

—  като взе предвид 11-ата среща на високо равнище Азия-Европа (ASEM 11), проведена в Улан Батор, Монголия, на 15 и 16 юли 2016 г.,

—  като взе предвид „Фондацията Азия—Европа“ (ASEF), учредена през февруари 1997 г., с цел да осигури форум за неправителствен диалог,

—  като взе предвид програмата на АСЕАН—ЕС за подкрепа на регионалната интеграция на АСЕАН (APRIS), програмата за подкрепа за регионална интеграция на АСЕАН (ARISE) и Регионалния инструмент за диалог ЕС—АСЕАН (READI) в подкрепа на хармонизацията на политиките и нормативните актове в несвързаните с търговията сектори,

—  като взе предвид Плана за икономическа общност АСЕАН, договорен през 2007 г.,

—  като взе предвид 14-ата среща на високо равнище на АСЕАН през 2009 г. и набелязването на пътна карта за създаване на единен пазар на АСЕАН (Икономическа общност на АСЕАН (AEC), Политическа общност и общността за сигурност на АСЕАН ((APSC) и Социално-културна общност на АСЕАН (ASCC),

—  като взе предвид 28-ата и 29-ата среща на високо равнище на държавите от АСЕАН, проведени във Виентян, Лаос, на 6 и 7 септември 2016 г., както и 30-ата среща на високо равнище на АСЕАН, проведена в Манила, Филипините, от 26 до 29 април 2017 г.,

—  като взе предвид 24-ото заседание на Съвместния комитет за сътрудничество между АСЕАН и ЕС, състояло се на 2 март 2017 г. в Джакарта, Индонезия,

—  като взе предвид визията на общността АСЕАН за периода до 2025 г., приета на 27-ата среща на високо равнище на АСЕАН, проведена в Куала Лумпур от 18 до 22 ноември 2015 г., както и обявяването за създаването на 31 декември 2015 г. на Общността на АСЕАН, имаща за цел да създаде вътрешен пазар за над 600 милиона души,

—  като взе предвид 11-ата среща на високо равнище за Източна Азия (EAS), проведена във Виетнян, Лаос, на 8 септември 2016 г., на която се събраха ръководителите на 18 държави: държавите — членки на АСЕАН, Китай, Япония и Южна Корея (АСЕАН + 3), Индия, Австралия и Нова Зеландия (АСЕАН + 6), както и Русия и САЩ,

—  като взе предвид първата декларация на АСЕАН за правата на човека от 18 ноември 2012 г. и създаването на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека (AICHR) през 2009 г.,

—  като взе предвид сдружението Парламентаристи за правата на човека от АСЕАН (APHR), основано през 2013 г., с цел да насърчава демокрацията и правата на човека във всички държави — членки на АСЕАН,

—  като взе предвид Института за мир и помирение на АСЕАН (AIPR),

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за правата на хората с увреждания, които са ратифицирани от всички държави — членки на АСЕАН,

—  като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека: прилагане на рамката на ООН „Защита, зачитане и обезщетяване“, приета от Съвета на ООН по правата на човека на 16 юни 2011 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на АСЕАН срещу трафика на хора, и особено на жени и деца, подписана от всички държави — членки на АСЕАН през ноември 2015 г.,

—  като взе предвид универсалния периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека, в който участваха всички държави — членки на АСЕАН,

—  като взе предвид своите неотдавнашни резолюции относно АСЕАН, и по‑специално резолюцията от 15 януари 2014 г. относно бъдещето на отношенията между ЕС и АСЕАН(3),

—  като взе предвид своите неотдавнашни резолюции относно държавите — членки на АСЕАН, и по-специално резолюцията от 9 юни 2016 г. относно Виетнам(4), от 17 декември 2015 г. относно рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (резолюция)(5), от 17 декември 2015 г. относно рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (одобрение)(6), от 8 юни 2016 г. относно рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините (одобрение)(7) и от 8 юни 2016 г. относно рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините (резолюция)(8),

—  като взе предвид своите неотдавнашни резолюции относно неотложни ситуации в сферата на правата на човека в държавите — членки на АСЕАН, и по-специално резолюцията си от 14 септември 2017 г. относно Мианмар/Бирма, по-специално положението на общността рохингия(9), от 21 май 2015 г. относно проблема с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд(10), от 15 декември 2016 г. относно положението на малцинството рохингия в Мианмар(11), от 7 юли 2016 г. относно Мианмар, и по-специално положението на общността рохингия(12), от 14 септември 2017 г. относно Камбоджа, по-конкретно случаят с г-н Кем Соха(13), от 9 юни 2016 г. относно Камбоджа(14), от 26 ноември 2015 г. относно политическото положение в Камбоджа(15), от 9 юли 2015 относно проектозаконите на Камбоджа относно НПО и относно синдикалните организации(16), от 6 октомври 2016 г. относно Тайланд, и по-специално положението на Анди Хол(17), от 8 октомври 2015 г. относно положението в Тайланд(18), от 17 декември 2015 г. относно Малайзия(19), от 19 януари 2017 г. относно Индонезия(20), от 15 юни 2017 г. относно Индонезия(21), от 15 септември 2016 г.(22) и 16 март 2017 г.(23) относно Филипините, както и от 14 септември 2017 г. относно Лаос, по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад(24),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0243/2017),

А.  като има предвид, че тази година честваме 50-ата годишнина на АСЕАН, 60‑годишнината на Римските договори, както и 40‑годишнината на официалните отношения между ЕС и АСЕАН;

Б.  като има предвид, че АСЕАН се превърна в един от най-динамичните и най-бързо развиващи се региони в света, особено в областта на икономиката, технологиите и изследванията, че той има стратегическо разположение в геополитическо и геоикономическо отношение, разполага с богати ресурси, цели да постигне по-голяма икономическа интеграция и амбициозна програма с цели за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално в областта на образованието, както и че е категоричен поддръжник на многостранния подход; като има предвид, че преодоляването на различията в развитието в рамките на АСЕАН ще бъде от съществено значение за осъществяването на по-нататъшна интеграция и за гарантиране на сигурност, стабилност и защита на социалните, икономически и политически права;

В.  като има предвид, че процесите на интеграция в рамките на ЕС и АСЕАН са различни, произтичащи от различни видове контекст и с различни визии и мисии; като има предвид, че всяка следва собствена логика, но че те са съпоставими, тъй като и двете основани на правила организации насърчават мирното съвместно съществуване, регионалната интеграция и международното сътрудничество и развитие, и от десетилетия имат за цел изграждането на доверие сред членовете си; като такъв, Европейският съюз е уникален по своя характер партньор на АСЕАН;

Г.  като има предвид, че двата региона са постигнали значителна степен на взаимодействие и че отношенията между ЕС и АСЕАН са задълбочени и покриват широк кръг от сектори, включително търговията и инвестициите, развитието, икономическите и политическите въпроси; като има предвид, че АСЕАН е третият по значение търговски партньор на ЕС, а ЕС — вторият на АСЕАН, като годишната двустранна търговия със стоки възлиза на повече от 200 милиарда евро, както и че ЕС е най-важният източник на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в региона на АСЕАН; като има предвид, че за европейските предприятия АСЕАН представлява портал за достъп до по-широкия регион; като има предвид, че за периода 2014—2020 г. ЕС и неговите държави членки са първият източник на помощ за развитие в региона и че ЕС е обещал над 3 милиарда евро за намаляване на бедността и преодоляване на различията в развитието в страните то АСЕАН с ниски доходи;

Д.  като има предвид, че опитът на ЕС е служил в миналото като източник на вдъхновение за други процеси на регионална интеграция;

Е.  като има предвид, че ЕС последователно подкрепя работата на АСЕАН и в частност на секретариата на АСЕАН, и като признание за значението на АСЕАН, назначи специален ръководител на делегацията на ЕС в АСЕАН, който встъпи в длъжност през 2015 г.;

Ж.  като има предвид, че понастоящем процесите на интеграция и в двата региона са изправени пред предизвикателства, но същевременно откриват и нови възможности; като има предвид, че ЕС е изправен пред множество кризи; като има предвид, че АСЕАН, независимо от целта си насърчава централната си роля за своите членове, отбеляза спад в търговията между тях през 2016 г. и е обсаден от проблеми, включително различни ориентации в областта на външната политика и странични ефекти от вътрешни проблеми, свързани със заплахи за демокрацията и принципите на правовата държава, между-религиозните отношения, социалните неравенства и нарушенията на правата на човека, включително такива с трансгранично измерение;

З.  като има предвид, че ЕС реши, че ще постави въпросите за правата на човека в центъра на отношенията си с трети държави;

И.  като има предвид, че през декември 2014 г. ЕС предостави на Филипините статут по ОСП + като първа държава от АСЕАН, която се ползва от такива търговски преференции; като има предвид, че това дава възможност на Филипините да изнасят безмитно 66% от своите продукти за ЕС;

Й.  като има предвид, че оттеглянето на САЩ от споразумението за Транстихоокеанско сътрудничество може да даде нов тласък на преговорите за Всеобхватно регионално икономическо партньорство (ВРИП); като има предвид, че един по-решителен Китай стартира инициативи, като инициативата „Един пояс, един път“, която представлява предизвикателство за съседни държави и отвъд тях;

К.  като има предвид, че напрежението в Южнокитайско море представлява заплаха и риск за сигурността и стабилността на региона; като има предвид, че най-обезпокояващата тенденция е милитаризирането на Южнокитайско море; като има предвид, че диалогът АСЕАН — Китай относно кодекс за поведение продължава да бъде основният механизъм на АСЕАН за обмен с Китай във връзка с Южнокитайско море; като има предвид, че действията на Китай — от военните патрули и обучения до строителните дейности в нарушение на принципите, изложени в Декларацията за поведението на страните в Южнокитайско море от 2002 г. — продължават да бъдат повод за загриженост;

1.  поздравява държавите — членки на АСЕАН, по повод 50-ата годишнина от АСЕАН и напълно подкрепя всички усилия за регионална интеграция; изразява също така своето задоволство във връзка с 40-те години на отношенията ЕС — АСЕАН и отново изказва препоръката си тези отношенията да прераснат в стратегическо партньорство, основано на конкретни действия, осезаеми резултати и засилено и задълбочено сътрудничество; подчертава интересът на ЕС да засили сътрудничеството си с този основен участник в регион със стратегическо значение; подчертава, че стратегическото партньорство ще предостави възможност на ЕС да засили приноса си за осъществяването на общите цели в региона на Индийския и Тихия океан;

2.  подчертава политическата полза от силни търговски и инвестиционни отношения между ЕС и АСЕАН и призовава двамата партньори да укрепят още повече икономическите и политическите си взаимоотношения; подчертава, че има значителен потенциал за развиване на търговските отношения между ЕС и АСЕАН; подчертава, че ЕС е основният чуждестранен инвеститор в държавите от АСЕАН; подчертава също така възможностите за сътрудничество във връзка с изпълнението на целите за устойчиво развитие; призовава за засилване на сътрудничеството за преодоляване на различията в развитието, които съществуват в рамките на АСЕАН; счита, че сътрудничеството може да бъде подобрено и да бъдат споделени добри практики в различни области, като справянето с глобалните предизвикателства, включително изменението на климата, трансграничната организирана престъпност и тероризма, управлението на границите, морската сигурност, развитието на финансовия сектор, прозрачността и макроикономическите политики; подчертава стремежа към високо равнище на сътрудничеството между ЕС и АСЕАН в многостранни институции като ООН, а също и в СТО, що се отнася до запазване, укрепване и по-нататъшно развитие на многостранните международни търговски структури и справедливи търговски отношения;

3.  поздравява ЗП/ВП и Комисията за приемането на съвместното съобщение, одобрено от държавите членки, в което се представя пътна карта за задълбочаване на партньорството по въпроси, свързани с политиката, сигурността и икономиката, както и по отношение на свързаността, околната среда, природните ресурси и други области като насърчаването и защитата на правата на човека; подчертава важността на укрепването на политическия диалог между ЕС и АСЕАН; припомня, че активната подкрепа от страна на ЕС за задълбочаване на интеграцията в АСЕАН допринася за неговата устойчивост и за стабилността на региона; подчертава, че ЕС предоставя техническа помощ и изграждане на капацитет при създаването на вътрешен пазар;

4.  приветства назначаването на ръководител на делегацията на ЕС за връзки с държавите от АСЕАН и откриването на мисия на ЕС в АСЕАН през 2015 г., стъпки, с които се признава важността на връзката между ЕС и АСЕАН;

5.  отбелязва, че доколкото през годините Обединеното кралство игра важна и ценна роля за насърчаването на връзките между ЕС и АСЕАН, ще бъде необходимо и възможно за ЕС и неговите държави членки активно да работят за укрепване на отношенията в контекста на новата реалност, която представлява излизането на Обединеното кралство от Съюза; призовава Обединеното кралство да продължи да си сътрудничи тясно с партньорството между ЕС и АСЕАН; призовава за засилен ангажимент на ЕС към съществуващите форуми, ръководени от АСЕАН; счита, че ЕС следва да подобри и засили дипломатическите си усилия заедно с АСЕАН, с цел да допринесат за по-голяма стабилност и сигурност в райони на конфликт с възобновеното напрежение, като работят в тясно сътрудничество с партньорите в региона и зачитат международното право;

6.  съжалява за закъснялата и резервирана реакция на ЕС спрямо съдебното решение, произнесено съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право относно споровете в Южнокитайско море, и призовава ЕС да насърчава зачитането и спазването на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право; отново заявява, че ЕС подкрепя разрешаването на международни спорове посредством мирни преговори; настоява за свобода на корабоплаването; призовава Китай да приеме решението на арбитражния съд; насърчава страните да се стремят към мирно уреждане на споровете въз основа на принципите на международното право съгласно Конвенцията по морско право; подкрепя усилията на държавите — членки на АСЕАН, да работят за бързото приключване на ефективен кодекс на поведение в Южнокитайско море;

7.  изразява съжаление във връзка с дейности като екстензивното пресушаване на земи от морето и разполагането на военни съоръжения и арсенал върху съответните земи, което поражда риск от милитаризиране на конфликта; изразява сериозна загриженост във връзка с увеличаването на разходите за отбрана в региона и съседните държави, както и с нарастващата милитаризация на конфликтите, по-специално в Южно- и Източнокитайско море; отбелязва необходимостта от това ЕС да продължи да подкрепя развитието на мирни отношения между Китай и неговите съседи около Южнокитайско море посредством механизми с многостранно участие; подкрепя всички действия, които дават възможност Южнокитайско море да стане „Море на мира и сътрудничеството“; призовава държавите членки да се придържат стриктно към Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие; настоява за важността на неразпространението на оръжия за масово унищожение, по-специално с оглед на най-новото развитие в КНДР;

8.  подкрепя партньорството между ЕС и АСЕАН в областта на сигурността и обмена на опит и най-добри практики по множество нетрадиционни въпроси на сигурността, с оглед засилване на регионалния капацитет, особено що се отнася до засилване на диалога и сътрудничеството в областта на морската сигурност, пиратството, борбата срещу организираната престъпност и подкрепата за сътрудничеството между Европол и Асеанпол, борбата с тероризма, киберсигурността, климатичната сигурност, мерките за изграждане на доверие, превантивната дипломация и посредничеството, управлението на кризи, подготвеността и оказването на помощ при бедствия и хуманитарната помощ; подкрепя по-голямото участие и ангажираност от страна на ЕС в Регионалния форум на АСЕАН;

9.  приветства провеждането на третия диалог на високо равнище между АСЕАН и ЕС относно сътрудничество в областта на морската сигурност в Тайланд на 15 и 16 септември 2016 г., на който бяха посочени и предложени бъдещи области на конкретно сътрудничество между АСЕАН и ЕС в областта на военноморската сигурност и превантивната дипломация; очаква с нетърпение свикването на четвъртия диалог на високо равнище между АСЕАН и ЕС относно сътрудничеството в областта на морската сигурност, което ще се състои през 2017 г. във Филипините;

10.  отново изразява подкрепата на ЕС за централното значение на АСЕАН и важната му роля за насърчаването на диалог и сътрудничество за мира, сигурността, стабилността и просперитета, в азиатско-тихоокеанския регион и отвъд него; призовава за създаването на оперативни и ефикасни механизми за уреждане на спорове, в съответствие с предвиденото в глава 8 от Хартата на АСЕАН и в протокола от 2010 г. към Хартата, включително правно обвързващи мерки и регламенти; обръща внимание на опита, придобит в продължение на повече от 40 години на европейския континент с подход към сигурността, който, освен политическо и военно измерение, обхваща също така икономическото, екологичното и човешкото измерение; изразява убеждението си, че този опит може да бъде използван в усилията на АСЕАН за мирното развитие на региона; подчертава интереса на ЕС от задълбочаване на ангажираността с региона в рамките на всички процеси, ръководени от ACEAH;

11.  подчертава специфичния опит на ЕС в изграждането на институции, единния пазар, сближаването на нормативните уредби, управлението на конфликти и кризи, морската сигурност, посредничеството и оказването на хуманитарна помощ и помощ при бедствия, както и неотдавнашния му напредък в интеграцията в областта на отбраната и успешния му опит с регионалните форми за стандартизация и силната регионална архитектура по отношение на правата на човека и демокрацията, наред готовността му да споделя този опит, когато това би било полезно; подчертава преговорите за всеобхватно споразумение за въздушен транспорт между ЕС и АСЕАН и по-широката програма за свързаност; отбелязва, че в периода 2014—2020 г. половината от финансовата помощ на ЕС за АСЕАН е предназначена за подкрепа на свързаността на АСЕАН;

12.  подчертава необходимостта от ангажиране на многостранно равнище с други юрисдикции в региона като наблюдатели от АСЕАН, Папуа Нова Гвинея и Източен Тимор, както и Китай, Япония и Тайван;

13.  счита, че от геополитическа гледна точка има много добро основание да се застъпва за подновяването на преговорите относно регионално споразумение за свободна търговия между ЕС и АСЕАН, и приветства заключенията от проведената неотдавна среща между европейския комисар по търговията Сесилия Малмстрьом и министрите на икономиката от АСЕАН относно подготвително проучване по този въпрос, както и стъпките, предприети с оглед на крайната цел за постигане на споразумение между двата региона; насърчава от стратегическа гледна точка всички усилия за проучване на възможностите за сключване на споразумения за свободна търговия с всички страни от АСЕАН; припомня, че АСЕАН представлява третият по големина търговски партньор на ЕС извън Европа, а ЕС е вторият по значение търговски партньор на АСЕАН;

14.  подчертава, че националните и чуждестранните предприятия, извършващи дейност в държавите от АСЕАН, трябва да действат в съответствие с принципите за корпоративна социална отговорност (КСО); настоятелно призовава държавите от АСЕАН да се уверят, че социалните, екологичните и трудовите права се зачитат напълно; призовава за пълно и ефективно прилагане на конвенциите на МОТ и за спазване на основните трудови стандарти; призовава АСЕАН и неговите държави членки да прилагат ефективно Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, да насърчават подходяща закрила на труда и достойни условия на труд, както и да създадат среда, която да е по-благоприятна за развитието на синдикална дейност; призовава Комисията и ЕСВД да използват всички инструменти, с които разполагат, за да се укрепи спазването на горепосочените; подчертава освен това необходимостта от отстраняване на всички форми на принудителен или задължителен труд и на детския труд;

15.  призовава европейските дружества, които инвестират в региона на АСЕАН, да изпълняват своите корпоративни социални отговорности и да спазват европейските стандарти относно правата на потребителите, трудовите права и правата в областта на околната среда и да защитават правата на местното население;

16.  призовава Комисията и държавите членки да улеснят въвеждането на институционализиран социален диалог между Форума на народите от Азия и Европа (AEPF) и съответните структури на гражданското общество в ЕС;

17.  отбелязва, че АСЕАН е обявена за ориентирана и съобразена с хората и, че легитимността и значението на процесите на регионалната интеграция както в рамките на ЕС, така и съвместно с АСЕАН, зависят от включването на възможно най-голям брой заинтересовани страни в процеса и от оповестяването на своите постижения; счита, контактите между хората, особено за младите хора, са много важен инструмент за културен обмен и призовава за значително разширяване на механизма „Еразъм +“ по отношение на АСЕАН; подчертава наличието на много възможности в държавите от АСЕАН за професионално обучение и изтъква перспективите за сътрудничество в сферата на двойната система за образование, практикувана в някои държави — членки на ЕС; призовава също така за развитие на дейностите, свързани с културната дипломация, в съответствие със съобщението от 8 юни 2016 г. относно стратегията на ЕС за международните културни отношения и неотдавнашния доклад на Парламента по същия въпрос; подчертава важната функция на Фондацията „Азия—Европа“ и счита, че подкрепата за нейната работа следва да бъде разширена;

18.  изтъква, че идеята за структуриран обмен и сътрудничество на равнище региони и общини (побратимяване на градове) предоставя интересен инструмент за задълбочаване на взаимния практически опит и насочва вниманието към конкретни инициативи, като например конвента на кметовете или Under2 МР, които следва да бъдат активно насърчавани;

19.  предлага годишнината на ЕС и АСЕАН, която се чества тази година, да бъде отбелязана с инициатива на ЕС за „Програма за обмен за млади лидери между ЕС и АСЕАН“, която да бъде осъществена през 2018 г. под председателството на Сингапур в рамките на АСЕАН; предлага, ако тя бъде успешна, създаването на годишен форум, който да позволи на младите лидери от ЕС и АСЕАН да обменят идеи и да изграждат връзки с цел поддържане на отношенията между ЕС и АСЕАН в бъдеще; освен това предлага да се разгледа — заедно с партньорите от АСЕАН — практическото приложно поле за реципрочно финансиране на изследователски институти или академични програми, чиято цел би била да се изучават интеграционните процеси и опитът, придобит чрез тях, в съответния партньорски регион;

20.  подчертава необходимостта от насърчаване на равенството между половете и на овластяването на жените и от подобряване на живота на момичетата и жените; подчертава, че следователно достъпът до образование е от съществено значение и може да доведе до социална и икономическа трансформация;

21.  подчертава, че ЕС следва също да засили политическия диалог и сътрудничеството по въпроси като основните права, включително правата на етническите и религиозните малцинства, по някои теми от общ интерес, включително принципите на правовата държава и сигурността, защитата на свободата на изразяване и свободния поток на информация, борбата с транснационалната престъпност, корупцията, укриването на данъци, изпирането на пари, трафика на хора и наркотици, борбата с тероризма, неразпространението, разоръжаването, морската сигурност и сигурността в кибернетичното пространство;

22.  приветства провеждането на първия политически диалог между ЕС и АСЕАН по въпросите на правата за човека през октомври 2015 г. в Брюксел и очаква с интерес по-нататъшните диалози от този тип; изразява дълбока загриженост относно влошаването на положението във връзка с демокрацията и нарушенията на правата на човека и на малцинствата в някои страни в региона и неспособността да се предостави достатъчно пространство за бежанците и лицата без гражданство и за гражданското общество, по-специално за активистите в областта на околната среда, поземлените права и трудовите права, защитниците на правата на човека и медийните работници; предупреждава, че неспособността да бъдат разрешени въпросите, свързани с маргинализацията на малцинствата, би застрашила устойчивостта и дългосрочния успех на АСЕАН; изразява съжаление във връзка с факта, че репресивният подход спрямо употребяващите наркотици доведе до висока човешка цена и извънсъдебни екзекуции; подчертава необходимостта от овластяване на гражданското общество в АСЕАН чрез осигуряване на съдържателни консултации с НПО и движения на местно равнище при изработването на регионални политики;

23.  изразява загриженост за неуспехите по отношение на премахването на смъртното наказание в региона на АСЕАН и призовава всички държави от АСЕАН да се въздържат от възстановяването на смъртното наказание, както и да спазват своите международни задължения; приветства усилията, полагани в борбата срещу трафика на хора и принудителния труд, и призовава всички правителства да засилят защитата на жертвите и сътрудничеството между отделните държави;

24.  призовава АСЕАН да отдели подходящи ресурси за своята Междуправителствена комисия по правата на човека; изразява надежда, че специфични и проверими цели и мерки ще бъдат включени в петгодишната работна програма на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека (AICHR) и че мандатът ѝ ще бъде засилен, за да може активно да проследява, разследва, преследва по съдебен ред и предотвратява нарушенията на правата на човека; насърчава Междуправителствена комисия на АСЕАН по правата на човека да разгледа и обсъди създаването на допълващ съд на АСЕАН по правата на човека, подобно на съществуващите механизми в други региони на света;

25.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да потърсят всички възможности за сътрудничество с държавите от АСЕАН с цел укрепване на демокрацията; подкрепя дейността на службата за механизма за регионалния инструмент за диалог ЕС—АСЕАН по правата на човека, която има за цел популяризирането на въпросите и действията, свързани с правата на човека, и повишаване на осведомеността за правата на човека; настоятелно призовава всички държави — членки на АСЕАН да ратифицират и останалите конвенции на ООН в областта на правата на човека, както и факултативните протоколи към тях, и Римския статут на Международния наказателен съд (МНС), и да подкрепят инициативите за правосъдието в условия на преход, помирение и борба срещу безнаказаността в региона;

26.  изразява загриженост, че един милион лица без гражданство пребивават в държави — членки на АСЕАН; отбелязва, че общността рохингия в Мианмар е най-голямата единична група в света без гражданство, с над 1 милион лица в рамките на мандата на Върховния комисариат за бежанците на ООН, но че големи общности от лица без гражданство се намират също така в Бруней, Виетнам, Филипините, Тайланд, Малайзия и другаде; насърчава държавите — членки на АСЕАН да работят заедно и да споделят добрите примери и усилия, за да се сложи край на липсата на гражданство в целия регион;

27.  признава значението на ролята на ЕС за постигнатия до момента напредък от държавите от АСЕАН и призовава ЕС винаги да поддържа диалог с цел да подкрепя региона в неговия напредък към демократизация, развитие и интеграция;

28.  изразява загриженост, че изменението на климата ще има значително въздействие върху държавите от АСЕАН; припомня, че регионът на АСЕАН остава един от най-уязвимите от това явление; настоятелно призовава държавите — членки на АСЕАН да ускорят преминаването към икономики с ниски въглеродни емисии и да намалят с бързи темпове обезлесяването, да ограничат ефективно горските пожари и да приемат по-безвредни за околната среда технологии в областта на транспорта и строителството; приветства инициативата на ЕС за нов специален диалог между ЕС и АСЕАН по въпросите за устойчивото развитие; в този контекст отбелязва подкрепата на ЕС при премахването на невзривени експлозиви в някои държави от региона; настоятелно призовава за сътрудничество между ЕС и АСЕАН в областта на устойчивия туризъм, продоволствената сигурност и опазването на биологичното многообразие, и по-специално на кораловите рифове и горите от мангрово дърво, и за предприемане на ефективни мерки срещу свръхриболова в региона; изтъква необходимостта от предоставяне на помощ за държавите от АСЕАН за повишаване на защитата и устойчивото използване на биологичното разнообразие и систематичното възстановяване на горските екосистеми; настоятелно призовава държавите — членки на АСЕАН, да положат усилия за засилване на капацитета си за бързо реагиране при природни бедствия съгласно Споразумението на АСЕАН за управлението на бедствия и незабавно реагиране (AADMER);

29.  призовава институциите и държавите — членки на ЕС, да дадат подобаващ приоритет на увеличената честота на политическите контакти, по-специално на министерско равнище, и да се възползват в пълна степен от държавата членка, отговорна за координацията на отношенията в рамките на диалога между АСЕАН и ЕС, и за председателството на АСЕАН; припомня отправените искания за междурегионална парламентарна асамблея на ЕС и АСЕАН и настоятелно призовава за по-широко използване на парламентарната публична дипломация в различни области на политиката; настоява междувременно за засилване на сътрудничеството с Междупарламентарната асамблея на АСЕАН (AIPA) посредством редовен и структуриран обмен; призовава институциите на ЕС и държавите членки да се възползват в пълна степен и от възможностите за интензивен обмен по регионални въпроси, представени по време на годишния съвместен форум за диалог „Шангри-ла“;

30.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на Междупарламентарната асамблея на АСЕАН (AIPA), на секретариата на АСЕАН, както и на правителствата и парламентите на държавите — членки на АСЕАН.

(1) OВ C 85, 8.4.1980 г., стp. 83.
(2)ОВ L 154, 15.6.2012 г., стр. 1.
(3)OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 75.
(4)Приети текстове, P8_TA(2016)0276.
(5)Приети текстове, P8_TA(2015)0468.
(6)Приети текстове, P8_TA(2015)0467.
(7)Приети текстове, P8_TA(2016)0262.
(8)Приети текстове, P8_TA(2016)0263.
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0351.
(10) OВ C 353, 27.9.2016 г., стр. 52.
(11) Приети текстове, P8_TA(2016)0506.
(12) Приети текстове, P8_TA(2016)0316.
(13) Приети текстове, P8_TA(2017)0348.
(14) Приети текстове, P8_TA(2016)0274.
(15) Приети текстове, P8_TA(2015)0413.
(16) OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 144 .
(17) Приети текстове, P8_TA(2016)0380.
(18) Приети текстове, P8_TA(2015)0343.
(19) Приети текстове, P8_TA(2015)0465.
(20) Приети текстове, P8_TA(2017)0002.
(21) Приети текстове, P8_TA(2017)0269.
(22) Приети текстове, P8_TA(2016)0349.
(23) Приети текстове, P8_TA(2017)0088.
(24) Приети текстове, P8_TA(2017)0350.

Правна информация