Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2026(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0243/2017

Předložené texty :

A8-0243/2017

Rozpravy :

PV 02/10/2017 - 18
CRE 02/10/2017 - 18

Hlasování :

PV 03/10/2017 - 4.7
CRE 03/10/2017 - 4.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0367

Přijaté texty
PDF 383kWORD 58k
Úterý, 3. října 2017 - Štrasburk Konečné znění
Politické vztahy EU se sdružením ASEAN
P8_TA(2017)0367A8-0243/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. října 2017 o politických vztazích EU se sdružením ASEAN (2017/2026(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na založení Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) dne 8. srpna 1967,

–  s ohledem na hlavní právní rámec vztahů mezi EU a sdružením ASEAN, kterým je dohoda o spolupráci mezi ASEAN a EHS podepsanou v březnu roku 1980(1),

–  s ohledem na chartu ASEAN, podepsanou v listopadu roku 2007, vytvářející právní subjektivitu a právní a institucionální rámec ASEAN, včetně zřízení výboru stálých zástupců, jehož úkolem je podporovat a koordinovat činnost sdružení ASEAN,

–  s ohledem na regionální fórum ASEAN vytvořené v roce 1993 s cílem podporovat dialog a konzultace o politických a bezpečnostních otázkách a přispívat k budování důvěry a preventivní diplomacii v asijsko-tichomořské oblasti,

–  s ohledem na jednotlivé rámce ASEAN přispívající k budování důvěry na regionální úrovni, jako jsou regionální fórum ASEAN, zasedání ministrů obrany zemí ASEAN (ADMM-Plus), východoasijský summit, ASEAN+3 (ASEAN plus Čína, Japonsko a Jižní Korea) a ASEAN+6 (ASEAN plus Čína, Japonsko, Jižní Korea, Indie, Austrálie a Nový Zéland),

–  s ohledem na obchodní dohody mezi sdružením ASEAN a Japonskem, Čínou, Jižní Koreou, Indií, Austrálií a Novým Zélandem,

–  s ohledem na sedm dohod o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a některými členskými státy ASEAN, jmenovitě Brunejí, Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem, Thajskem a Vietnamem, o nichž se v současnosti jedná nebo které již byly uzavřeny,

–  s ohledem na probíhající jednání o dohodách o volném obchodu s Indonésií a Filipínami, na jednání o dohodách o volném obchodu s Malajsií a Thajskem, která jsou v současné době pozastavena, na očekávané uzavření dohod o volném obchodu se Singapurem a Vietnamem v nadcházejících měsících a na jednání o investiční dohodě s Myanmarem,

–  s ohledem na setkání evropské komisařky pro obchod Cecilie Malmströmové a ministrů financí zemí ASEAN, které se uskutečnilo dne 10. března 2017 v Manile,

–  s ohledem na 9. zasedání parlamentního partnerství Asie a Evropy (ASEP9), které se konalo ve dnech 21. a 22. dubna 2016 v Ulánbátaru (Mongolsko),

–  s ohledem na Norimberskou deklaraci o posíleném partnerství mezi EU a sdružením ASEAN z března roku 2007 a příslušný akční plán z listopadu roku 2007,

–  s ohledem na akční plán z Bandar Seri Begawanu na posílení rozšířeného partnerství EU-ASEAN v období 2013 až 2017, přijatý dne 27. dubna 2012 v Bruneji,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 18. května 2015 určené Evropskému parlamentu a Radě s názvem „EU a ASEAN: partnerství se strategickým záměrem“ (JOIN(2015)0022),

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 22. června 2015 o vztazích mezi EU a sdružením ASEAN,

–  s ohledem na prohlášení o podpoře globálního partnerství ASEAN-EU v oblasti společných strategických cílů učiněné dne 14. října 2016 v Bangkoku,

–  s ohledem na přistoupení Evropské unie ke Smlouvě o přátelství a spolupráci v jihovýchodní Asii dne 12. července 2012 v Phnompenhu(2),

–  s ohledem na 11. summit setkání Asie-Evropa (ASEM11), který se konal ve dnech 15. a 16. července 2016 v Ulánbátaru (Mongolsko),

–  s ohledem na nadaci Asie-Evropa (ASEF) založenou v únoru roku 1997 s cílem poskytnout fórum pro dialog na nevládní úrovni,

–  s ohledem na program EU-ASEAN na podporu regionální integrace (APRIS), program ASEAN na podporu regionální integrace (ARISE) a regionální nástroj EU-ASEAN k vedení dialogu (READI), které mají za cíl podporovat harmonizaci politik a předpisů v odvětvích nesouvisejících s obchodem,

–  s ohledem na plán hospodářského společenství ASEAN (AEC) dohodnutý v roce 2007,

–  s ohledem na 14. summit ASEAN konaný v roce 2009 a na vypracování plánu na vytvoření jednotného trhu ASEAN (hospodářského společenství ASEAN), politicko-bezpečnostního společenství ASEAN (APSC) a sociokulturního společenství ASEAN (ASCC),

–  s ohledem na 28. a 29. summit ASEAN , které se konaly ve dnech 6. a 7. září 2016 ve Vientianu (Laos), a na 30. summit ASEAN, který se konal ve dnech 26. až 29. dubna 2017 v Manile (Filipíny),

–  s ohledem na 24. schůzi společného výboru pro spolupráci ASEAN-EU, která proběhla dne 2. března 2017 v Jakartě (Indonésie),

–  s ohledem na vizi společenství ASEAN pro rok 2025 přijatou na 27. summitu ASEAN konaném ve dnech 18. až 22. listopadu 2015 v Kuala Lumpuru (Malajsie) a na oznámení, že dne 31. prosince 2015 bylo zřízeno hospodářské společenství ASEAN, které má vytvořit vnitřní trh pro více než 600 milionů lidí,

–  s ohledem na 11. východoasijský summit konaný dne 8. září 2016 ve Vientianu (Laos), kterého se zúčastnili vedoucí představitelé 18 zemí – členských států ASEAN, Číny, Japonska a Jižní Koreje (ASEAN+3), Indie, Austrálie a Nového Zélandu (ASEAN+6) a Ruska a Spojených států amerických,

–  s ohledem na první Deklaraci lidských práv sdružení ASEAN ze dne 18. listopadu 2012 a na zřízení Mezivládní komise sdružení ASEAN pro lidská práva (AICHR) v roce 2009,

–  s ohledem na organizaci Poslanci ASEAN za lidská práva (APHR), která byla zřízena v roce 2013 s cílem podporovat demokracii a lidská práva ve všech členských státech ASEAN,

–  s ohledem na institut ASEAN pro mír a usmíření (AIPR),

–  s ohledem na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluvu o právech dítěte a Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, které ratifikovaly všechny členské státy ASEAN,

–  s ohledem na „Obecné zásady v oblasti podnikání a lidských práv: provádění rámcového programu OSN s názvem ‚Chránit, respektovat a napravovat‘“, které přijala dne 16. června 2011 Rada OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na Úmluvu ASEAN proti obchodování s lidmi, zejména se ženami a s dětmi, podepsanou všemi členskými státy ASEAN v listopadu 2015,

–  s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum prováděný Radou OSN pro lidská práva, jehož se zúčastnily všechny členské státy ASEAN,

–  s ohledem na svá nedávná usnesení o sdružení ASEAN, zejména na usnesení ze dne 15. ledna 2014 o budoucnosti vztahů mezi EU a ASEAN(3),

–  s ohledem na svá nedávná usnesení týkající se členských států ASEAN, zejména na usnesení ze dne 9. června 2016 o Vietnamu(4), ze dne 17. prosince 2015 o rámcové dohodě o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení)(5), ze dne 17. prosince 2015 o rámcové dohodě o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (souhlas)(6), ze dne 8. června 2016 o rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (souhlas)(7) a ze dne 8. června 2016 o rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (usnesení)(8),

–  s ohledem na svá nedávná naléhavá usnesení v oblasti lidských práv týkající se členských států ASEAN, zejména na usnesení ze dne 14. září 2017 o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů(9), ze dne 21. května 2015 o kritické situaci rohingyjských uprchlíků, včetně o masových hrobech v Thajsku(10), ze dne 15. prosince 2016 o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě(11), ze dne 7. července 2016 o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů(12), ze dne 14. září 2017 o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy(13), ze dne 9. června 2016 o Kambodži(14), ze dne 26. listopadu 2015 o politické situaci v Kambodži(15), ze dne 9. července 2015 o kambodžských návrzích zákonů týkajících se nevládních organizací a odborů(16), ze dne 6. října 2016 o Thajsku, především o případu Andyho Halla(17), ze dne 8. října 2015 o situaci v Thajsku(18), ze dne 17. prosince 2015 o Malajsii(19), ze dne 19. ledna 2017 o Indonésii(20), ze dne 15. června 2017 o situaci v oblasti lidských práv v Indonésii(21), ze dne 15. září 2016(22) a ze dne 16. března 2017(23) o Filipínách a na usnesení ze dne 14. září 2017 o Laosu, zejména o případech Somphoneho Phimmasoneho, Lod Thammavongové a Soukaneho Chaithada(24);

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0243/2017),

A.  vzhledem k tomu, že v letošním roce si připomínáme 50. výročí vzniku sdružení ASEAN, 60. výročí podpisu Římských smluv a 40. výročí navázání formálních vztahů mezi EU a sdružením ASEAN;

B.  vzhledem k tomu, že jihovýchodní Asie, jejíž země jsou sdruženy v ASEAN, se stala jedním z nejdynamičtějších a nejrychleji se rozvíjejících regionů na světě, zejména pokud jde o hospodářství, technologie a výzkum, že zaujímá geopoliticky a geohospodářsky strategickou pozici, disponuje bohatými zdroji, usiluje o větší hospodářskou integraci a stanovila si ambiciózní agendu v rámci cílů udržitelného rozvoje, zvláště v oblasti vzdělávání, a důrazně se zasazuje o multilateralismus; vzhledem k tomu, že při prosazování další integrace a zajišťování bezpečnosti, stability a ochrany sociálních, hospodářských a politických práv bude zásadně důležité odstranění rozdílu v úrovni rozvoje v rámci sdružení ASEAN;

C.  vzhledem k tomu, že integrační procesy EU a ASEAN jsou odlišné, vycházejí z jiných kontextů a mají jiné vize a poslání; vzhledem k tomu, že každý z těchto procesů se sice řídí vlastní logikou, nicméně jsou srovnatelné, neboť obě organizace jsou založeny na pravidlech a již celá desetiletí podporují mírové soužití, regionální integraci a mezinárodní spolupráci a rozvoj a snaží se budovat důvěru mezi svými členy; jako taková je EU pro ASEAN jedinečným partnerem;

D.  vzhledem k tomu, že oba regiony dosáhly značné úrovně spolupráce a že vztahy mezi EU a sdružením ASEAN jsou komplexní a zahrnují širokou škálu odvětví, včetně obchodu a investic, rozvoje a hospodářských a politických záležitostí; vzhledem k tomu, že s dvoustranným obchodem se zbožím v hodnotě více než 200 miliard EUR ročně je sdružení ASEAN třetím největším obchodním partnerem EU a EU druhým největším obchodním partnerem ASEAN a že EU je prvním poskytovatelem přímých zahraničních investic v regionu ASEAN; vzhledem k tomu, že sdružení ASEAN představuje pro evropské podniky vstupní bránu do celého širšího regionu; vzhledem k tomu, že v období 2014–2020 je EU a její členské státy prvním poskytovatelem rozvojové pomoci v tomto regionu a že EU slíbila více než 3 miliardy EUR na snížení chudoby a na řešení rozdílů v úrovni rozvoje zemí ASEAN s nízkými příjmy;

E.  vzhledem k tomu, že vývoj EU byl v minulosti zdrojem inspirace pro další procesy regionální integrace;

F.  vzhledem k tomu, že EU vždy podporovala činnost sdružení ASEAN, a zejména jeho sekretariát, a jako projev uznání významu sdružení ASEAN jmenovala zvláštního vedoucího delegace EU při ASEAN, který se ujal funkce v roce 2015;

G.  vzhledem k tomu, že integrační procesy v obou regionech čelí v současné době výzvám, i když se současně otvírají i nové příležitosti; vzhledem k tomu, že EU čelí několika krizím; vzhledem k tomu, že sdružení ASEAN i přes cíl podporovat své ústřední postavení zaznamenalo v roce 2016 pokles obchodu mezi svými členy a stíhá je řada problémů, včetně rozcházejícího se zahraničněpolitického směřování a efektů přelévání vnitrostátních problémů spojených s ohrožením demokracie a právního státu, se vztahy mezi náboženstvími, s etnickými menšinami, sociálními nerovnostmi a porušováním lidských práv, mj. s přeshraničními dopady;

H.  vzhledem k tomu, že se EU rozhodla klást ve svých vztazích s třetími zeměmi stěžejní důraz na lidská práva;

I.  vzhledem k tomu, že EU udělila v prosinci 2014 status GSP+ Filipínám, a ty se tak staly první zemí sdružení ASEAN, která se těší takovým obchodním preferencím; vzhledem k tomu, že to Filipínám umožňuje, aby bezcelně vyvážely do EU 66 % svých produktů;

J.  vzhledem k tomu, že vystoupení USA z transpacifického partnerství (TPP) může dát nový impuls jednáním o regionálním komplexním hospodářském partnerství; vzhledem k tomu, že asertivnější Čína zahajuje iniciativy, jako je „Jeden pás, jedna cesta“, které představují výzvu pro všechny země v sousedství i v dalších částech světa;

K.  vzhledem k tomu, že napětí v Jihočínském moři představuje hrozbu a riziko pro bezpečnost a stabilitu v tomto regionu; vzhledem k tomu, že militarizace Jihočínského moře je nanejvýš znepokojivým trendem; vzhledem k tomu, že hlavním mechanismem sdružení ASEAN pro jednání o Jihočínském moři s Čínou je i nadále dialog mezi sdružením ASEAN a Čínou o kodexu chování; vzhledem k tomu, že kroky Číny – od vojenských hlídek a výcviku až po stavební činnost –, které jsou v rozporu se zásadami stanovenými v deklaraci o chování stran v Jihočínském moři z roku 2002, i nadále vyvolávají znepokojení;

1.  blahopřeje členským státům ASEAN k 50. výročí založení sdružení ASEAN a plně podporuje veškeré úsilí o regionální integraci; oceňuje rovněž 40 let trvající vztahy mezi EU a sdružením ASEAN a opětovně doporučuje, aby tyto vztahy byly povýšeny na úroveň strategického partnerství, založeném na konkrétních činnostech, hmatatelných výsledcích a silnější věcné spolupráci; zdůrazňuje, že EU má zájem na posílení spolupráce s tímto klíčovým aktérem ve strategicky důležitém regionu; zdůrazňuje, že strategické partnerství bude pro EU příležitostí k posílení jejího podílu na provádění sdílených cílů v indicko-tichomořské oblasti;

2.  zdůrazňuje politickou hodnotu pevných vztahů v oblasti obchodu a investic mezi sdružením ASEAN a EU a vyzývá oba partnery k dalšímu posílení hospodářských a politických vztahů; zdůrazňuje, že existuje značný potenciál růstu obchodních vztahů mezi EU a sdružením ASEAN; zdůrazňuje, že EU je předním zahraničním investorem ve sdružení ASEAN; vyzdvihuje rovněž příležitosti ke spolupráci při plnění cílů udržitelného rozvoje; vyzývá k posílení spolupráce s cílem odstranit rozdíly v úrovni rozvoje, které existují v rámci sdružení ASEAN; domnívá se, že by mohla být posílena spolupráce a výměna osvědčených postupů v různých oblastech, jako je řešení celosvětových problémů, k nimž patří změna klimatu, nadnárodní organizovaný zločin a terorismus, správa hranic, námořní bezpečnost, rozvoj finančního sektoru, transparentnost a makroekonomické politiky; zdůrazňuje úsilí o dosažení vysoké úrovně spolupráce mezi EU a sdružením ASEAN v rámci multilaterálních institucí, jako je OSN, ale i WTO, s ohledem na zachování, posilování a další rozvoj multilaterální mezinárodní obchodní architektury a spravedlivých obchodních vztahů;

3.  vyjadřuje uznání vysoké představitelce, místopředsedkyni Komise a Komisi za to, že přijaly společné sdělení schválené členskými státy, které stanoví plán prohloubení partnerství v politických, bezpečnostních a hospodářských záležitostech, jakož i v oblasti propojení, životního prostředí a přírodních zdrojů a dalších oblastech, jako je podpora a ochrana lidských práv; zdůrazňuje význam posílení politického dialogu mezi EU a sdružením ASEAN; připomíná, že aktivní podpora prohlubování integrace sdružení ASEAN ze strany EU přispívá k jeho odolnosti a zlepšuje stabilitu regionu; zdůrazňuje, že EU poskytuje technickou pomoc a budování kapacit při vytváření vnitřního trhu;

4.  vítá jmenování vedoucího delegace EU při ASEAN a zahájení činnosti mise EU při ASEAN v roce 2015, což je vývoj, jenž uznává význam vztahů mezi EU a sdružením ASEAN;

5.  konstatuje, že vzhledem k tomu, že při upevňování vazeb mezi EU a sdružením ASEAN hrálo celá léta důležitou a cennou úlohu Spojené království, bude zapotřebí a budou příležitosti k tomu, aby sdružení ASEAN a EU a její členské státy s ohledem na novou realitu po brexitu aktivně posilovaly vztahy; žádá Spojené království, aby s partnerstvím EU-ASEAN úzce spolupracovalo i nadále; vyzývá k posílení zapojení EU do současných fór vedených sdružením ASEAN; domnívá se, že EU by měla zdokonalit a zintenzívnit své diplomatické úsilí se sdružením ASEAN s cílem přispět k větší stabilitě a bezpečnosti v oblastech konfliktů, v nichž opět roste napětí, a přitom úzce spolupracovat s partnery v regionu a prosazovat mezinárodní právo;

6.  vyjadřuje politování nad opožděnou a zdrženlivou reakcí EU na rozhodnutí přijaté v rámci Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) ohledně sporů v Jihočínském moři a vyzývá EU, aby zajistila dodržování ustanovení úmluvy UNCLOS; znovu připomíná, že EU podporuje dohodnutá mírová řešení mezinárodních sporů; trvá na dodržování svobody plavby; vyzývá Čínu, aby rozhodnutí tribunálu uznala; vybízí smluvní strany, aby usilovaly o mírové urovnávání sporů založené na zásadách mezinárodního práva podle úmluvy UNCLOS; podporuje úsilí členských států ASEAN o brzké sjednání účinného kodexu chování v oblasti Jihočínské moře;

7.  vyjadřuje politování nad kroky, jako je vytváření nových pevninských území a rozmísťování vojenských zařízení a arzenálu na těchto územích, což by mohlo vést k militarizaci konfliktu; vyjadřuje vážné znepokojení nad rostoucími výdaji na obranu v tomto regionu a v jeho sousedství a nad rostoucí militarizací konfliktů, zejména v oblasti Jihočínského moře a Východočínského moře; bere na vědomí, že je třeba, aby EU i nadále podporovala rozvoj mírových vztahů mezi Čínou a jejími sousedy kolem Jihočínského moře, a to prostřednictvím inkluzivních mnohostranných mechanismů; podporuje veškerá opatření, která umožňují, aby se Jihočínské moře stalo „mořem míru a spolupráce“; vyzývá členské státy, aby přísně dodržovaly Kodex chování EU pro vývoz zbraní; trvá na důležitosti nešíření zbraní hromadného ničení, zejména s ohledem na nejnovější vývoj v KLDR;

8.  podporuje partnerství EU-ASEAN v oblasti bezpečnosti a sdílení zkušeností a osvědčených postupů v řadě bezpečnostních otázek převážně nekonvenční povahy s cílem upevnit regionální schopnosti, zejména pokud jde o posílení dialogu a spolupráce v oblasti námořní bezpečnosti, pirátství, boje proti organizovanému zločinu a podpory spolupráce mezi Europolem a policejními silami Inter-ASEAN (Aseanapol), boje proti terorismu, kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti klimatu, opatření na budování důvěry, preventivní diplomacie a mediace, krizového řízení, připravenosti na katastrofy, pomoci při katastrofách a humanitární pomoci; podporuje větší příspěvek a zapojení EU do regionálního fóra ASEAN;

9.  vítá třetí dialog na vysoké úrovni mezi sdružením ASEAN a EU o spolupráci v oblasti námořní bezpečnosti, který se uskutečnil ve dnech 15. a 16. září 2016 v Thajsku a který určil a navrhl budoucí oblasti konkrétní spolupráce mezi sdružením ASEAN a EU v oblasti námořní bezpečnosti a preventivní diplomacie; těší se na čtvrtý dialog na vysoké úrovni mezi sdružením ASEAN a EU o spolupráci v oblasti námořní bezpečnosti, který se má uskutečnit v roce 2017 na Filipínách;

10.  znovu připomíná, že EU podporuje ústřední význam sdružení ASEAN a jeho důležitou úlohu při prosazování dialogu a spolupráce, co se týče míru, bezpečnosti, stability a prosperity v asijsko-tichomořském regionu i mimo něj; vyzývá k vytvoření funkčních a účinných mechanismů řešení sporů, jak jsou stanoveny v kapitole 8 charty ASEAN a v protokolu k této chartě z roku 2010, včetně právně závazných opatření a předpisů; upozorňuje v této souvislosti na zkušenosti získané za posledních více než 40 let na evropském kontinentu s přístupem k bezpečnosti, jenž kromě politického a vojenského rozměru zahrnuje rovněž hospodářský, environmentální a lidský rozměr; je přesvědčen, že tyto zkušenosti lze využívat v rámci úsilí sdružení ASEAN o mírový rozvoj regionu; podtrhuje zájem EU o další účast na dění v tomto regionu prostřednictvím všech procesů vedených sdružením ASEAN;

11.  zdůrazňuje specifickou zkušenost EU s budováním institucí, jednotným trhem, sbližováním právních předpisů, řešením konfliktů a krizí, námořní bezpečností, mediací, humanitární pomocí a odstraňováním následků katastrof, jakož i její nedávný pokrok v oblasti integrace obrany a úspěšné zkušenosti s regionálním stanovováním norem a silnou regionální architekturou v oblasti lidských práv a demokracie, jakož i ochotu EU se o tyto zkušenosti v případě potřeby podělit; vyzdvihuje jednání o komplexní dohodě o letecké dopravě (CATA) mezi EU a sdružením ASEAN a širší agendu v oblasti propojení; konstatuje, že polovina finanční pomoci EU pro sdružení ASEAN v letech 2014 až 2020 je věnována podpoře propojení sdružení ASEAN;

12.  zdůrazňuje potřebu angažovat se na mnohostranné úrovni i u jiných jurisdikcí v regionu, jako jsou pozorovatelé ve sdružení ASEAN Papua-Nová Guinea a Východní Timor, jakož i Čína, Japonsko a Tchaj-wan;

13.  domnívá se, že z geopolitického hlediska existuje dobrý důvod, proč podporovat znovuzahájení jednání o regionální dohodě o volném obchodu mezi EU a sdružením ASEAN, a vítá závěry z nedávného setkání mezi komisařkou EU pro obchod Cecilií Malmströmovou a ministry hospodářství zemí ASEAN týkající se analýzy rozsahu působnosti v této oblasti, jakož i opatření přijatá s cílem realizovat konečný cíl meziregionální dohody; podporuje ze strategického pohledu veškeré úsilí o prozkoumání možností uzavření dohod o volném obchodu se všemi zeměmi ASEAN; připomíná, že sdružení ASEAN je třetím největším obchodním partnerem EU mimo Evropu a že EU je druhým největším obchodním partnerem sdružení ASEAN;

14.  zdůrazňuje, že vnitrostátní i zahraniční podniky vyvíjející činnost v zemích ASEAN musí uplatňovat zásady sociální odpovědnosti podniků; vyzývá země ASEAN, aby zajistily úplné dodržování sociálních, environmentálních a pracovních práv; vyzývá k úplnému a účinnému provádění úmluv MOP a dodržování základních pracovních norem; vyzývá sdružení ASEAN a jeho členské státy, aby účinně uplatňovaly hlavní zásady OSN pro podnikání a lidská práva, aby podporovaly vhodnou ochranu zaměstnání a důstojné pracovní podmínky a aby vytvářely příznivější prostředí pro rozvoj odborů; vyzývá Komisi a ESVČ, aby využívaly všechny dostupné nástroje ke zlepšení dodržování práv a norem v uvedených oblastech; dále zdůrazňuje potřebu zajistit odstranění všech forem nucené nebo povinné práce a dětské práce;

15.  vyzývá evropské společnosti, které investují v regionu ASEAN, aby plnily svou sociální odpovědnost podniků a respektovaly evropské normy týkající se spotřebitelských, pracovních a environmentálních práv a podporovaly práva původního obyvatelstva;

16.  vyzývá Komisi a členské státy, aby usnadňovaly institucionalizovaný sociální dialog mezi občanským fórem Asie-Evropa (AEPF) a odpovídajícími strukturami občanské společnosti v EU;

17.  konstatuje, že sdružení ASEAN samo prohlásilo, že je orientováno a zaměřeno na lidi, a že legitimita a význam procesů regionální integrace v EU i ve sdružení ASEAN závisí na tom, aby se do těchto procesů zapojilo co nejvíce zúčastněných stran a aby se šířily informace o dosažených úspěších; považuje mezilidské kontakty za velmi důležitý nástroj kulturních výměn, zejména pro mladé lidi, a vyzývá k podstatnému rozšíření programu Erasmus+ ve vztahu k zemím sdružení ASEAN; poukazuje na velký prostor pro odborné vzdělávání v zemích ASEAN a zdůrazňuje vyhlídky spolupráce v oblasti systému duálního vzdělávání, který se uplatňuje v některých členských státech EU; dále naléhavě vyzývá k rozvoji činností v oblasti kulturní diplomacie v souladu s oznámením o strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy z 8. června 2016 a nedávnou zprávou Parlamentu o stejné otázce; vyzdvihuje důležitou funkci nadace Asie-Evropa a domnívá se, že je třeba rozšířit podporu její činnosti;

18.  zdůrazňuje, že strukturované výměny a spolupráce na úrovni regionů a lokalit (partnerství měst) jsou zajímavým nástrojem pro posílení praktických vzájemných zkušeností a upozorňuje na konkrétní iniciativy, které by měly být aktivně podporovány, jako je Pakt starostů a primátorů nebo memorandum o porozumění Under2;

19.  navrhuje oslavit letošní výročí sdružení ASEAN a EU iniciativou EU, jež by vytvořila výměnný program pro mladé vůdce z EU a ASEAN, který by se uskutečnil v roce 2018 během singapurského předsednictví sdružení ASEAN; pokud bude tato iniciativa úspěšná, navrhuje vytvoření každoročního fóra, které by mladým vůdcům z EU a ASEAN umožnilo vyměňovat si podněty a budovat vztahy v zájmu podpory vztahů mezi EU a ASEAN v budoucnosti; dále navrhuje, aby byla spolu s partnery ze sdružení ASEAN prozkoumána praktická oblast působnosti pro reciproční financování výzkumných ústavů či akademických programů s cílem studovat integrační procesy a zkušenosti z těchto procesů v příslušných partnerských regionech;

20.  zdůrazňuje, že je třeba podporovat rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a zlepšit životy dívek a žen; zdůrazňuje, že přístup ke vzdělávání je proto zásadní a mohl by vést k sociální a hospodářské přeměně;

21.  zdůrazňuje, že EU by měla rovněž zintenzívnit politické dialogy a spolupráci v otázkách, jako jsou základní práva, včetně práv etnických a náboženských menšin, a v záležitostech společného zájmu, mj. v oblasti právního státu a bezpečnosti, ochrany svobody projevu a volného toku informací, boje proti nadnárodnímu zločinu, korupci, daňovým únikům, praní peněz, obchodování s lidmi a drogami, boje proti terorismu, nešíření zbraní, odzbrojení, námořní bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti;

22.  vítá uskutečnění prvního dialogu mezi EU a sdružením ASEAN o lidských právech, který se konal v říjnu 2015, a se zájmem očekává další podobný dialog; vyjadřuje hluboké znepokojení nad úpadkem demokracie a porušováním lidských práv a práv menšin a pokračující represí a diskriminací v některých zemích regionu a nad tím, že není poskytován dostatečný prostor pro uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti nebo pro občanskou společnost, zejména pro aktivisty a pracovníky sdělovacích prostředků zasazující se o životní prostředí, práva k půdě a pracovní práva a pro obránce lidských práv; varuje, že neschopnost čelit problémům souvisejícím s marginalizací menšin by ohrozila udržitelnost a dlouhodobý úspěch sdružení ASEAN; vyjadřuje politování nad tím, že represivní přístup k uživatelům drog vedl k vysokým lidským ztrátám a mimosoudním popravám; zdůrazňuje, že je třeba posílit ve sdružení ASEAN občanskou společnost, a to zajištěním smysluplné konzultace s nevládními organizacemi a místními hnutími v kontextu vytváření regionálních politik;

23.  vyjadřuje znepokojení nad neúspěchy, pokud jde o zrušení trestu smrti v regionu, a vyzývá všechny země ASEAN, aby trest smrti neobnovovaly a aby dodržovaly své mezinárodní závazky; vítá úsilí vynakládané v boji proti obchodování s lidmi a nucené práci a vyzývá všechny vlády, aby zvýšily ochranu obětí a spolupráci mezi zeměmi;

24.  vyzývá sdružení ASEAN, aby vynakládalo náležité prostředky na svou Mezivládní komisi pro lidská práva (AICHR); doufá, že do pětiletého pracovního plánu komise AICHR budou začleněny konkrétní a ověřitelné cíle a opatření a že bude posílen její mandát, aby mohla aktivně monitorovat, vyšetřovat a stíhat porušování lidských práv a předcházet mu; vybízí komisi AICHR, aby zvážila a projednala zřízení komplementárního soudu pro lidská práva ASEAN po vzoru podobných soudů v jiných částech světa;

25.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby hledaly všechny možnosti spolupráce se zeměmi ASEAN v zájmu posílení demokracie; podporuje činnost lidskoprávní kanceláře regionálního nástroje EU-ASEAN k vedení dialogu, jejímž cílem je informovat veřejnost o problémech a činnostech v oblasti lidských práv a zvýšit povědomí o lidských právech; naléhavě vyzývá všechny členské státy ASEAN, aby ratifikovaly další úmluvy OSN o lidských právech a jejich opční protokoly, jakož i Římský statut Mezinárodního trestního soudu a aby podporovaly iniciativy týkající se přechodné spravedlnosti, usmíření a boje proti beztrestnosti v celém regionu;

26.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že v členských státech ASEAN sídlí milion osob bez státní příslušnosti; konstatuje, že Rohingyové v Myanmaru jsou s více než 1 milionem osob s mandátem UNHCR týkajícím se osob bez státní příslušnosti největší skupinou bez státní příslušnosti na světě, avšak velké komunity bez státní příslušnosti se nacházejí také v Bruneji, Vietnamu, na Filipínách, v Thajsku, Malajsii a jinde; vybízí členské státy ASEAN, aby spolupracovaly a sdílely vhodné postupy a úsilí s cílem stav chybějící státní příslušnosti v celém regionu ukončit;

27.  uznává význam úlohy EU při dosavadním pokroku dosaženém zeměmi ASEAN a vyzývá EU, aby vždy udržovala dialog s cílem podporovat tento region v pokroku směrem k demokratizaci, rozvoji a integraci;

28.  vyjadřuje obavy, že změna klimatu bude mít na sdružení ASEAN závažný dopad; připomíná, že ASEAN zůstává v tomto ohledu jedním z nejzranitelnějších regionů; naléhavě vyzývá členské státy ASEAN, aby zrychlily přechod k nízkouhlíkovému hospodářství a urychleně omezily odlesňování, účinně potlačovaly lesní požáry a v dopravě a budovách zaváděly technologie, které jsou šetrnější k životnímu prostředí; vítá iniciativu EU týkající se nového dialogu EU-ASEAN specificky zaměřeného na udržitelný rozvoj; konstatuje v této souvislosti, že EU podporuje úkol odstranění nevybuchlé munice v některých zemích tohoto regionu; naléhavě vyzývá EU a sdružení ASEAN ke spolupráci v oblastech udržitelného cestovního ruchu, zabezpečení potravin, ochrany biologické rozmanitosti, zejména korálových útesů a mangrovových porostů, a na opatřeních k účinnému řešení nadměrného rybolovu v regionu; zdůrazňuje, že je třeba poskytovat pomoc zemím ASEAN s cílem zlepšit ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti a systematickou obnovu lesních ekosystémů; naléhavě vyzývá členské státy ASEAN, aby vyvinuly úsilí o posílení své schopnosti rychlé reakce na přírodní katastrofy v rámci dohody ASEAN o zvládání katastrof a reakce na mimořádné situace (AADMER);

29.  vyzývá orgány a členské státy EU, aby věnovaly náležitou prioritu vysoké četnosti politických kontaktů, zejména na úrovni ministrů, a aby plně využívaly vztahů s příslušným členským státem ASEAN, který je odpovědný za koordinaci dialogových vztahů sdružení ASEAN s EU a za předsednictví ASEAN; připomíná vznesené požadavky na zřízení meziregionálního parlamentního shromáždění EU-ASEAN a naléhavě vyzývá k rozsáhlejšímu využívání parlamentní veřejné diplomacie v různých oblastech politik; prozatím trvá na tom, aby byla posílena spolupráce s meziparlamentním shromážděním ASEAN (AIPA) prostřednictvím pravidelných strukturovaných výměn; vyzývá orgány a členské státy EU, aby rovněž využívaly příležitosti k intenzivním výměnám informací o regionálních otázkách prezentovaných na výročním fóru pro dialog Shangri-La;

30.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, meziparlamentnímu shromáždění ASEAN, sekretariátu ASEAN a vládám a parlamentům členských států ASEAN.

(1) Úř. věst. C 85, 8.4.1980, s. 83.
(2)Úř. věst. L 154, 15.6.2012, s. 1.
(3)Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 75.
(4)Přijaté texty, P8_TA(2016)0276.
(5)Přijaté texty, P8_TA(2015)0468.
(6)Přijaté texty, P8_TA(2015)0467.
(7)Přijaté texty, P8_TA(2016)0262.
(8)Přijaté texty, P8_TA(2016)0263.
(9) Přijaté texty, P8_TA(2017)0351.
(10) Úř. věst. C 353, 27.9.2016, s. 52.
(11) Přijaté texty, P8_TA(2016)0506.
(12) Přijaté texty, P8_TA(2016)0316.
(13) Přijaté texty, P8_TA(2017)0348.
(14) Přijaté texty, P8_TA(2016)0274.
(15) Přijaté texty, P8_TA(2015)0413.
(16) Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 144.
(17) Přijaté texty, P8_TA(2016)0380.
(18) Přijaté texty, P8_TA(2015)0343.
(19) Přijaté texty, P8_TA(2015)0465.
(20) Přijaté texty, P8_TA(2017)0002.
(21) Přijaté texty, P8_TA(2017)0269.
(22) Přijaté texty, P8_TA(2016)0349.
(23) Přijaté texty, P8_TA(2017)0088.
(24) Přijaté texty, P8_TA(2017)0350.

Právní upozornění