Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0809(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0287/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0287/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 04/10/2017 - 9.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0372

Pieņemtie teksti
PDF 310kWORD 47k
Trešdiena, 2017. gada 4. oktobris - Strasbūra Galīgā redakcija
Daktiloskopijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Grieķijā *
P8_TA(2017)0372A8-0287/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Grieķija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (10476/2017),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0230/2017),

–  ņemot vērā Padomes Lēmumu 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0287/2017),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

Juridisks paziņojums