Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0152(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0309/2017

Předložené texty :

A8-0309/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.4

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0389

Přijaté texty
PDF 314kWORD 42k
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk Konečné znění
Podrobení furanylfentanylu kontrolním opatřením *
P8_TA(2017)0389A8-0309/2017

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2017 k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením (11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament

–  s ohledem na návrh Rady (11212/2017),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a na článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0242/2017),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/SVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0309/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.

Právní upozornění