Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0152(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0309/2017

Texte depuse :

A8-0309/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.4

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0389

Texte adoptate
PDF 243kWORD 47k
Marţi, 24 octombrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Supunerea furanilfentanilului unor măsuri de control *
P8_TA(2017)0389A8-0309/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanței N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil) unor măsuri de control (11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (11212/2017),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, modificat prin Tratatul de la Amsterdam, precum și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0242/2017),

–  având în vedere Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive(1), în special articolul 8 alineatul (3),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0309/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 127, 20.5.2005, p. 32.

Notă juridică