Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2242(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0296/2017

Testi mressqa :

A8-0296/2017

Dibattiti :

PV 23/10/2017 - 21
CRE 23/10/2017 - 21

Votazzjonijiet :

PV 24/10/2017 - 5.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0390

Testi adottati
PDF 417kWORD 66k
It-Tlieta, 24 ta' Ottubru 2017 - Strasburgu Verżjoni finali
Kontroll tal-infiq u monitoraġġ tal-kosteffikaċja tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE
P8_TA(2017)0390A8-0296/2017

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar il-kontroll tal-infiq u monitoraġġ tal-kosteffikaċja tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE (2016/2242(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 145, 147, 165, 166 u 310(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 1 dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità,

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta' April 2013 dwar it-twaqqif ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1081/2006(2), u r-Regolament (UE) 2015/779 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1304/2013, fir-rigward ta' ammont ta' prefinanzjament inizjali addizzjonali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ(3),

–  wara li kkunsidra r-Rapporti Speċjali Nru 3/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) bit-titolu "Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE: "ittieħdu l-ewwel passi iżda hemm riskji fil-ġejjieni għall-implimentazzjoni", Nru 17/2015 bit-titolu "Appoġġ mill-Kummissjoni għat-Timijiet ta' Azzjoni għaż-Żgħażagħ: ir-riorjentament tal-finanzjament mill-FSE nkiseb, iżda ma kienx hemm fokus suffiċjenti fuq ir-riżultati" u Nru 5/2017 bit-titolu "Il-qgħad fost iż-żgħażagħ - il-politiki tal-UE għamlu differenza?",

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Ottubru 2016 bit-titolu "Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ: tliet snin wara" (COM(2016)0646) u (SWD(2016)0324),

–  wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0296/2017),

A.  billi l-qgħad fost iż-żgħażagħ kien u għadu problema serja f'numru ta' Stati Membri, b'aktar minn 4 miljun żagħżugħa fl-età ta' bejn il-15 u l-24 sena qiegħda fl-UE fl-2016; billi s-sitwazzjoni fl-Unjoni tvarja bil-kbir;

B.  billi l-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ hija prijorità politika kondiviża mill-Parlament, il-Kummissjoni u l-Istati Membri, u tikkontribwixxi biex jintlaħaq l-objettiv ta' tkabbir u impjiegi tal-Unjoni;

C.  billi rata għolja ta' qgħad fost iż-żgħażagħ – 18,8 % fl-UE fl-2016 – hija ta' ħsara għas-soċjetà u l-individwi kkonċernati, b'effetti negattivi fit-tul fuq l-impjegabbiltà, l-istabbiltà tal-introjtu u l-iżvilupp tal-karriera; billi l-kriżi ekonomika laqtet b'mod sproporzjonat liż-żgħażagħ, u billi f'xi Stati Membri aktar minn kwart taż-żgħażagħ jinsabu qiegħda;

D.  billi ddaħħlu fis-seħħ numru kbir ta' politiki attivi dwar l-impjiegi biex jindirizzaw ir-rata ta' qgħad għolja fost iż-żgħażagħ, li kellhom riżultati differenti;

E.  billi jeżisti grupp ta' żgħażagħ ieħor, li l-għadd u l-għamla tiegħu tvarja b'mod sinifikanti bejn l-Istati Membri, li huma barra minn kull forma ta' taħriġ edukattiv jew professjonali, u mill-impjieg (NEETs), u li jistgħu jiġu kklassifikati f'żewġ kategoriji: NEETs qiegħda, li huma disponibbli biex jibdew jaħdmu jew li qegħdin ifittxu impjieg b'mod attiv, u NEETs inattivi, jiġifieri żgħażagħ li la qegħdin jistudjaw, la qegħdin jirċievu taħriġ u lanqas mhuma qegħdin ifittxu impjieg b'mod proattiv;

F.  billi, bħala medja, fl-UE, 41,9 % biss tan-NEETs għandhom aċċess għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ;

G.  billi sa mill-introduzzjoni tal-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi fl-1997, il-Kummissjoni appoġġat numru ta' miżuri mfassla biex itejbu l-prospettivi ta' impjieg u edukazzjoni fost iż-żgħażagħ(4), u, billi sa mill-kriżi, l-UE tat enfasi partikolari fuq il-Garanzija għaż-Żgħażagħ, stabbilita mill-Kunsill f'April 2013, u fuq l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ li tnediet lejn l-aħħar tal-2013;

H.  billi l-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ġew stabbiliti bħala l-aktar azzjonijiet effikaċi u viżibbli fil-livell tal-Unjoni, u li huma iffokati fuq il-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ;

I.  billi l-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ offrew kontribut sinifikanti biex titnaqqas ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-UE peress li taw spinta lill-edukazzjoni u lid-domanda tas-suq tax-xogħol għal żgħażagħ u bl-appoġġ ta' miżuri għall-ħolqien tax-xogħol; billi r-rata għolja ta' 17,2 % taż-żgħażagħ fl-UE 28 li għadhom qiegħda hija inaċċettabbli(5);

J.  billi l-Garanzija għaż-Żgħażagħ tirrikjedi li l-Istati Membri jiżguraw li ż-żgħażagħ kollha taħt l-età ta' 25 sena (jew f'xi Stati Membri oħra, taħt l-età ta' 30 sena) jirċievu offerta ta' impjieg ta' kwalità tajba, edukazzjoni kontinwa u apprendistat jew traineeship, fi żmien erba' xhur wara li jispiċċaw qiegħda jew wara li jkunu ħallew l-edukazzjoni formali;

K.  billi fatturi esterni, bħas-sitwazzjoni ekonomika partikolari jew il-mudell ta' produzzjoni ta' kull reġjun, jinfluwenzaw il-kisba tal-miri stabbiliti fil-Garanzija għaż-Żgħażagħ;

L.  billi l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ għandha l-għan li tappoġġa n-NEETs, lil żgħażagħ li ilhom qiegħda għal ħafna żmien u lil dawk li mhumiex reġistrati bħala persuni li qegħdin ifittxu l-impjieg u li jgħixu f'reġjuni fejn il-qgħad fost iż-żgħażagħ kien ogħla minn 25 % fl-2012;

M.  billi l-baġit ġenerali approvat għall-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 hu ta' EUR 6,4 biljun, li jinkludi EUR 3,2 biljun minn linja baġitarja speċifika ġdida tal-UE, li għandha tkun akkumpanjata b'minn tal-inqas EUR 3,2 biljun minn allokazzjonijiet nazzjonali fl-ambitu tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE); billi dan se jkun supplementat b'EUR 1 biljun addizzjonali għall-baġit speċifiku tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tul il-perjodu 2017-2020, li se jkun akkumpanjat minn EUR 1 biljun, mill-FSE, sabiex jingħata spinta lill-impjieg taż-żgħażagħ fir-reġjuni l-iktar milquta; billi huwa mistenni li fl-2017, se jiddaħħlu EUR 500 miljun minn dan l-ammont addizzjonali, permezz tal-Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017; billi l-allokazzjoni finali għall-programm se tiġi ddeterminata matul il-proċeduri baġitarji annwali li jmiss;

N.  billi l-investiment annwali meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ fl-Ewropa kien stmat għal EUR 50,4 biljun(6), li huwa ferm inqas mit-telf ekonomiku annwali kaġun tan-nuqqas ta' impenn taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol fl-Ewropa, li jista' jilħaq mill-inqas l-EUR 153 biljun(7);

O.  billi fl-2015, sabiex titħaffef il-mobilizzazzjoni tal-azzjonijiet tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, ittieħdet deċiżjoni biex ir-riżorsi disponibbli għall-prefinanzjament tal-inizjattiva jiżdiedu b'EUR 1 biljun, li tirrappreżenta żieda mill-1 sa 1,5 % inizjali għal 30 % għall-Istati Membri eliġibbli;

P.  billi l-allokazzjoni oriġinali sħiħa tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ġiet iffokata fuq is-snin 2014-2015, u ma ġiet inkluża l-ebda approprjazzjoni ġdida għal dan il-għan fil-baġit 2016; billi n-nuqqas ta' kontinwità fil-finanzjament tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ iddgħajjef is-suċċess tal-programm;

Q.  billi l-livell ta' finanzjament attwali, kemm mill-baġit tal-UE kif ukoll mill-Istati Membri, mhuwiex biżżejjed biex ikopri l-ħtiġijiet involuti;

R.  billi l-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħikopru azzjonijiet differenti, bil-Garanzija għaż-Żgħażagħ ikollha l-għan li tinkoraġixxi riforma strutturali fl-edukazzjoni u sservi ta' miżura fuq il-perjodu qasir ta' żmien fil-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, filwaqt li l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ hi strument ta' finanzjament; billi l-Garanzija għaż-Żgħażagħ hi ffinanzjata mill-FSE, mill-baġits nazzjonali u mill-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, filwaqt li l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tista' tiffinanzja l-għoti dirett ta' impjiegi, apprendistati, traineeships jew edukazzjoni kontinwa għall-grupp fil-mira tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fir-reġjuni eliġibbli; billi, filwaqt li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ hi applikabbli għat-28 Stat Membru, 20 Stat Membru biss huma eliġibbli għall-appoġġ mill-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; billi, fl-aħħar nett, filwaqt li l-intervent tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ma għandux skadenza predefinita, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ titlob li l-offerta ssir fi żmien erba' xhur;

S.  billi, minn perspettiva kwantitattiva, l-adozzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ ma kinitx omoġenja u varjat b'mod konsiderevoli minn pajjiż għall-ieħor;

T.  billi s'issa l-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ ma wasslitx għal riżultati uniformi, u f'xi ċirkostanzi kien diffiċli li jiġu identifikati u evalwati l-kontribuzzjonijiet tagħha;

U.  billi jeżistu differenzi sostanzjali bejn ir-reġjuni tal-Ewropa; billi f'xi każijiet, territorji b'livell ta' qgħad għoli ma jikkwalifikawx bħala reġjun eliġibbli għal finanzjament tal-UE fil-livell NUTS;

V.  billi l-implimentazzjoni tas-servizzi ta' integrazzjoni elenkati taħt il-Garanzija għaż-Żgħażagħ spiss hi biss parzjali, dejqa wisq fil-medda tal-parteċipanti eliġibbli, dipendenti mill-kapaċità eżistenti u mill-effiċjenza tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi (PES) kif ukoll mill-ħeffa tal-proċeduri fil-livell Ewropew; billi l-Istati Membri jinħtieġ li jissuktaw l-isforzi tagħhom għat-tisħiħ u r-riforma tal-PES tagħhom;

W.  billi jkun xieraq li jiġi rrilevat ir-rwol li jista' jkollha l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, b'mod partikolari fl-Istati Membri li ntlaqtu b'mod ferm aktar serju mill-kriżijiet ekonomiċi, finanzjarji u soċjali mill-2007 'l hawn; billi jinħtieġ li tiġi ssottolinjata l-ħtieġa li dan il-programm jissaħħaħ u li jiġu żviluppati miżuri komplementari ulterjuri, kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell nazzjonali, li jkollhom l-għan li jagħtu spinta lill-integrazzjoni u l-koeżjoni, filwaqt li jsaħħu wkoll il-parità bejn is-sessi u jiżguraw l-aċċess għall-programmi ta' taħriġ imneda biex jiġu trattati l-isfidi teknoloġiċi ġodda fil-qasam tax-xogħol;

X.  billi l-Garanzija għaż-Żgħażagħ, bħala investiment fiż-żgħażagħ, hija eżempju ta' bbaġitjar orjentat lejn ir-riżultati;

Y.  billi l-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Futur tal-Ewropa tirrikonoxxi li effettivament hemm "diskrepanza bejn l-aspettattivi u l-kapaċità tal-UE li tilħaqhom"(8);

Z.  billi l-UE għandha ttejjeb il-kummerċjalizzazzjoni u r-riklamar tagħha ta' miżuri soċjopolitiċi għall-grupp fil-mira sabiex tiżgura viżibbiltà akbar għall-azzjonijiet tagħha għall-popli tal-UE;

AA.  billi l-awditu mwettaq mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) kien prematur peress li l-perjodu soġġett għal investigazzjoni huwa qrib wisq it-tnedija tal-iskemi nazzjonali ta' garanzija u hu limitat biss għal ċerti Stati Membri; billi, għal dan il-għan, kien ikun aktar utli li titwettaq valutazzjoni inizjali tal-implimentazzjoni tagħhom qabel jitwettaq l-awditu;

Rimarki ġenerali

1.  Jinnota li wara erba' snin mill-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, mill-2013 sal-2017, ir-rata ta' qgħad fost iż-żgħażagħ fl-UE naqset b'aktar minn 7 punti perċentwali, minn 23,8 % f'April 2013 għal 16,6 % f'April 2017, li tfisser li kważi żewġ miljun żagħżugħ m'għadhomx qiegħda; jinnota li mill-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, aktar minn 14-il miljun żagħżugħ ipparteċipaw f'xi tip ta' skema; jiddispjaċih li f'bosta każijiet ħafna minn dan it-tnaqqis seħħ biss minħabba l-fatt li ħafna żgħażagħ ġew imġiegħla jfittxu impjieg barra mill-UE, telfa li se tinħass aktar fid-deċennji li jmiss; jiddispjaċih, barra minn hekk, li f'nofs l-2016, 4,2 miljun żagħżugħ fl-UE kienu għadhom qiegħda (18,8 % tal-grupp demografiku partikolari); iħeġġeġ lill-Istati Membri jutilizzaw l-appoġġ disponibbli tal-UE, sabiex jittrattaw din il-kwistjoni li ilha żmien twil; jappella lill-UE u lill-Istati Membri jimplimentaw strateġiji li jissodisfaw ir-rekwiżiti u l-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol ta' kull Stat Membru individwali sabiex jinħolqu opportunitajiet ta' taħriġ ta' kwalità għolja, kif ukoll impjiegi dejjiema;

2.  Jenfasizza li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ għandha rwol importanti fl-appoġġ ta' miżuri li jipprovdu liż-żgħażagħ qiegħda bil-ħiliet, l-esperjenza u l-għarfien meħtieġa biex fuq il-perjodu twil ta' żmien jingaġġaw f'impjieg u jsiru imprendituri, u tipprovdi wkoll opportunità biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' tlaqqigħ fil-ħiliet;

3.  Jenfasizza r-rwol importanti tal-edukazzjoni u tal-gwida għall-karriera fit-tħejjija taż-żgħażagħ fl-etika tax-xogħol u fil-ħiliet meħtieġa mis-suq tax-xogħol; jirrimarka, madankollu, li l-edukazzjoni jinħtieġ li mhux biss tipprovdi kompetenzi rilevanti għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, iżda għandha tikkontribwixxi wkoll għall-iżvilupp personali u tl-evoluzzjoni taż-żgħażagħ sabiex tagħmilhom ċittadini proattivi u responsabbli; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa ta' edukazzjoni ċivika fis-sistema edukattiva kollha, inklużi metodi edukattivi kemm formali kif ukoll mhux formali;

4.  Jinnota li r-rata ta' qgħad fost iż-żgħażagħ hi ogħla aktar ma ż-żgħażagħ jkunu żgħar u anqas ma jkollhom taħriġ, u li din ix-xejra ġiet enfasizzata minħabba l-kriżi, li laqtet ukoll lill-adulti żgħażagħ ta' 'l fuq minn 25 sena mingħajr kwalifiki, li jiffurmaw grupp li jista' jsib ruħu f'sitwazzjoni ta' vulnerabbiltà ekonomika gravi sakemm ma jsirx investiment fit-taħriġ tagħhom;

5.  Jinnota, li minkejja l-progress imwettaq, l-aċċess għaż-żgħażagħ qiegħda l-iktar vulnerabbli għall-PES jibqa' mhux adegwat u dan il-grupp, flimkien mal-gradwati ġodda, huma dawk l-inqas probabbli li jirreġistraw bħala persuni li qegħdin ifittxu impjieg;

6.  Jinsab imħasseb bil-qawwi li n-NEETs huma skonnessi mis-sistema edukattiva u mis-suq tax-xogħol, u f'ħafna każijiet intortament; jifhem li din il-parti tal-popolazzjoni hija l-aktar diffiċli biex tintlaħaq permezz ta' programmi operazzjonali eżistenti li jimplimentaw skemi ta' finanzjament tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, li ħafna minnhom ma joffru l-ebda forma ta' remunerazzjoni sostenibbli suffiċjenti jew kundizzjonijiet ta' xogħol xierqa; iqis li, għall-perjodu 2017-2020, għandha ssir enfasi speċjali fuq din il-parti tal-popolazzjoni sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-objettivi ewlenin tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ;

7.  Jirrimarka li l-miżuri appoġġati mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ għandhom jindirizzaw ukoll l-isfidi strutturali ffaċċjati min-NEETs sabiex jiġi żgurat li jkollhom impatt fit-tul; jesprimi tħassib, li l-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ għadhom ma laħqux liż-żgħażagħ kollha li ħallew l-iskola jew li spiċċaw qiegħda; iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex fil-baġits nazzjonali tagħhom jipprovdu impenji finanzjarji mmirati biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi strutturali; iħeġġeġ lir-reġjuni li ma jikkwalifikawx għal kofinanzjament mill-UE biex jipparteċipaw fil-Garanzija għaż-Żgħażagħ;

8.  Jenfasizza li l-integrazzjoni tan-NEETs irrikjedi kemm it-tisħiħ tal-effikaċja tar-riżorsi disponibbli u ż-żieda ta' dawk ir-riżorsi, kif ukoll parteċipazzjoni u l-mobilizzazzjoni akbar tal-Istati Membri;

9.  Jitlob li jkun hemm diversifikazzjoni tal-kanali ta' finanzjament fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali sabiex iż-żgħażagħ kollha jintlaħqu aħjar; jirrimarka, barra minn hekk, li l-awtoritajiet lokali u reġjonali diġà huma attivi ħafna u jinħtieġ li jiġu appoġġati fl-azzjoni tagħhom Favur iż-żgħażagħ bl-integrazzjoni ta' linji politiċi differenti;

10.  Jenfasizza li sa mill-2012, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tat kontribut pożittiv biex ikun indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ, għalkemm ir-rata ta' qgħad fost iż-żgħażagħ tibqa' għolja b'mod inaċċettabbli; jilqa' għalhekk, il-ftehim milħuq mill-koleġiżlaturi sabiex il-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tiġi estiża sal-2020; jinnota, madankollu, li l-kwistjoni tal-qgħad fost iż-żgħażagħ tista' tippersisti u għalhekk għandha tiġi kkunsidrata fil-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) sabiex jiżgura l-kontinwità u l-kosteffikaċja tagħha;

11.  Jissottolinja l-fatt li l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ għandha l-għan mhux biss li tixpruna l-ħolqien tal-impjiegi għaż-żgħażagħ, iżda wkoll li tassisti lill-Istati Membri jistabbilixxu sistemi adegwati biex jiġu identifikati l-bżonnijiet u l-appoġġ meħtieġ għalihom; jisħaq, għalhekk, li fil-futur, l-effikaċja tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ għandha tkun evalwata skont il-kisbiet mwettqa fil-ħolqien jew it-titjib tas-sistemi tal-Istati Membri ta' appoġġ għaż-żgħażagħ;

12.  Ifakkar li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ tibbenefika mill-appoġġ finanzjarju tal-UE permezz tal-FSE u tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, li jissupplimentaw il-kontribuzzjonijiet nazzjonali; jappoġġa l-ħidma ta' programmazzjoni mwettqa bħala parti mill-Qafas Strateġiku Komuni tal-Unjoni permezz ta' tagħlim bejn il-pari, attivitajiet ta' netwerking u assistenza teknika;

13.  Jilqa' l-fatt li l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ kienet iffokata fuq is-snin 2014 u 2015, u li ż-żieda tal-prefinanzjament għal EUR 1 biljun kellha l-għan li tiżgura l-mobilizzazzjoni rapida ta' riżorsi;

14.  Jilqa' l-fatt li l-miżuri tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ipprovdew appoġġ lil aktar minn 1,4 miljun żagħżugħ u wasslu biex l-Istati Membri ikkonsolidaw operazzjonijiet li kienu jammontaw għal aktar minn EUR 4 biljun;

15.  Ifakkar li s-suċċess tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ huwa marbut ma' governanza ekonomika tajba fl-Istati Membri peress li, mingħajr ambjent kummerċjali favorevoli li jinkoraġġixxi lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u mingħajr sistema edukattiva u xjentifika adattata għar-rekwiżiti tal-ekonomija, ma jistax ikun hemm ħolqien tax-xogħol u lanqas ma tista' tinstab soluzzjoni fit-tul għall-problema tal-livelli ta' qgħad ogħli fost iż-żgħażagħ;

16.  Jirrikonoxxi r-Rapport Speċjali tal-QEA dwar l-impatt tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ rigward l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ u jinnota li, tliet snin wara l-adozzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ għad trid tilħaq l-aspettattivi tagħha; jinnota l-kumment tal-QEA dwar l-impossibbiltà li jintlaħqu n-NEETs kollha bl-użu biss tar-riżorsi tal-baġit tal-UE; jinnota li s-sitwazzjoni attwali ma tirriflettix l-aspettattivi ġġenerati bl-introduzzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, jiġifieri li jiġi żgurat li n-NEETs kollha jirċievu, fi żmien erba' xhur, offerta ta' taħriġ jew impjieg ta' kwalità tajba;

17.  Ifakkar fl-isfidi u fl-opportunitajiet biex in-NEETs jiġu attirati lejn is-suq tax-xogħol; jirrakkomanda li l-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-PES nazzjonali jwettqu sforzi addizzjonali sabiex aktar żgħażagħ inattivi jipparteċipaw fl-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u biex dawn jinżammu fis-suq tax-xogħol wara l-iskadenza tal-miżuri ta' appoġġ rilevanti;

18.  Jinnota li l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ għandha l-għan li tappoġġa n-NEETs żgħażagħ taħt l-età ta' 25 sena li normalment ma jirċevux appoġġ għall-impjieg jew għall-edukazzjoni; jiddispjaċih għall-fatt li l-adozzjoni tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ taffettwa l-allokazzjoni tal-impenji tal-FSE fi programmi oħrajn u jenfasizza li r-riżorsi mill-allokazzjoni speċifika tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tal-inqas għandhom jiġu akkumpanjati mill-istess ammont ta' fondi tal-FSE;

19.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-fondi tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ/FSE disponibbli ma jissostitwixxux in-nefqa pubblika tal-Istati Membri bi qbil mal-Artikolu 95 u l-premessa 87 tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013) u bi qbil mal-prinċipju ta' addizzjonalità; jenfasizza li programmi bħall-Garanzija għaż-Żgħażagħ ma għandhomx jissostitwixxu l-isforzi proprji tal-Istati Membri fil-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-integrazzjoni sostenibbli fis-suq tax-xogħol;

20.  Jenfasizza l-importanza li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati rilevanti kollha, inkluż fil-livell reġjonali u lokali, bħas-servizzi pubbliċi u, fejn rilevanti, is-servizzi privati tal-impjiegi, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, dawk li jimpjegaw, l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-NGOs li jaħdmu maż-żgħażagħ sabiex tintlaħaq il-popolazzjoni tan-NEETs kollha; iħeġġeġ integrazzjoni aktar qawwija tal-partijiet interessati permezz ta' approċċ ta' sħubija fit-tfassil, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ; jitlob kooperazzjoni msaħħa bejn l-istituzzjonijiet edukattivi u l-intraprendituri biex jiġi indirizzat in-nuqqas tat-tlaqqigħ tal-ħiliet; itenni l-idea li approċċ ta' sħubija jiġi mmirat biex jilħaq aħjar il-popolazzjoni fil-mira u jiżgura l-provvista ta' offerti ta' kwalità;

21.  Ifakkar li, skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), Garanzija għaż-Żgħażagħ effiċjenti tirrikjedi finanzjament annwali ta' madwar EUR 45 biljun għall-UE 28; iqis xieraq li dan il-finanzjament jiġi kkunsidrat bħala investiment, fid-dawl tat-tnaqqis sinifikanti li se jipproduċi, f'każ li jkun effikaċi, fl-ispejjeż relatati mal-impjieg taż-żgħażagħ;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi partizzjoni tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ li kull Stat Membru jeħtieġ li jagħmel sabiex jimplimenta l-Garanzija għaż-Żgħażagħ b'effikaċja, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-estimi tal-ILO;

23.  Jinnota li d-dewmien fl-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ kien kaġun tal-ħatra tardiva tal-awtoritajiet ta' ġestjoni rilevanti, u jqis li dan hu nuqqas tal-bażi ġuridika tal-Inizjattiva Favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ li xekklet l-isforzi inizjali għal implimentazzjoni mħaffa permezz ta' finanzjament antiċipat;

24.  Jemmen li hemm bżonn li tiġi ffaċilitata d-diversità u l-aċċessibbiltà tal-finanzjament u li l-fokus għandu jkun fuq l-effikaċja tal-infiq, filwaqt li jiġu implimentati riformi ulterjuri fl-oqsma tal-politika u s-servizzi;

25.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu mfassla miżuri apposta għall-ħtiġijiet tal-kuntest lokali sabiex jiżdied l-impatt tagħhom, pereżempju permezz ta' involviment aktar mill-qrib tar-rappreżentanti lokali ta' min, jimpjega, il-fornituri tat-taħriġ lokali u l-awtoritajiet lokali; jappella għal diversifikazzjoni tal-kanali ta' finanzjament li jinvolvu l-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali sabiex jintlaħqu aħjar in-NEETs kollha;

26.  Ifakkar li, fil-qafas tal-QFP attwali, ikun xieraq li l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tiġi ffinanzjata b'approprjazzjonijiet ġodda, u mhux minn riallokazzjonijiet tal-approprjazzjonijiet baġitarji eżistenti; jistenna impenn politiku ambizzjuż fil-QFP li jmiss;

27.  Huwa tal-fehma li biex il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tiffunzjona tajjeb, anke l-PES lokali għandhom ukoll jiffunzjonaw tajjeb;

28.  Iħeġġeġ l-iżvilupp ta' għarfien u kapaċità speċifika fl-Istati Membri fi ħdan il-PES, sabiex jingħata appoġġ lil dawk in-nies li ma jirnexxilhomx isibu impjieg fi żmien erba' xhur wara li jispiċċaw qiegħda jew wara li jħallu l-edukazzjoni formali; iħeġġeġ parteċipazzjoni akbar tal-assoċjazzjonijiet kummerċjali u industrijali fl-implimentazzjoni tal-programm;

29.  Jiddeplora l-fatt li l-parti l-kbira tan-NEETs fl-UE għad ma għandhomx aċċess għal kwalunkwe skema tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, inter alia, għaliex dawn ġeneralment mhumiex reġistrati mal-PES; jitlob lill-Kunsill iqis li jkompli l-iskambju ta' tagħlim man-netwerk eżistenti tal-PES, bil-għan li jiġu żviluppati strateġiji bbażati fuq l-aħjar prattiki sabiex jintlaħqu jiġu appoġġati ż-żgħażagħ NEETs;

30.  Jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 5/2017 tal-QEA u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu biex tiżdied il-kopertura u l-effikaċja tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ;

31.  Jenfasizza li l-iżvilupp ta' one-stop-shops għandu jiġi appoġġat sabiex tingħata spinta lill-impatt pożittiv tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ billi jiġi żgurat li s-servizzi u l-gwida kollha jkunu disponibbli għaż-żgħażagħ f'post wieħed;

32.  Jinnota li n-nuqqas ta' viżibbiltà tal-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ jaf jagħmilha diffiċli li jintlaħqu ż-żgħażagħ kollha; jirrakkomanda li tiżdied il-possibbiltà li jiġu ffinanzjati l-kampanji lokali organizzati b'mod konġunt mas-sieħba soċjali lokali kollha, inklużi l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, u li jingħata appoġġ lill-iżvilupp ta' pjattaformi għaż-żgħażagħ biex jirreġistraw fl-iskema; jirrakkomanda li l-informazzjoni relatata mal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tkun aċċessibbli u faċli biex tinftiehem minn kulħadd;

33.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri jiżguraw li dak li qed joffru jkun ta' kwalità tajba; jisħaq, pereżempju, fuq il-fatt li l-proposti magħmula għandhom jaqblu mal-profili tal-parteċipanti u jissodisfaw id-domanda tal-impjiegi sabiex jippermettu l-integrazzjoni sostenibbli u potenzjalment fit-tul fis-suq tax-xogħol innifsu;

34.  Jinnota b'dispjaċir li bosta Stati Membri għadhom ma stabbilixxewx definizzjoni għal "offerta ta' kwalità"; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, fi ħdan il-qafas tal-Kumitat tal-Impjiegi (EMCO) tal-Unjoni Ewropea, sabiex jużaw in-netwerks eżistenti biex jaħdmu fuq l-iżvilupp ta' karatteristiċi maqbula b'mod komuni ta' dan il-kunċett, billi jikkunsidraw il-Qafas Ewropew ta' Kwalità għall-Apprendistati, id-dikjarazzjoni konġunta tas-sħab soċjali Ewropej bit-titlu "Lejn Viżjoni Komuni għall-Apprendistati" u l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-impjieg prekarju; iħeġġeġ, barra minn hekk lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, biex jiżguraw li dawn il-karatteristiċi jissejsu fuq offerta li taqbel mal-livell tal-kwalifiki, il-profil u l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol tal-parteċipanti, u dan joffri opportunitajiet għal xogħol li jippermettulhom li jaqilgħu introjtu li jiggarantixxi l-għajxien, sabiex igawdu minn protezzjonijiet soċjali u biex jiġu offruti prospettivi għall-iżvilupp, li jwassluhom għal tkabbir sostenibbli, u għal integrazzjoni mqabbla tajjeb fis-suq tax-xogħol; jilqa' r-rakkomandazzjoni tal-QEA fir-rapport speċjali tagħha Nru 5/2017 li tgħid li għandha tingħata aktar attenzjoni sabiex titjieb il-kwalità tal-offerti;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni f'kollaborazzjoni mal-Kumitat EMCO, tipproponi standards għal kriterji tal-kwalità għal offerti prospettivi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi definit qafas ta' kwalità bi standards ta' kwalità għal tali offerti;

36.  Jinnota li sabiex jinkiseb il-għan li tkun żgurata offerta ta' kwalità u impjieg kontinwu għaż-żgħażagħ kollha fl-età ta' 24 sena jew iżgħar, hemm bżonn ta' numru konsiderevoli ta' aktar riżorsi fil-livell uman, tekniku u finanzjarju; jilqa' l-fatt li bosta Stati Membri żiedu l-età massima ta' eliġibbiltà għaż-żgħażagħ riċevituri ta' appoġġ mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ għal 30 sena;

37.  Jippromwovi li jkun żgurat li ż-żgħażagħ koperti mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ ikomplu jikkontribwixxu u jkollhom aċċess għas-sistemi ta' protezzjoni soċjali u tax-xogħol li huma fis-seħħ fl-Istat Membru tagħhom, biex b'hekk tissaħħaħ ir-responsabbiltà kondiviża ta' dawk kollha involuti u b'mod partikolari taż-żgħażagħ u ta' dawk li jimpjegaw;

38.  Jenfasizza li l-miżuri tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ x'aktarx ikunu aktar effiċjenti u kosteffikaċi meta ż-żgħażagħ jiġu megħjuna jidħlu fis-suq tax-xogħol b'mod li jkunu jistgħu jingħataw opportunitajiet ta' impjieg sostenibbli u progressjoni salarjali;

39.  Jenfasizza li n-NEETs huma grupp eteroġenju u varjat u li l-iskemi jkunu aktar effiċjenti u kosteffikaċi meta jiġu ffokati biex jindirizzaw l-isfidi identifikati; jenfasizza f'dan ir-rigward il-ħtieġa li jiġu stabbiliti strateġiji komprensivi b'objettivi ċari bl-għan li jintlaħqu l-kategoriji kollha ta' NEETs; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu pprovduti soluzzjonijiet magħmula apposta b'kunsiderazzjoni tal-kuntest lokali u reġjonali, pereżempju billi tiġi żgurata l-parteċipazzjoni mill-qrib tar-rappreżentanti lokali ta' dawk li jimpjegaw, il-fornituri ta' taħriġ lokali u l-awtoritajiet lokali; jistieden lill-Istati Membri jfasslu perkorsi individwali għal kull kandidat, filwaqt li jagħtu lill-PES nazzjonali l-flessibbiltà li jeħtieġu sabiex jadattaw il-mudelli tal-profili;

40.  Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu strateġiji ta' komunikazzjoni xierqa u jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jidentifikaw il-popolazzjoni tan-NEETs, speċjalment NEETs inattivi li mhumiex koperti mis-sistemi eżistenti, bil-għan dawn jiġu reġistrati u li s-sitwazzjoni taż-żgħażagħ li jitilqu l-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tiġi monitorjata f'intervalli speċifiċi (wara sitt xhur, 12-il xahar u 18-il xahar) sabiex tiġi promossa l-integrazzjoni sostenibbli fis-suq tax-xogħol; jenfasizza l-ħtieġa għal soluzzjonijiet magħmula apposta għal grupp varjat ta' żgħażagħ u biex dawk mhux reġistrati jiġu kkunsidrati bħala grupp destinatarju ewlieni; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-fondi tal-FSE disponibbli ma jissostitwixxux in-nefqa pubblika u jinnota li tkabbir ekonomiku suffiċjenti huwa prerekwiżit għall-integrazzjoni effikaċi tan-NEETs fis-suq tax-xogħol;

41.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jivvalutaw kwalunkwe nuqqas u jwettqu analiżijiet tas-suq qabel l-introduzzjoni tas-sistemi previsti taħt il-Garanzija għaż-Żgħażagħ, u b'hekk jevitaw korsijiet ta' taħriġ bla valur u l-isfruttament ta' trainees fuq traineeships li ma jwasslu mkien;

42.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jikkunsidraw inizjattivi tranżizzjonali proattivi, bħall-orjentament vokazzjonali, gwida dwar il-karrieri u informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol, kif ukoll servizzi ta' appoġġ fl-iskejjel u servizzi dwar il-karrieri fl-universitajiet sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni taż-żgħażagħ fid-dinja tax-xogħol u biex jingħataw ħiliet ta' tranżizzjoni u ta' ġestjoni tal-karriera;

43.  Jinnota li n-nuqqas ta' viżibbiltà tal-iskema jaf jagħmilha diffiċli li jintlaħqu ż-żgħażagħ kollha; jirrakkomanda li tittieħed azzjoni biex tittejjeb il-possibbiltà li jiġu ffinanzjati kampanji lokali organizzati mas-sħab lokali rilevanti kollha, inklużi l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, u biex jingħata appoġġ lill-iżvilupp ta' pjattaformi għaż-żgħażagħ biex jirreġistraw fl-iskema; jirrakkomanda li l-informazzjoni relatata mal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tkun aċċessibbli u tinftiehem faċilment minn kulħadd;

44.  Jinnota l-isfida persistenti ta' nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet li jissodisfaw id-domandi tas-suq tax-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni, fi ħdan il-qafas tal-Kumitat EMCO, tippromwovi l-iskambju tal-aħjar prattika bejn l-Istati Membri u l-partijiet interessati rilevanti fihom sabiex jindirizza din il-kwistjoni;

45.  Huwa tal-fehma li l-problemi relatati man-nuqqas tat-tlaqqigħ tal-ħiliet jista' jissolva billi jiġu identifikati aħjar il-kompetenzi tal-individwi u billi jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fis-sistemi nazzjonali ta' taħriġ; jenfasizza li ż-żieda fil-mobilità taż-żgħażagħ tista' ttejjeb is-settijiet ta' ħiliet tagħhom, u, flimkien mar-rikonoxximent tal-kwalifiki, tista' tgħin biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' tlaqqigħ ġeografiku eżistenti tal-ħiliet; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex, f'dan ir-rigward, jagħmlu aktar użu mill-EURES.

46.  Jenfasizza li l-ħiliet fl-ICT jistgħu joffru potenzjal kbir għall-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli, u għalhekk jistieden lill-Istati Membri jinkludu miżuri effettivi għat-tisħiħ tal-ħiliet fl-ICT/ħiliet diġitali fil-Pjanijiet ta' Implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tagħhom;

47.  Jinnota li jinħtieġ approċċ aktar diversifikat u magħmul apposta fil-provvista ta' servizzi lil gruppi differenti fi ħdan il-parti żagħżugħa tal-popolazzjoni sabiex tiġi evitata għażla selettiva u għażla diskriminatorja; jappella għal divulgazzjoni aktar b'saħħitha, aktar mingħajr ostakli u dedikata biex jintlaħqu ż-żgħażagħ li qed jiffaċċjaw bosta ostakli u dawk l-aktar 'il bogħod mis-suq tax-xogħol; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ tkun ikkoordinata ma' politiki oħra, bħalma huma l-politiki kontra d-diskriminazzjoni, b'mod effikaċi, u li titwessa' l-firxa ta' interventi proposti fl-offerti tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ;

48.  Iqis li l-qgħad fost iż-żgħażagħ għandu jiġi indirizzat bħala prijorità sa mill-bidu nett tal-programmi operazzjonali futuri tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE);

Implimentazzjoni u monitoraġġ

49.  Jinnota li l-implimentazjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ hi monitorjata permezz tas-Semestru Ewropew, ir-rieżamijiet tal-Kumitat EMCO u permezz ta' qafas ta' indikaturi speċifiku żviluppat mill-Kumitat EMCO flimkien mal-Kummissjoni; jappella lill-Kunsill jappoġġa lill-Istati Membri biex itejbu r-rapportar tad-data;

50.  Jinnota li nuqqas ta' informazzjoni dwar l-ispiża potenzjali tal-implimentazzjoni ta' skema fi Stat Membru jista' jirriżulta f'finanzjament inadegwat biex tiġi implimentata l-iskema u biex jintlaħqu l-objettivi tagħha; jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu ħarsa ġenerali tal-ispejjeż ta' implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ kif rakkomandat fir-rapport speċjali tal-QEA Nru 5/2017;

51.  Jissottolinja l-fatt li l-allokazzjoni tar-riżorsi meħtieġa u l-valutazzjoni tal-finanzjament globali huma parti importanti mill-implimentazzjoni b'suċċess tal-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li l-evalwazzjoni tal-finanzjament globali tista' tiġi mxekkla minn diffikultajiet biex issir distinzjoni bejn it-tipi differenti ta' miżuri mmirati lejn iż-żgħażagħ fil-livell nazzjonali;

52.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni iktar preċiża dwar il-kosteffikaċja tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u dwar kif l-implimentazzjoni tal-programm tiġi mmonitorjata fl-Istati Membri u biex tipprovdi rappurtar annwali komprensiv dwar dan;

53.  Jenfasizza li huma bżonn ta' mekkaniżmi effikaċi biex jiġu diskussi u riżolti diffikultajiet esperjenzati waqt l-implimentazzjoni tal-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ; jenfasizza l-ħtieġa għal impenn politiku u finanzjarju qawwi, iżda li jkun realistiku u li jista' jintlaħaq, mill-Istati Membri sabiex jiġi implimentat l-għan tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ b'mod sħiħ, inkluż billi jiġu żgurati mekkaniżmi ta' intervent bikri, il-kwalità tal-impjiegi, offerti ulterjuri ta' edukazzjoni u taħriġ, kriterji ta' eliġibbiltà ċari u bil-bini ta' sħubijiet mal-partijiet interessati rilevanti; jisħaq li dan għandu jsir billi tiġi żgurata il-komunikazzjoni effikaċi, it-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva fejn meħtieġ, il-kunsiderazzjoni tal-kundizzjonijiet lokali, l-iffaċilitar tat-tisħiħ tal-ħiliet u l-istabbiliment ta' strutturi ta' monitoraġġ u evalwazzjoni xierqa matul u wara l-implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri;

54.  Jitlob li jkun hemm sorveljanza multilaterali effikaċi ta' konformità mar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija għaż-Żgħażagħ fi ħdan is-Semestru Ewropew u biex jiġu indirizzati rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż fejn meħtieġ;

55.  Itenni l-impenn tiegħu għall-monitoraġġ mill-qrib tal-attivitajiet kollha tal-Istati Membri sabiex il-Garanzija għaż-Żgħażagħ issir realtà u jistieden lill-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ iżommu lill-Parlament aġġornat dwar l-analiżi tagħhom tal-azzjoni tal-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jinvolvu lill-partijiet interessati taż-żgħażagħ fit-tfassil tal-politika; ifakkar li l-involviment ta' organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ fil-komunikazzjoni, fl-implimentazzjoni u fl-evalwazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ huwa kruċjali għas-suċċess tagħha;

56.  Jinnota l-eżistenza ta' xi dewmien fl-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fl-Istati Membri, prinċipalment għal raġunijiet strutturali u proċedurali; jesprimi tħassib dwar il-livell ta' użu mill-Istati Membri tal-prefinanzjament minn allokat għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; jinsisti, għalhekk, li għandhom jittieħdu azzjonijiet urġenti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri sabiex jużaw, kemm b'mod sħiħ u f'waqtu, ir-riżorsi disponibbli għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ; huwa tal-fehma li l-Istati Membri għandhom jieħdu impenji finanzjarji addizzjonali fil-baġits nazzjonali biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi strutturali;

57.  Jilqa' l-kooperazzjoni tal-Kummissjoni mal-Istati Membri biex jiġu identifikati u distribwiti prattiki tajba fil-monitoraġġ u r-rappurtar ibbażati fuq is-sistemi eżistenti fost l-Istati Membri; ifakkar lill-Kummissjoni li l-komparabbiltà tad-data tibqa' fundamentali għal dawn il-finijiet;

58.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tkompli tidentifika u xxerred prattiki ta' monitoraġġ u rapportar tajba, biex b'hekk ir-riżultati mill-Istati Membri jkunu jistgħu jiġu kkomunikati b'mod konsistenti u affidabbli, u valutati mingħajr xkiel, inkluż fir-rigward tal-kwalità; b'mod partikolari, jinħtieġ li tiġi pprovduta statistika ta' kwalità regolari li tippermetti lill-Istati Membri jfasslu politiki dwar iż-żgħażagħ aktar realistiċi u effikaċi, inkluż permezz tal-monitoraġġ tal-parteċipanti li jħallu lill-Garanzija għaż-Żgħażagħ, dan sabiex in-numru ta' parteċipanti li jitilqu mill-programm u li ma jgawdux minnu f'livell minimu;

59.  Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-mod li bih l-Istati Membri jimplimentaw skemi approvati fl-ambitu tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u tistabbilixxi sistema ta' monitoraġġ trasparenti, komprensiva u b'data miftuħa li tkopri l-kosteffikaċja u r-riformi strutturali u l-miżuri iffokati fuq l-individwi;

60.  Jissuġġerixxi analiżi ex-ante f'kull Stat Membru biex jiġu stabbiliti objettivi miri u skedi ta' żmien konkreti skont ir-riżultati mistennija mill-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, u jissuġġerixxi li jiġi evitat il-finanzjament doppju;

61.  Iħeġġeġ il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki permezz tal-Kumitat EMCO u l-Kumitat tal-Programm ta' Tagħlim Reċiproku skont l-Istrateġija Ewropea għall-Impjiegi; jinnota, f'dan ir-rigward, l-importanza tat-tagħlim reċiproku mmirat lejn l-attivazzjoni tal-gruppi l-aktar vulnerabbli;

62.  Jinsab imħasseb li d-data dwar il-benefiċjarji, ir-realizzazzjonijiet u r-riżultati tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ hi skarsa u spiss hi inkonsistenti; jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu sistemi ta' monitoraġġ anqas burokratiċi u aktar aġġornati għall-bqija tal-finanzjament tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ;

63.  Jitlob li jkun hemm enfasi fuq ir-riżultati miksuba mill-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, permezz tad-definizzjoni ta' indikaturi konkreti fil-forma ta' riformi mwettqa fl-Istati Membri, l-għarfien u l-ħiliet miksuba mill-programm, u n-numru ta' kuntratti permanenti offruti; jissuġġerixxi, barra minn hekk, li l-esperjenza ta' mentors fil-professjoni magħżula jitqabblu mal-ħiliet meħtieġa mill-applikanti rispettivi;

64.  Jistieden lill-Istati Membri biex ikabbru l-effikaċja tas-sistemi ta' monitoraġġ u ta' rappurtar sabiex l-għanijiet tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ isiru aktar kwantifikabbli u biex jiffaċilitaw l-iżvilupp ta' politiki ta' attivazzjoni bbażati fuq l-evidenza mmirati lejn iż-żgħażagħ, u, b'mod partikolari, biex titjieb il-kapaċità ta' segwitu tal-parteċipanti li jitilqu mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun in-numru tat-tluq mhux magħruf u biex ikun hemm data dwar is-sitwazzjonijiet attwali tal-parteċipanti kollha; jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi d-dokumenti ta' gwida tagħha dwar il-ġbir ta' data u biex l-Istati Membri jirrevedu l-linji bażi u l-miri tagħhom b'tali mod li jimminimizzaw ir-riskju ta' riżultati sopravvalutati;

65.  Jirrikonoxxi li għal xi Stati Membri, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tat spinta lit-tibdiliet fil-politika u għal koordinament aħjar fl-oqsma tal-impjiegi u l-edukazzjoni; jenfasizza l-importanza ta': l-istabbiliment ta' miri realistiċi u li jistgħu jitkejlu fil-promozzjoni ta' politiki u oqfsa bħall-Garanzija għaż-Żgħażagħ, l-identifikazzjoni tal-isfidi ewlenin u għandha tittieħed azzjoni xierqa biex dawn jingħelbu u l-valutazzjoni ta' dawk l-isfidi b'kunsiderazzjoni xierqa għat-titjib tal-impjegabbiltà; jinnota li f'ċerti ċirkostanzi kien diffiċli li jiġi identifikat u valutat il-kontribut mogħti s'issa mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ u li l-istatistika ta' kwalità għandha tgħin lill-Istati Membri jfasslu politiki taż-żgħażagħ aktar realistiċi u effikaċi mingħajr ma jagħtu lok għal aspettattivi foloz;

66.  Jirrikonoxxi l-isforzi sinifikanti magħmula minn bosta Stati Membri fl-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ; josserva madankollu, li bosta riformi għadhom ma ġewx implimentati bis-sħiħ, partikolarment fil-ħolqien ta' sħubijiet ġodda mas-sħab soċjali u maż-żgħażagħ għad-disinn, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-miżuri fi ħdan il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u biex dawk li jiffaċċjaw ostakoli multipli jingħataw appoġġ; jikkonkludi li jinħtieġu sforzi fit-tul konsiderevoli u riżorsi finanzjarji sabiex jinkisbu l-objettivi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ;

67.  Huwa tal-fehma li kwalunkwe użu ripetut tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ ma jridx imur kontra l-ispirtu tal-attivazzjoni tas-suq tax-xogħol kif ukoll tal-għan tat-tranżizzjoni f'impjieg permanenti; jistieden lill-Kunsill jisfrutta l-analiżi tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) biex jalloka riżorsi xierqa lill-Garanzija għaż-Żgħażagħ; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li ż-żgħażagħ, inkluż dawk sal-età ta' 30 sena, jirċievu offerti ta' kwalità tajba konformi mal-profili u l-livell l-kwalifiki tagħhom, kif ukoll mad-domanda tas-suq tax-xogħol, sabiex jinħolqu impjiegi sostenibbli u biex jiġi evitat l-użu ripetut tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ;

68.  Jemmen li, sabiex tiġi vvalutata l-effikaċja tal-iskemi, għandhom jiġu evalwati l-aspetti kollha inkluż il-valur għall-flus ta' dawn l-iskemi; jinnota l-estimi preċedenti pprovduti mill-ILO u mill-Eurofound, u jitlob lill-Kummissjoni tikkonferma jew taġġorna dawn il-projezzjonijiet;

69.  Jitlob li ssir valutazzjoni tal-effikaċja tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ li għandha titwettaq f'kull Stat Membru parteċipanti sabiex jiġi evitat l-isfruttament taż-żgħażagħ minn ċerti kumpaniji li qed jużaw skemi ta' taħriġ fittizji biex jibbenefikaw minn xogħol iffinanzjat mill-istat; jipproponi, għal dan il-għan, li jsir monitoraġġ tal-prospetti tal-impjieg taż-żgħażagħ li kienu benefiċjarji tal-programm u li jiġu stabbiliti mekkaniżmi li jeħtieġu parteċipazzjoni minn dawk li jimpjegaw, kemm jekk pubbliċi kif ukoll jekk privati, sabiex perċentwal minimu ta' traineeships jiġu kkonvertiti f'kuntratti ta' impjieg bħala kundizzjoni biex ikomplu jibbenefikaw mill-programm;

70.  Jinnota li, sa tmiem l-2017, il-Kummissjoni għandha tikkonkludi evalwazzjoni tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, u jistenna li l-aġġustamenti neċessarji jiġu inkorporati malajr biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tagħha tkun suċċess; jisħaq fuq l-importanza li titkompla l-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ mill-partijiet ikkonċernati rilevanti, inkluż mill-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ;

71.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi stabbilita sistema ta' indikaturi u miżuri li għandhom l-għan li jivvalutaw u jimmonitorjaw l-effikaċja taż-żewġ skemi pubbliċi għall-impjieg u l-Garanzija għaż-Żgħażagħ, peress li għalkemm sar provvediment, mill-bidu għal sistema bħal din, għad fadal ħafna nuqqasijiet;

72.  Jitlob li l-parteċipanti tal-programm jiġu debitament informati dwar il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti f'każ ta' abbuż ta' dan l-istrument u li għandhom jittieħdu miżuri biex jiġi żgurat li huma jirċievu l-protezzjoni meħtieġa, kif ippjanat;

73.  Jappella għal skrutinju, rappurtar u monitoraġġ effiċjenti u trasparenti dwar kif il-fondi allokati jintefqu fil-livelli Ewropej u nazzjonali, dan sabiex jiġu pprevenuti l-abbużi u l-ħela tar-riżorsi;

Titjib li jrid isir

74.  Jissottolinja l-ħtieġa li jiġi ggarantit impenn fit-tul, permezz ta' programmazzjoni ambizzjuża u ta' finanzjament stabbli kemm mill-baġit tal-UE u wkoll mill-baġits nazzjonali, biex iż-żgħażagħ NEETs kollha fl-UE jingħataw aċċess sħiħ;

75.  Ifakkar fl-importanza ta' kooperazzjoni bejn il-livelli kollha ta' governanza (l-UE, l-Istati Membri u l-entitajiet lokali) u l-assistenza teknika tal-Kummissjoni fl-implimentazzjoni effikaċi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ;

76.  Jenfasizza l-ħtieġa li tinħoloq u tiġi żviluppata gwida għall-karrieri tul il-ħajja ta' livell ta' kwalità għoli bil-parteċipazzjoni attiva tal-familji sabiex iż-żgħażagħ jingħataw l-għajnuna biex jagħmlu għażliet aħjar dwar l-edukazzjoni u l-karrieri professjonali tagħhom;

77.  Jinnota li fil-Komunikazzjoni tagħha ta' Ottubru 2016, il-Kummissjoni kkonkludiet li kien hemm bżonn li titjieb l-effikaċja tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; jemmen li dan għandu jinkiseb billi jkun żgurat li n-NEETs jiġu integrati b'mod sostenibbli fis-suq tax-xogħol u bit-tfassil ta' objettivi li jirriflettu d-diversità tal-għamla tan-NEETs, b'interventi speċifiċi, u loġiċi għal kull wieħed mis-sottogruppi fil-mira; jinnota li l-użu addizzjonali ta' programmi oħra tal-FSE biex jiżguraw is-sostenibbiltà tal-integrazzjoni tan-NEETs jistgħu jtejbu l-effiċjenza;

78.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jimmaniġġjaw l-aspettattivi billi jistabbilixxu għanijiet u miri realistiċi u li jistgħu jinkisbu, biex jivvalutaw id-differenzi, janalizzaw is-suq qabel l-implimentazzjoni tal-iskemi, biex jtejbu s-sistemi ta' superviżjoni u ta' notifika, u biex jtejbu l-kwalità tad-data sabiex ir-riżultati jkunu jistgħu jiġu mkejla b'mod effettiv;

79.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw id-disponibbiltà ta' finanzjament suffiċjenti sabiex jiżguraw l-integrazzjoni b'suċċess tal-ħaddiema żgħażagħ kollha li huma qiegħda jew li m'għandhomx aċċess għal taħriġ jew għal offerta edukattiva adegwata; jenfasizza li sabiex jiġu żgurati riżultati sostenibbli, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ jinħtieġ li tibni fuq l-evidenza u l-esperjenzi eżistenti u li titkompla fit-tul; jenfasizza l-fatt li dan jirrikjedi żieda fil-fondi pubbliċi disponibbli għall-politiki attivi tas-suq tax-xogħol fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri;

80.  Jappella lill-Istati Membri biex jivvalutaw kif xieraq l-ispejjeż tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ tagħhom, biex jimmaniġġjaw l-aspettattivi billi jistabbilixxu objettivi u miri realistiċi u li jistgħu jintlaħqu, biex jallokaw riżorsi addizzjonali mill-baġits nazzjonali tagħhom u biex isaħħu l-finanzjament tal-PES tagħhom b'mod li jippermettilhom jissodisfaw id-doveri addizzjonali marbuta mal-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ;

81.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw il-provvista ta' data ta' segwitu biex tiġi valutata s-sostenibbiltà fuq terminu twil tal-eżiti minn perspettiva ta' kwalità u ta' kwantità, u biex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' politiki taż-żgħażagħ ibbażati aktar fuq l-evidenza; jitlob li jkun hemm trasparenza u konsistenza akbar fil-ġbir ta' data, inkluż ġbir ta' data diżaggregata fir-rigward tas-sessi, fl-Istati Membri kollha; jinnota bi tħassib li s-sostenibbiltà tal-"ħruġ pożittiv" fil-Garanzija għaż-Żgħażagħ sejra lura(9);

82.  Jappella lill-Kummissjoni twettaq analiżi dettaljata tal-effetti tal-miżuri implimentati fl-Istati Membri, biex tindividwa s-soluzzjonijiet l-aktar effiċjenti u, abbażi ta' dawn, tipprovdi rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri dwar kif jistgħu jiksbu l-aħjar riżultati bi grad ogħla ta' effiċjenza;

o
o   o

83.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri.

(1) ĠU C 120, 26.4.2013, p. 1.
(2) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 470.
(3) ĠU L 126, 21.5.2015, p. 1.
(4) Miżuri oħra kienu jinkludu, l-inizjattiva "Żgħażagħ Attivi", imnedija f'Settembru 2010, l-"Inizjattiva għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ", imndija f'Diċembru 2011 u l-"-Gruppi ta' Azzjoni taż-Żgħażagħ" imnedija f'Jannar 2012.
(5) Is-sitwazzjoni f'Marzu 2017: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-MT.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619
(6) L-inklużjoni soċjali taż-żgħażagħ (Eurofound 2015).
(7) NEETs – Żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ: Karatteristiċi, spejjeż u risponsi politiċi fl-Ewropa (Eurofound 2012).
(8) White Paper dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, p. 13.
(9) Paragrafu 164 tar-Rapport Speċjali tal-QEA Nru 5/2017.

Avviż legali