Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0304(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0317/2017

Předložené texty :

A8-0317/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0391

Přijaté texty
PDF 389kWORD 42k
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk Konečné znění
Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ***II
P8_TA(2017)0391A8-0317/2017

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2017 o postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a  zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Dolní sněmovnou Spojeného království a Sněmovnou lordů Spojeného království na základě Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. ledna 2014(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0618),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67a jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0317/2017),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 177, 11.6.2014, s. 52.
(2) Přijaté texty ze dne 17.4.2014, P7_TA(2014)0454.

Právní upozornění