Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0304(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0317/2017

Texte depuse :

A8-0317/2017

Dezbateri :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0391

Texte adoptate
PDF 245kWORD 47k
Marţi, 24 octombrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri ***II
P8_TA(2017)0391A8-0317/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și A Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Comunelor și Camera Lorzilor din Regatul Unit al Marii Britanii în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care cele două Camere susțin că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2014(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0618),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0317/2017),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 177, 11.6.2014, p. 52.
(2) Texte adoptate la 17.4.2014, P7_TA(2014)0454.

Notă juridică