Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0190(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0285/2017

Předložené texty :

A8-0285/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.9

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0394

Přijaté texty
PDF 395kWORD 42k
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk Konečné znění
Společná rybářská politika: plnění povinnosti vykládky ***I
P8_TA(2017)0394A8-0285/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0424),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0239/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. října 2017,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. září 2017 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0285/2017),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení v níže uvedeném znění;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. října 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice
P8_TC1-COD(2017)0190

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/2092.)

Právní upozornění