Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0190(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0285/2017

Texte depuse :

A8-0285/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.9

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0394

Texte adoptate
PDF 322kWORD 48k
Marţi, 24 octombrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Politica comună în domeniul pescuitului: punerea în aplicare a obligației de debarcare ***I
P8_TA(2017)0394A8-0285/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0424),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0239/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2017,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 septembrie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0285/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 octombrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului
P8_TC1-COD(2017)0190

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/2092.)

Notă juridică