Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 5. april 2017 - StrasbourgKončna izdaja
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: dokumenti s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih
 Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije
 Določeni vidiki prava družb ***I
 Ratifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snoveh z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah ***
 Ratifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snovi glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah ***
 Uporaba določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema v Republiki Hrvaški *
 Medicinski pripomočki ***II
 In vitro diagnostični medicinski pripomočki ***II
 Skladi denarnega trga ***I
 Prospekt, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje ***I
 Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 ***
 Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (resolucija)
 Sprostitev varnostne rezerve
 Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament
 Predlog spremembe proračuna št. 1/2017, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)
 Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotavljanje pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski
 Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Latviji *
 Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji *
 Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem *
 Avtomatizirana izmenjava podatkov o vozilih, registriranih na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem *
 Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji *
 Gensko spremenjena koruza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
 Obravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU
Besedila
Končna izdaja (270 kb)
Pravno obvestilo