Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 5 april 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter
 Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen
 Vissa aspekter av bolagsrätt ***I
 Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll om farliga och skadliga ämnen, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt samarbete ***
 Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete ***
 Tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Republiken Kroatien *
 Medicintekniska produkter ***II
 Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***II
 Penningmarknadsfonder ***I
 Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel ***I
 Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 ***
 Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution)
 Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter
 Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2018 - Avsnitt I - Europaparlamentet
 Förslag till ändringsbudget nr 1/2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal
 Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland *
 Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien *
 Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Slovakien, Bulgarien, Frankrike, Tjeckien, Litauen, Nederländerna, Ungern, Cypern, Estland, Malta, Rumänien och Finland *
 Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern *
 Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Malta, Cypern och Estland *
 Genetiskt modifierade majsprodukter (Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21)
 Hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar
Texter
Slutlig utgåva (296 kb)
Rättsligt meddelande