Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2134(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0298/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0298/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 24/10/2017 - 5.15

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0400

Elfogadott szövegek
PDF 254kWORD 44k
2017. október 24., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A Rugalmassági Eszköz igénybevétele az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozása céljából
P8_TA(2017)0400A8-0298/2017
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. október 24-i állásfoglalása a Rugalmassági Eszköznek az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(1) (a továbbiakban: a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet) és különösen annak 11. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 12. pontjára,

–  tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló, 2016. december 1-jén elfogadott általános költségvetésére(3),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0298/2017),

A.  mivel a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet felülvizsgálatát követően a Rugalmassági Eszköz keretében évente folyó árakon 676 millió EUR áll rendelkezésre, amelyet az Európai Unió Szolidaritási Alapjából és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó megszűnt összegek növelnek, ami 2016 végén 646 millió EUR volt; mivel a 2017. évi költségvetésben a Rugalmassági Eszköz keretében 530 millió EUR-t már igénybe vettek, így további igénybevétel céljára 792 millió EUR maradt;

B.  mivel az (EU) 2017/1601 európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) 2017. szeptember 28-án hatályba lépett;

C.  mivel a kötelezettségvállalási előirányzatok 4. fejezeten (Globális Európa) belüli átcsoportosításával kapcsolatos valamennyi lehetőség mérlegelését követően a Bizottság az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (a továbbiakban: EFFA) finanszírozására a Rugalmassági Eszközből a 4. fejezet felső határán felül 275 millió EUR igénybevételét javasolta;

1.  megjegyzi, hogy a 4. fejezet 2017. évi felső határa nem teszi lehetővé az EFFA megfelelő finanszírozását; ismételten hangot ad annak a régóta képviselt álláspontjának, hogy az Unió külső tevékenységeire szánt pénzügyi források nem elegendőek egy proaktív és fenntartható külső politika igényeinek fedezésére;

2.  ezért egyetért a Rugalmassági Eszköz 275 millió EUR összegű, kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában történő igénybevételével;

3.  megismétli, hogy ezen eszköznek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 11. cikke szerinti igénybevétele újra kiemeli azt a döntő fontosságú igényt, hogy az uniós költségvetésnek rugalmasabbnak kell lennie;

4.  ismételten hangot ad annak a régóta képviselt álláspontjának, hogy a Rugalmassági Eszköz révén korábban igénybe vett kötelezettségvállalásokból származó kifizetéseket csak a többéves pénzügyi keret felső határértékein túlmenően lehessen bevezetni a költségvetésbe;

5.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

6.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(2) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(3) HL L 51., 2017.2.28.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1601 rendelete (2017. szeptember 26.) az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozásáról (HL L 249., 2017.9.27., 1. o.).


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Rugalmassági Eszköznek az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozása céljából történő igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2018/51 határozattal.)

Jogi nyilatkozat