Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2854(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0572/2017

Předložené texty :

B8-0572/2017

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0404

Přijaté texty
PDF 315kWORD 42k
Středa, 25. října 2017 - Štrasburk Konečné znění
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění
P8_TA(2017)0404B8-0572/2017

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)06218),

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 16. října 2017,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění(1), a zejména na čl. 25 odst. 2 a čl. 39 odst. 5 této směrnice,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 105 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 24. října 2017, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci by mělo být použitelné od 23. února 2018, což je datum použitelnosti směrnice (EU) 2016/97, a že by plné využití tříměsíční lhůty pro přezkum, již má Parlament k dispozici, dotčenému odvětví již neposkytlo dostatek času k provedení nezbytných technických a organizačních změn;

B.  vzhledem k tomu, že rychlé zveřejnění nařízení v přenesené pravomoci v Úředním věstníku by umožnilo včasné provádění a poskytlo právní jistotu, pokud jde o ustanovení vztahující se na dohled nad produktem a jeho řízení;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament se domnívá, že lhůta pro provedení směrnice (EU) 2016/97 by měla zůstat stejná, tedy do dne 23. února 2018, žádá však Komisi, aby přijala legislativní návrh, jímž se datum použitelnosti stanoví na 1. října 2018;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19.

Právní upozornění - Ochrana soukromí