Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2855(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0575/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0575/2017

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0405

Elfogadott szövegek
PDF 245kWORD 43k
2017. október 25., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok
P8_TA(2017)0405B8-0575/2017

Az Európai Parlament határozata az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvet a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok tekintetében kiegészítő 2017. szeptember 21-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2017)06229),

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2017. október 16-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a biztosítási értékesítésről szóló, 2016. január 20-i (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1), és különösen annak 28. cikke (4) bekezdésére, 29. cikke (4) bekezdésére, 30. cikke (6) bekezdésére és 39. cikke (5) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 105. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik franciabekezdésében meghatározott határidőn belül – amely 2017. október 24-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletet 2018. február 23-tól, az (EU) 2016/97 irányelv alkalmazásának kezdetétől kell alkalmazni, és a Parlament rendelkezésére álló három hónapos ellenőrzési időszak teljes kihasználása nem hagyna elegendő időt az ipar számára a szükséges technikai és szervezeti módosítások végrehajtására;

B.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet rövid időn belüli közzététele a Hivatalos Lapban lehetővé tenné az idejekorán történő végrehajtást, és jogbiztonságot nyújtana a biztosítási alapú befektetési termékekre alkalmazandó rendelkezések tekintetében;

C.  mivel a Parlament úgy véli, hogy az (EU) 2016/97 irányelv nemzeti jogba való átültetésének határideje 2018. február 23. kell, hogy maradjon, kéri azonban a Bizottságot, hogy olyan jogalkotási javaslatot fogadjon el, amely az alkalmazás határidejeként 2018. október 1-jét határozza meg;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 26., 2016.2.2., 19. o.

Jogi nyilatkozat