Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2855(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0575/2017

Texte depuse :

B8-0575/2017

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0405

Texte adoptate
PDF 242kWORD 47k
Miercuri, 25 octombrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări
P8_TA(2017)0405B8-0575/2017

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2017)06229),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare adresată președintelui Conferinței președinților de comisie la 16 octombrie 2017,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări(1), în special articolul 28 alineatul (4), articolul 29 alineatul (4), articolul 30 alineatul (6) și articolul 39 alineatul (5),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 105 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 24 octombrie 2017,

A.  întrucât regulamentul delegat ar trebui să se aplice de la 23 februarie 2018, data de intrare în vigoare a Directivei (UE) 2016/97, iar utilizarea întregii perioade de control de trei luni de care dispune Parlamentul nu ar permite acestui sector suficient timp pentru a pune în aplicare modificările organizatorice și tehnice necesare;

B.  întrucât o rapidă publicare a regulamentului delegat în Jurnalul Oficial ar permite punerea în aplicare la timp a dispozițiilor aplicabile produselor de investiții bazate pe asigurări, precum și securitatea lor juridică;

C.  întrucât Parlamentul consideră că termenul de transpunere a Directivei (UE) 2016/97 ar trebui să rămână 23 februarie 2018, dar solicită Comisiei să adopte o propunere legislativă prin care data intrării în vigoare să se stabilească la 1 octombrie 2018,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 26, 2.2.2016, p. 19.

Notă juridică