Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2860(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0574/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0574/2017

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0406

Usvojeni tekstovi
PDF 247kWORD 48k
Srijeda, 25. listopada 2017. - Strasbourg Završno izdanje
Neulaganje prigovora na delegirani akt:regulatorni tehnički standardi o sporazumima o posrednom poravnanju (dopuna Uredbe (EU) br. 600/2014)
P8_TA(2017)0406B8-0574/2017

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 22. rujna 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o sporazumima o neizravnom poravnanju (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2017)06268),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 28. rujna 2017. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 16. listopada 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012(1), a posebno njezin članak 30. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir članak 13. i članak 10. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(2),

–  uzimajući u obzir nacrt regulatornih tehničkih standarda o „sporazumima o neizravnom poravnanju u skladu s uredbama EMIR i MiFIR”, koji je ESMA podnijela 26. svibnja 2016. u skladu s člankom 30. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014,

–  uzimajući u obzir preporuku za odluku Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir činjenicu da nisu uloženi prigovori u roku propisanom člankom 105. stavkom 6. trećom i četvrtom alinejom Poslovnika, koji je istekao 24. listopada 2017.,

A.  budući da je Komisija odobrila nacrt regulatornih tehničkih standarda (RTS) tek 16 mjeseci nakon što ih je 26. svibnja 2016. primila od Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA); budući da se u tom periodu nije službeno savjetovala s ESMA-om u vezi s izmjenama koje je uvela u spomenuti nacrt RTS-a te da nije obavijestila suzakonodavce ni dotični sektor o tome zašto se s davanjem odobrenja prekoračilo rok od tri mjeseca koji je utvrđen Uredbom (EU) br. 1095/2010; budući da je činjenica da je Komisija rok za donošenje nacrta RTS-a prekoračila za više od jedne godine i da o tome nije obavijestila suzakonodavce neprihvatljiva;

B.  budući da Parlament smatra da usvojeni RTS zbog izmjena koje je unijela Komisija nije „jednak” nacrtu RTS-a koji je podnijela ESMA te smatra da ima na raspolaganju tri mjeseca da uloži prigovor na RTS („razdoblje kontrole”); budući da je to tromjesečno razdoblje kontrole Komisija potvrdila u svojem pismu od 28. rujna 2017.;

C.  budući da bi se delegirana uredba trebala primjenjivati od 3. siječnja 2018., tj. od datuma početka primjene Direktive 2014/65/EU („MiFID II”) i Uredbe (EU) br. 600/2014 („MiFIR”), te da u slučaju da Parlament u potpunosti iskoristi tromjesečno razdoblje kontrole koje ima na raspolaganju taj sektor više ne bi imao dovoljno vremena da uvede promjene;

D.  budući da bi se brzom objavom delegirane uredbe u Službenom listu omogućila pravovremena provedba i pravna sigurnost odredbi primjenjivih na neizravno poravnanje;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 173, 12.6.2014., str. 84.
(2) SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

Pravna napomena