Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2859(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0573/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0573/2017

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0407

Elfogadott szövegek
PDF 250kWORD 42k
2017. október 25., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a közvetett elszámolási megállapodásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok (a 149/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása)
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

Az Európai Parlament határozata a 149/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról szóló 2017. szeptember 22-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2017)06270),

–  tekintettel a Bizottság 2017. szeptember 28-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2017. október 16-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 13. cikkére és 10. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az ESMA által a 648/2012/EU rendelet 4. cikkének (4) bekezdése alapján 2016. május 26-án benyújtott, az EMIR és a MiFIR szerinti közvetett elszámolási megállapodásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardtervezetre,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 105. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik franciabekezdésében meghatározott határidőn belül – amely 2017. október 24-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel a Bizottság a szabályozástechnikai standardtervezeteket csak 16 hónappal azt követően hagyta jóvá, hogy azt az Európai Értékpapírpiaci Hatóságtól (ESMA) 2016. május 26-án kézhez vette, mivel ebben az időszakban nem konzultált hivatalosan az ESMA-val a szabályozástechnikai standardtervezethez fűzött módosításairól, és nem tájékoztatta sem a társjogalkotókat, sem az iparági szereplőket annak okáról, hogy a jóváhagyás az 1095/2010/EU rendeletben meghatározott három hónapnál tovább késett; mivel elfogadhatatlan, hogy a Bizottság a szabályozástechnikai standardtervezet elfogadásának határidejét a társjogalkotók tájékoztatása nélkül több mint egy évvel túllépte;

B.  mivel a Parlament úgy véli, hogy az elfogadott szabályozástechnikai standardtervezet nem „azonos” az ESMA által benyújtott szabályozástechnikai standardtervezettel, mivel a Bizottság azt módosította, és ezért úgy véli, hogy 3 hónap áll rendelkezésére arra, hogy a szabályozástechnikai standarddal szemben kifogást emeljen („ellenőrzési időszak”); mivel ezt a három hónapos ellenőrzési időszakot a Bizottság 2017. szeptember 28-i levele is megerősítette;

C.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletet 2018. január 3-tól, a 2014/65/EU („MiFID II”) irányelv és a 600/2014/EU („MiFIR”) rendelet alkalmazásának kezdőnapjától kell alkalmazni, és a Parlament rendelkezésére álló három hónapos ellenőrzési időszak teljes kihasználása már nem hagyna elegendő időt az iparági szereplők számára módosítások végrehajtására;

D.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet rövid időn belüli közzététele a Hivatalos Lapban lehetővé tenné az időben történő végrehajtást, és jogbiztonságot nyújtana közvetett elszámolási megállapodásokra alkalmazandó rendelkezések tekintetében;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 201., 2012.7.27., 1. o.
(2) HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

Jogi nyilatkozat