Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0105(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0059/2017

Předložené texty :

A8-0059/2017

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Hlasování :

PV 25/10/2017 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0412

Přijaté texty
PDF 397kWORD 45k
Středa, 25. října 2017 - Štrasburk Konečné znění
Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu ***I
P8_TA(2017)0412A8-0059/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0196),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0134/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. září 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 12. července 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0059/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 487, 28.12.2016, s. 66.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. října 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání Systému vstupu/výstupu (EES)
P8_TC1-COD(2016)0105

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/2225.)

Právní upozornění