Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0105(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0059/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0059/2017

Viták :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Szavazatok :

PV 25/10/2017 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0412

Elfogadott szövegek
PDF 251kWORD 48k
2017. október 25., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
A Schengeni határellenőrzési kódex módosítása a határregisztrációs rendszer alkalmazása tekintetében ***I
P8_TA(2017)0412A8-0059/2017
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2017. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0196),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8–0134/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. szeptember 21-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. július 12-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0059/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 487., 2016.12.28., 66. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. október 25-én került elfogadásra az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer (EES) alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0105

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/2225 rendelettel.)

Jogi nyilatkozat