Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2193(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0312/2017

Texte depuse :

A8-0312/2017

Dezbateri :

PV 25/10/2017 - 15
CRE 25/10/2017 - 15

Voturi :

PV 26/10/2017 - 10.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0420

Texte adoptate
PDF 355kWORD 57k
Joi, 26 octombrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mandatul de negociere pentru negocierile comerciale cu Noua Zeelandă
P8_TA(2017)0420A8-0312/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 26 octombrie 2017 conținând recomandarea Parlamentului adresată Consiliului privind mandatul de negociere propus pentru negocierile comerciale cu Noua Zeelandă (2017/2193(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015, intitulată „Comerț pentru toți - Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

–  având în vedere declarația comună din 29 octombrie 2015 a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a președintelui Consiliului European, Donald Tusk și a prim-ministrului Noii Zeelande, John Key,

–  având în vedere Declarația comună UE - Noua Zeelandă privind relațiile și cooperarea din 21 septembrie 2007 și Acordul de parteneriat UE-Noua Zeelandă privind relațiile și cooperarea (PARC), semnat la 5 octombrie 2016,

–  având în vedere pachetul „Comerț” al Comisiei publicat la 14 septembrie 2017, în care Comisia s-a angajat să facă publice toate mandatele viitoare de negocieri comerciale,

–  având în vedere Acordul UE - Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la 3 iulie 2017,

–  având în vedere alte acorduri bilaterale încheiate de UE cu Noua Zeelandă, îndeosebi Acordul privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală și Acordul privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special cea din 25 februarie 2016 referitoare la începerea negocierilor pentru Acordul de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua Zeelandă(1), precum și Rezoluția sa legislativă din 12 septembrie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă de modificare a Acordului privind recunoașterea reciprocă(2),

–  având în vedere comunicatul emis în urma reuniunii G20 a șefilor de stat sau de guvern, care a avut loc la Brisbane în perioada 15-16 noiembrie 2014,

–  având în vedere Declarația comună din 25 martie 2014 a președintelui Van Rompuy, a președintelui Barroso și a prim-ministrului Key privind aprofundarea parteneriatului dintre Noua Zeelandă și Uniunea Europeană,

–  având în vedere Avizul 2/15 al Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 16 mai 2017, cu privire la competența Uniunii de a semna și încheia Acordul de liber schimb cu Singapore(3),

–  având în vedere studiul Comisiei din 15 noiembrie 2016 privind efectele cumulate ale viitoarelor acorduri comerciale asupra agriculturii UE publicat de Comisie,

–  având în vedere proiectul de raport al Comisiei sale pentru comerț internațional referitor la o strategie în domeniul comerțului digital (2017/2065(INI)),

–  având în vedere articolul 207 alineatul (3) și articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 108 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0312/2017),

A.  întrucât UE și Noua Zeelandă colaborează pentru a face față provocărilor comune legate de o gamă largă de chestiuni și cooperează în cadrul mai multor foruri internaționale, inclusiv cu privire la aspecte legate de politica comercială pe scena multilaterală;

B.  întrucât, în 2015, UE a fost al doilea partener comercial în comerțul cu mărfuri al Noii Zeelande, după Australia, iar valoarea comerțului cu mărfuri între UE și Noua Zeelandă s-a ridicat la 8,1 miliarde EUR și cea a comerțului cu servicii la 4,3 miliarde EUR;

C.  întrucât, în 2015, stocul de investiții străine directe ale UE în Noua Zeelandă s-a ridicat la aproape 10 miliarde EUR;

D.  întrucât Noua Zeelandă este parte la Acordul privind achizițiile publice;

E.  întrucât UE a încheiat, la 30 iulie 2014, negocierile referitoare la Acordul de parteneriat UE-Noua Zeelandă privind relațiile și cooperarea (PARC);

F.  întrucât, în cadrul acestor negocieri, sectorul agricol european și anumite produse agricole, precum carnea de vită, de vițel și de oaie, produsele lactate, cerealele și zahărul, inclusiv tipurile speciale de zahăr, sunt subiecte deosebit de sensibile;

G.  întrucât Noua Zeelandă este primul exportator mondial de unt și al doilea exportator mondial de lapte praf și ocupă, de asemenea, un loc semnificativ pe piața mondială la exporturile de alte produse lactate, de carne de vită, de vițel și de oaie;

H.  întrucât UE și Noua Zeelandă sunt angajate în negocieri multilaterale pentru a continua liberalizarea comerțului cu produse ecologice (Acordul privind bunurile de mediu) și a comerțului cu servicii (Acordul privind comerțul cu servicii);

I.  întrucât UE recunoaște caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal în Noua Zeelandă;

J.  întrucât Noua Zeelandă este parte la negocierile încheiate pentru Parteneriatul transpacific (TPP), al cărui viitor rămâne nesigur, și la negocierile în curs pentru Parteneriatul economic regional cuprinzător (RCEP) în Asia de Est, care reunește cei mai importanți parteneri comerciali ai săi; întrucât Noua Zeelandă are un acord de liber schimb în vigoare cu China începând din 2008;

K.  întrucât Noua Zeelandă și-a asumat angajamente semnificative în cadrul TPP privind promovarea conservării pe termen lung a anumitor specii și combaterea traficului ilegal cu specii sălbatice prin măsuri de conservare sporite și întrucât sunt prevăzute, de asemenea, cerințe pentru aplicarea efectivă a protecției mediului și implicarea într-o cooperare regională consolidată; întrucât astfel de angajamente ar trebui să servească drept criterii referință pentru ALS UE - Noua Zeelandă;

L.  întrucât Noua Zeelandă se numără printre cei mai vechi și cei mai apropiați parteneri ai UE, împărtășind valori comune și angajamentul de a promova prosperitatea și securitatea în cadrul unui sistem mondial bazat pe reguli;

M.  întrucât Noua Zeelandă a ratificat și a pus în aplicare principalele convenții internaționale privind drepturile omului, drepturile sociale, drepturile lucrătorilor și protecția mediului și respectă pe deplin statul de drept;

N.  întrucât Noua Zeelandă este unul dintre cei doar șase membri ai OMC care continuă să nu beneficieze de un acces preferențial la piața UE sau care nu poartă actualmente negocieri în acest sens;

O.  întrucât, în urma declarației comune din 29 octombrie 2015, au fost lansate exerciții de definire a domeniului de aplicare pentru a studia fezabilitatea și ambițiile comune legate de lansarea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Noua Zeelandă; întrucât acest exercițiu s-a încheiat;

P.  întrucât Parlamentul va trebui să decidă cu privire la aprobarea potențialului ALS UE-Noua Zeelandă,

Contextul strategic, politic și economic

1.  evidențiază importanța aprofundării relațiilor dintre UE și regiunea Asia-Pacific, printre altele, pentru a promova creșterea economică în Europa și subliniază că acest lucru se reflectă în politica comercială a UE; recunoaște că Noua Zeelandă reprezintă o componentă esențială a acestei strategii și că extinderea și aprofundarea relațiilor comerciale pot contribui la realizarea acestui obiectiv;

2.  felicită Noua Zeelandă pentru angajamentul ferm și consecvent față de agenda comerțului multilateral;

3.  consideră că potențialul deplin al strategiilor bilaterale și regionale de cooperare ale Uniunii poate fi realizat numai prin aderarea la comerțul bazat pe norme și pe valori și că încheierea unui ALS de înaltă calitate, ambițios, echilibrat și echitabil cu Noua Zeelandă, într-un spirit de reciprocitate și de avantaje reciproce, nesubminând în niciun caz ambiția de a realiza progrese la nivel multilateral sau implementarea unor acorduri multilaterale și bilaterale deja încheiate, este o parte esențială a strategiilor respective; consideră că o cooperare bilaterală mai profundă poate fi o piatră de temelie pentru continuarea cooperării multilaterale și plurilaterale;

4.  consideră că negocierea unui ALS modern, aprofundat, ambițios, echilibrat, echitabil și cuprinzător reprezintă o modalitate adecvată de aprofundare a parteneriatului bilateral și de consolidare în continuare a relațiilor comerciale și de investiții bilaterale existente, deja mature; consideră că aceste negocieri ar putea să servească drept exemplu pentru o nouă generație de acorduri de liber schimb și subliniază că este important să se sporească și mai mult ambițiile, depășind limitele a ceea ce presupune un ALS modern, având în vedere economia și mediul de reglementare foarte dezvoltate din Noua Zeelandă;

5.  subliniază că UE și Noua Zeelandă se situează în prima linie la nivel internațional în materie de politici sustenabile de mediu și că, în această privință, cele două părți au posibilitatea de a negocia și de a pune în aplicare un capitol foarte ambițios referitor la dezvoltarea sustenabilă;

6.  avertizează în privința riscului unui dezechilibru profund în dispozițiile referitoare la agricultură din acord, în detrimentul UE, și avertizează împotriva tentației de a utiliza agricultura ca monedă de schimb pentru a facilita un acces sporit al produselor industriale și al serviciilor la piața din Noua Zeelandă;

Exercițiul de definire

7.  ia act de încheierea cu succes a exercițiului de definire UE-Noua Zeelandă, la 7 martie 2017, spre satisfacția Comisiei și a guvernului Noii Zeelande;

8.  salută finalizarea la timp și publicarea de către Comisie a evaluării impactului, pentru a putea oferi o evaluare cuprinzătoare a posibilelor avantaje și dezavantaje care ar rezulta în urma relațiilor comerciale și de investiții aprofundate dintre UE și Noua Zeelandă, în beneficiul populației și întreprinderilor din ambele părți, inclusiv din regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări, acordând totodată o atenție deosebită impactului social și ecologic, inclusiv pe piața muncii din UE, și pentru a anticipa și ține seama de impactul pe are l-ar putea avea Brexitul asupra fluxurilor comerciale și de investiții din Noua Zeelandă către UE, în special atunci când se pregătesc schimburile de oferte și când se calculează contingentele;

Un mandat de negociere

9.  invită Consiliul să autorizeze Comisia să înceapă negocierile pentru un acord comercial și de investiții cu Noua Zeelandă, pe baza rezultatului exercițiului de definire a domeniului de aplicare, a recomandărilor stabilite în prezenta rezoluție, a evaluării impactului și a unor obiective clare;

10.  invită Consiliul să respecte pe deplin repartizarea competențelor între UE și statele sale membre, după cum se poate înțelege din Avizul CJUE 2/15 din 16 mai 2017, în decizia privind adoptarea directivelor de negociere;

11.  invită Comisia și Consiliul să prezinte o propunere cât mai curând posibil cu privire la viitoarea structură generală a acordurilor comerciale, ținând seama de Avizul 2/15 al CJUE privind ALS UE-Singapore și să facă o distincție clară între un acord comercial și de liberalizare a investițiilor străine directe (ISD) care conține numai chestiuni care țin de competența exclusivă a UE și un posibil al doilea acord care acoperă aspecte în cazul cărora competențele sunt partajate cu statele membre; subliniază că o astfel de distincție ar avea implicații asupra procesului de ratificare parlamentară și că nu urmărește să eludeze procesele democratice naționale, ci este o chestiune ce ține de delegarea democratică a responsabilităților pe baza tratatelor europene; solicită ca Parlamentul să se implice îndeaproape în toate negocierile actuale și viitoare privind ALS în toate etapele procesului;

12.  invită Comisia ca, atunci când prezintă acordurile finalizate în vederea semnării și a încheierii lor, și Consiliul, atunci când decide cu privire la semnarea și încheierea acestora, să respecte pe deplin repartizarea competențelor între UE și statele sale membre;

13.  invită Comisia să poarte negocierile într-un mod cât mai transparent posibil, fără a submina poziția de negociere a Uniunii, garantând cel puțin nivelul de transparență și consultare publică pus în aplicare pentru negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții cu SUA, prin intermediul unui dialog constant cu partenerii sociali și cu societatea civilă și să respecte pe deplin cele mai bune practici consacrate în alte negocieri; salută inițiativa Comisiei de a publica toate recomandările sale privind directivele de negociere pentru acordurile comerciale și consideră că acest fapt reprezintă un precedent pozitiv; îndeamnă Consiliul să urmeze acest exemplu și să publice directivele de negociere imediat după adoptarea lor;

14.  subliniază că un ALS trebuie să conducă la îmbunătățirea accesului pe piață și la facilitarea schimburilor comerciale pe teren, să creeze locuri de muncă decente, să asigure egalitatea de gen în beneficiul cetățenilor de ambele părți, să încurajeze dezvoltarea sustenabilă, să susțină standardele UE, să protejeze serviciile de interes general și să respecte procedurile democratice, stimulând, totodată, oportunitățile de export ale UE;

15.  subliniază că un acord ambițios trebuie să abordeze în detaliu investițiile, comerțul cu bunuri și servicii (pe baza recomandărilor recente ale Parlamentului European privind marja de manevră politică și sectoarele sensibile), regimul vamal și facilitarea comerțului, digitalizarea, comerțul electronic și protecția datelor, cercetarea în domeniul tehnologic și sprijinul pentru inovare, achizițiile publice, energia, întreprinderile de stat, concurența, dezvoltarea sustenabilă, aspecte legate de reglementare, cum ar fi standardele sanitare și fitosanitare de înaltă calitate și alte norme privind produsele agricole și alimentare, fără a diminua standardele ridicate ale UE, angajamentele solide și executorii privind standardele de muncă și de mediu, lupta împotriva evitării obligațiilor fiscale și a corupției, respectând domeniul de aplicare al competențelor exclusive ale Uniunii și acordând totodată o atenție deosebită nevoilor microîntreprinderilor și IMM-urilor;

16.  invită Consiliul să recunoască în mod explicit obligațiile celeilalte părți față de popoarele indigene;

17.  subliniază faptul că UE este lider mondial în ceea ce privește promovarea politicii privind bunăstarea animalelor și că, având în vedere că ALS UE-Noua Zeelandă va afecta milioane de animale de fermă, Comisia trebuie să se asigure că părțile își asumă angajamente ferme privind consolidarea bunăstării și a protecției animalelor de fermă;

18.  subliniază că traficul ilegal cu specii sălbatice de faună și floră are un impact economic, social și de mediu semnificativ și că un acord ambițios trebuie să promoveze conservarea tuturor speciilor de faună și floră sălbatică și a habitatelor acestora și să combată ferm capturarea ilegală, comerțul ilegal și transbordarea ilegală de specii sălbatice de faună și floră;

19.  subliniază că gestionarea inadecvată a pescuitului și pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) pot avea un impact negativ semnificativ asupra comerțului, dezvoltării și mediului și că părțile trebuie să își asume angajamente semnificative pentru protecția rechinilor, a pisicilor de mare, a țestoaselor și a mamiferelor marine și pentru prevenirea pescuitului excesiv, a capacității excedentare și a pescuitului INN;

20.  subliniază că, pentru ca un ALS să fie pe deplin avantajos pentru economia UE, următoarele aspecte ar trebui să fie incluse în directivele de negociere:

   (a) liberalizarea comerțului cu bunuri și servicii și oportunități reale de acces pentru ambele părți pe piața de bunuri și servicii a celeilalte părți prin eliminarea barierelor de reglementare inutile, asigurându-se, în același timp, faptul că nicio prevedere din acord nu împiedică oricare dintre părți să reglementeze, în mod proporțional, în vederea atingerii obiectivelor politice legitime; prezentul acord (i) nu trebuie să împiedice părțile să elaboreze, să reglementeze, să furnizeze și să sprijine servicii de interes general și trebuie să includă dispoziții explicite în acest sens, (ii) nu trebuie să solicite guvernelor să privatizeze niciun serviciu și nici nu trebuie să împiedice guvernele să extindă gama de servicii pe care le oferă publicului și (iii) nu trebuie să împiedice guvernele să aducă înapoi sub controlul public serviciile pe care au ales anterior să le privatizeze, precum apa, educația, sănătatea și serviciile sociale, nu trebuie să reducă standardele ridicate în materie de sănătate, alimente, consumatori, mediu, muncă și siguranță în UE sau să limiteze finanțarea publică a artelor și culturii, educației, sănătății și serviciilor sociale, așa cum s-a întâmplat cu acordurile comerciale anterioare; angajamentele ar trebui luate pe baza Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS); subliniază, în acest sens, că standardele impuse producătorilor europeni trebuie să fie păstrate;
   (b) în măsura în care acordul poate include un capitol privind reglementarea internă, negociatorii nu trebuie să includă teste de necesitate;
   (c) angajamente privind măsurile antidumping și compensatorii care depășesc normele OMC în acest domeniu, cu posibilitatea de a exclude aplicarea lor în cazul în care există suficiente standarde comune de concurență și cooperare;
   (d) reducerea barierelor netarifare inutile și consolidarea și extinderea dialogurilor privind cooperarea în materie de reglementare pe bază voluntară, ori de câte ori acest lucru este fezabil și reciproc avantajos, nelimitând totodată posibilitatea fiecărei părți de a-și derula activitățile de reglementare, legislative și privind politicile, întrucât cooperarea în materie de reglementare trebuie să aibă ca scop aducerea de beneficii guvernanței economiei globale printr-o convergență și cooperare intensificată privind standardele internaționale și armonizarea reglementărilor, de exemplu prin adoptarea și punerea în aplicare a standardelor stabilite de Comisia economică pentru Europa a ONU (UNECE), garantând totodată cel mai înalt nivel de protecție a consumatorilor (de exemplu, siguranța alimentară), a mediului (de exemplu, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor), de protecție socială și a lucrătorilor;
   (e) concesii semnificative privind achizițiile publice, la toate nivelurile administrative, inclusiv la nivelul întreprinderilor de stat și al întreprinderilor cu drepturi speciale sau exclusive, care să garanteze accesul la piață pentru întreprinderile europene în sectoare strategice și același grad de deschidere ca cel al piețelor UE de achiziții publice, având în vedere faptul că procedurile simplificate și transparente pentru ofertanți, inclusiv pentru cei din alte țări, pot fi, de asemenea, instrumente eficiente de combatere a corupției și de promovare a integrității în cadrul administrației publice, oferind, în același timp, rentabilitate pentru contribuabili în ceea ce privește calitatea prestației, eficiența, eficacitatea și răspunderea; garanția că, la atribuirea contractelor de achiziții publice, se aplică criterii ecologice și sociale;
   (f) un capitol separat, care să țină seama de nevoile și interesele microîntreprinderilor și ale IMM-urilor în ceea ce privește aspectele legate de facilitarea accesului pe piață, inclusiv, dar nu numai, o compatibilitate mai mare a standardelor tehnice și proceduri vamale simplificate, pentru a genera posibilități concrete de afaceri și a stimula internaționalizarea lor;
   (g) având în vedere Avizul CJUE 2/15 privind ALS UE-Singapore, potrivit căruia schimburile comerciale și dezvoltarea sustenabilă țin de competența exclusivă a UE și dezvoltarea sustenabilă este parte integrantă a politicii comerciale comune a UE, un capitol solid și ambițios privind dezvoltarea sustenabilă este o parte indispensabilă a oricărui eventual acord; dispoziții privind instrumente eficiente de dialog, monitorizare și cooperare, inclusiv dispoziții obligatorii și executorii care să facă obiectul unor mecanisme de soluționare a litigiilor adecvate și eficiente și să aibă în vedere, printre diverse metode de asigurare a respectării, un mecanism bazat pe sancțiuni, permițându-le totodată partenerilor sociali și societății civile să participe în mod corespunzător, precum și o cooperare strânsă cu experți din cadrul organizațiilor multilaterale relevante; dispoziții în capitolul care acoperă aspectele de muncă și de mediu ale comerțului și importanța dezvoltării sustenabile în context comercial și al investițiilor, care să cuprindă dispoziții care promovează aderarea la principiile și normele relevante convenite la nivel internațional, cum ar fi standardele fundamentale de muncă, cele patru convenții prioritare ale OIM în materie de guvernanță și acordurile multilaterale de mediu, inclusiv cele referitoare la schimbările climatice, precum și punerea în aplicare eficientă a acestora;
   (h) cerința ca părțile să promoveze responsabilitatea socială a întreprinderilor, inclusiv în ceea ce privește instrumentele recunoscute pe plan internațional, și aderarea la orientările sectoriale ale OCDE și la Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;
   (i) dispoziții cuprinzătoare privind liberalizarea investițiilor, în sfera de competențe a Uniunii, ținând seama de evoluțiile recente în materie de politici, de exemplu de Avizul CJUE 2/15 privind ALS UE-Singapore din 16 mai 2017;
   (j) măsuri solide și executorii care să acopere recunoașterea și protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv indicațiile geografice (IG) pentru vinuri și băuturi spirtoase și alte produse agricole și alimentare; proceduri vamale simplificate și reguli de origine simple și flexibile care să fie adecvate în realitatea complexă a lanțurilor valorice globale, inclusiv în ceea ce privește creșterea transparenței și a responsabilității în cadrul acestora, și aplicarea ori de câte ori este posibil a unor reguli de origine multilaterale sau, în alte cazuri, a unor reguli de origine fără dificultăți cum ar fi „modificarea subpoziției tarifare”;
   (k) un rezultat echilibrat și ambițios în capitolele privind agricultura și pescuitul, care poate stimula competitivitatea și poate aduce beneficii atât consumatorilor, cât și producătorilor, dacă se iau în calcul în mod corespunzător interesele tuturor producătorilor și consumatorilor europeni, respectând faptul că există o serie de produse agricole sensibile care ar trebui să primească un tratament adecvat, de exemplu, prin contingente tarifare sau cărora ar trebui să li se aloce perioade de tranziție adecvate, luând în considerare în mod corespunzător impactul cumulat al acordurilor comerciale asupra agriculturii și excluzând eventual cele mai sensibile sectoare din domeniul de aplicare al negocierilor; includerea unei clauze bilaterale de salvgardare ușor de utilizat, eficace, adecvate și rapide care să permită suspendarea temporară a preferințelor în cazul în care, ca urmare a intrării în vigoare a acordului comercial, o creștere a importurilor aduce sau amenință să aducă prejudicii grave sectoarelor sensibile;
   (l) dispoziții ambițioase care să permită funcționarea integrală a ecosistemului digital și să promoveze fluxurile de date transfrontaliere, inclusiv principii precum concurența loială și norme ambițioase privind transferurile transfrontaliere de date, respectând pe deplin normele actuale și viitoare ale UE privind protecția datelor și a vieții private și fără a aduce atingere acestora, având în vedere că fluxurile de date sunt motoare esențiale ale economiei serviciilor și reprezintă un element esențial al lanțurilor valorice globale ale întreprinderilor producătoare tradiționale; prin urmare, cerințele nejustificate privind localizarea ar trebui reduse cât mai mult posibil; protecția datelor și protecția vieții private nu sunt bariere în calea comerțului, ci drepturi fundamentale, consacrate la articolul 39 din TUE și la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
   (m) dispoziții precise și specifice privind tratamentul acordat țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) și regiunilor ultraperiferice (RUP), pentru a asigura faptul că se ține seama în mod corespunzător de interesele lor specifice în cadrul negocierilor;

21.  invită Comisia să asigure, ca element esențial al unui acord echilibrat, protecția cu privire la etichetare, trasabilitate și originea reală a produselor agricole, pentru a evita de a oferi consumatorilor o impresie greșită sau înșelătoare;

22.  subliniază diferența de mărime dintre piața unică a UE și piața Noii Zeelande, aspect ce trebuie luat în considerare în contextul oricărui potențial acord de liber schimb între cele două țări;

Rolul Parlamentului

23.  subliniază că, în urma Avizului CJUE 2/15 privind ALS UE-Singapore, Parlamentul European ar trebui să aibă un rol consolidat în toate etapele negocierilor UE privind ALS, de la adoptarea mandatului până la încheierea definitivă a acordului; așteaptă cu interes lansarea negocierilor cu Noua Zeelandă și urmărirea lor cu atenție și speră să contribuie la rezultatul pozitiv al acestora; reamintește Comisiei de obligația sa de a informa Parlamentul imediat și pe deplin în toate etapele negocierilor (înainte și după rundele de negocieri); este hotărât să analizeze aspectele legislative și de reglementare care pot apărea în cadrul negocierilor și al viitorului acord, fără a aduce atingere prerogativelor sale în calitate de colegiuitor; își reafirmă răspunderea sa fundamentală de a-i reprezenta pe cetățenii Uniunii Europene și așteaptă cu nerăbdare să faciliteze dezbateri deschise și favorabile incluziunii pe durata procesului de negociere;

24.  reamintește că Parlamentului i se va solicita să aprobe viitorul acord, astfel cum se prevede în TFUE, și că, prin urmare, pozițiile sale trebuie să fie luate în considerare în mod corespunzător în toate etapele; invită Comisia și Consiliul să solicite aprobarea Parlamentului înainte de aplicarea sa, integrând totodată această practică în acordul interinstituțional;

25.  reamintește că Parlamentul va monitoriza punerea în aplicare a viitorului acord;

o
o   o

26.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și, spre informare, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Noii Zeelande.

(1) Texte adoptate P8_TA(2016)0064.
(2) JO C 353 E, 3.12.2013, p. 210.
(3) ECLI:EU:C:2017:376.

Notă juridică