Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2200(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0346/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0346/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 14/11/2017 - 5.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0422

Elfogadott szövegek
PDF 265kWORD 48k
2017. november 14., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/004 IT/Almaviva referenciaszámú kérelem
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. november 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország kérelme – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0346/2017),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Olaszország az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok alapján a NACE Revision 2. rendszer szerinti 82. gazdasági ágazatban (Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatások), az olaszországi Lazio NUTS 2. szintű régióban (ITI4) működő Almaviva Contact SpA vállalatnál történt, 1646 főt érintő elbocsátást követően „EGF/2017/004 IT/Almaviva” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt; mivel az intézkedések által várhatóan érintett, elbocsátott munkavállalók száma 1610;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 3 347 370 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami az 5 578 950 eurót kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy az olasz hatóságok 2017. május 9-én nyújtották be a kérelmet, és hogy az Olaszország általi kiegészítő információk benyújtását követően annak értékelését a Bizottság 2017. szeptember 26-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  emlékeztet, hogy a gazdasági válság jelentős nyomás alá helyezte a marketingszolgáltatások és az áruk és szolgáltatások vásárlóinak való segítségnyújtás árát, ami a szolgáltatók forgalmának és jövedelmezőségének csökkenéséhez vezetett; tekintettel arra, hogy a telefonos ügyfélszolgálati ágazatban a munkaerő költsége messze a legmagasabb termelési költség, megjegyzi, hogy a vállalkozások ezekre a kedvezőtlen hatásokra áthelyezéssel, a munkaerőköltség területén való beavatkozással vagy bezárással reagáltak; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 2009 és 2014 első negyedéve között az ebben az ágazatban tevékenykedő összes olasz vállalkozás harmada szüntette be tevékenységét;

4.  elismeri, hogy a jelenlegi elbocsátások közvetlenül kapcsolódnak az Almaviva római központjának 2011 és 2016 közötti 45%-os bevételcsökkenéséhez; sajnálja, hogy nem sikerült megegyezni az egyesült szakszervezeti képviselettel (RSU) az Almaviva római központja munkaerőköltségeinek az Almaviva más olaszországi munkaközpontjainak költségeihez való hozzáigazításáról, ami gyakorlatilag bércsökkentést jelentett volna, és ami a római központ bezárásához vezetett;

5.  megjegyzi, hogy a telefonos ügyfélszolgálati ágazat munkavállalóinak nagyobb védelmet kellene élvezniük, ami különösen azt foglalná magában, hogy a személyzetet nem lehetne egyik központból a másikba áthelyezni, amit konkrét stratégiaként alkalmaznak tömeges leépítések kikényszerítésére;

6.  elismeri, hogy a régióbeli és helyi gazdaság csak lassan kezdenek fellendülni a gazdasági és pénzügyi válságból következő komoly nehézségek után, és hogy a tömeges elbocsátások leállással vagy megszakadással veszélyeztetik ezt a fellendülést; kiemeli az olyan aktív munkaerőpiaci intézkedések ennek elkerülésében játszott kiemelt jelentőségét, mint az EGAA által társfinanszírozottak;

7.  megjegyzi, hogy a célzott kedvezményezettek 79%-a nő, és hogy nagy többségük 30 és 55 év közötti; sajnálja, hogy nem sikerült életképes megoldást találni elbocsátásuk elkerülésére, különös tekintettel arra, hogy az ebben az életkorban lévő nők nem hivatalos gondozói feladataikból fakadóan a munka és a magánélet egyensúlyba hozásának nehézsége, valamint a munkahelyi egyenlő esélyek hiánya miatt már kevésbé hajlamosak a munkaerőpiacon maradni és ott előre lépni;

8.  kiemeli, hogy a képzésnek és az egyéb személyre szabott szolgáltatásoknak teljes mértékben figyelembe kell venniük a munkavállalók e csoportjának jellemzőit, különösen a nők magas arányát; üdvözli, hogy mintegy 680 000 eurót különítettek el az eltartottakat ellátók kiadásainak megtérítésére;

9.  üdvözli, hogy az olasz hatóságok már 2017. április 6-án, a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás iránti kérelmet megelőzően elkezdték nyújtani a célzott kedvezményezettek számára a személyre szabott szolgáltatásokat;

10.  megjegyzi, hogy Olaszország nyolcféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i. egyéni tanácsadás, ii. álláskeresési támogatás, iii. képzés, átképzés és szakképzés, iv. újrafoglalkoztatási utalvány, v. vállalkozáshoz nyújtott támogatás, vi. vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás, vii. az eltartottakat ellátók kiadásainak megtérítése, és viii. a mobilitási költségek visszatérítése; megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag 17,4 %-át teszik ki, így jóval az EGAA-rendeletben meghatározott, legfeljebb 35%-os korlát alatt maradnak, és hogy ezen intézkedéseket ahhoz a feltételhez kötik, hogy a megcélzott kedvezményezettek aktívan keressenek munkát vagy vegyenek részt képzési tevékenységekben;

11.  üdvözli, hogy létrehoztak egy, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (MiSE(4)), az ANPAL(5), Lazio régió és a szakszervezetek képviselői alkotta bizottságot, amelynek célja az Almaviva volt munkavállalóit támogató stratégia és fellépések meghatározása, valamint a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása;

12.  nyugtázza, hogy az újrafoglalkoztatási utalványok használata új, azokat csak egy korábbi esetben alkalmazták eddig; kiemeli annak fontosságát, hogy kellő idő elteltével, amikor már adatok állnak rendelkezésre, teljes körűen értékeljék ezen intézkedések hatékonyságát;

13.  hangsúlyozza, hogy az olasz hatóságok megerősítették, hogy a támogatásra jogosult fellépések nem kapnak támogatást más uniós pénzügyi eszközökből, de azokat kiegészítik vagy az Európai Szociális Alapból (ESZA) vagy csak nemzeti forrásokból finanszírozandó fellépések;

14.  emlékeztet arra, hogy az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

15.  elismerését fejezi ki az olasz kormány az irányú elkötelezettsége iránt, hogy új jogi keretet határoz meg a távközlésben dolgozó munkavállalók számára, hogy elkerüljék a további olyan eseteket, mint az EGF/2017/004 IT/Almaviva referenciaszámú kérelem tárgya;

16.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

17.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint megalapozott adatokat gyűjtsenek az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

18.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

19.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

20.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Olaszország EGF/2017/004 IT/Almaviva referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2017/2192 határozattal.)

Jogi nyilatkozat