Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0050(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0338/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0338/2016

Viták :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Szavazatok :

PV 14/11/2017 - 5.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0425

Elfogadott szövegek
PDF 253kWORD 58k
2017. november 14., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismerése ***I
P8_TA(2017)0425A8-0338/2016
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2017. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK tanácsi irányelv és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0082),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0061/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. július 13-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. június 30-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A8–0338/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 389., 2016.10.21., 93. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. november 14-én került elfogadásra a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0050

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/2397 irányelvvel.)

Jogi nyilatkozat