Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0060(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0332/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0332/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2017 - 13.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0429

Elfogadott szövegek
PDF 248kWORD 43k
2017. november 15., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam ***I
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2017. november 15-i jogalkotási állásfoglalása a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0136),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0116/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. július 5-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2017. október 27-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0332/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 345., 2017.10.13., 67. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. november 15-én került elfogadásra a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0060

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/2380 határozattal.)

Jogi nyilatkozat