Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2861(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0593/2017

Predložena besedila :

B8-0593/2017

Razprave :

PV 14/11/2017 - 12
CRE 14/11/2017 - 12

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0439

Sprejeta besedila
PDF 272kWORD 54k
Sreda, 15. november 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Večstranska pogajanja pred 11. ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije
P8_TA(2017)0439B8-0593/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2017 o večstranskih pogajanjih v okviru priprav na enajsto ministrsko konferenco STO, ki bo v Buenos Airesu od 10. do 13. decembra 2017 (2017/2861(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju deklaracije ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu STO) iz Dohe z dne 14. novembra 2001(1),

–  ob upoštevanju deklaracije ministrske konference STO iz Hongkonga z dne 18. decembra 2005(2),

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razvojni agendi iz Dohe, zlasti z 9. oktobra 2008(3), 16. decembra 2009(4), 14. septembra 2011(5), 21. novembra 2013(6) in 26. novembra 2015(7),

–  ob upoštevanju izidov devete ministrske konference, ki je potekala decembra 2013 na Baliju, zlasti sporazuma o olajševanju trgovine(8),

–  ob upoštevanju izidov desete ministrske konference, ki je potekala decembra 2015 v Nairobiju, in deklaracije ministrske konference, sprejete 19. decembra 2015(9),

–  ob upoštevanju končnega dokumenta, ki je bil soglasno sprejet 14. junija 2016 na letnem zasedanju parlamentarne konference STO v Ženevi(10),

–  ob upoštevanju ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov(11),

–  ob upoštevanju šestega splošnega pregleda pomoči za trgovino, ki je potekal od 11. do 13. julija 2017 v Ženevi(12),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker STO od svoje ustanovitve igra ključno vlogo pri krepitvi multilateralizma, spodbujanju vključujoče svetovne gospodarske ureditve in odprtega, na pravilih temelječega in nediskriminatornega večstranskega trgovinskega sistema; ker se je krog pogajanj iz Dohe začel leta 2001 z namenom, da se ustvarijo nove trgovinske priložnosti, okrepijo večstranska trgovinska pravila in obravnavajo trenutna neravnovesja v sistemu trgovanja, in sicer tako, da se v središče pogajanj postavijo potrebe in interesi držav v razvoju, zlasti najmanj razvitih držav;

B.  ker se EU nenehno zavzema za odločen večstranski pristop k trgovini, ki temelji na pravilih, obenem pa priznava, da bi lahko tudi dopolnilni pristopi, kot so dvostranski, regionalni in večstranski sporazumi, spodbujali odpiranje trgovine in gospodarski razvoj, zlasti z liberalizacijo in nadgradnjo pravil in disciplin na političnih področjih, ki jih STO obravnava v manjši meri, ter podpirali večstranski sistem, kadar so tovrstni sporazumi skladni z zahtevami STO, temeljijo na skupnih pravilih in ustvarjajo pogoje za morebitno večstransko sodelovanje v prihodnosti;

C.  ker so bili izidi devete ministrske konference iz leta 2013 sistemsko pomembni, zlasti sklenitev sporazuma o olajševanju trgovine, ki je najpomembnejši večstranski trgovinski sporazum od ustanovitve STO leta 1995;

D.  ker nekatere članice STO poskušajo oslabiti sedanji model reševanja mednarodnih trgovinskih sporov; ker se pritožbeni organ STO približuje najnižjemu številu sodnikov, ki je potrebno za njegovo delovanje; ker so ZDA nedavno zavrnile predloge EU in nekaterih latinskoameriških držav, da bi začeli postopek izbire kandidatov za zapolnitev vse večjega števila prostih delovnih mest; ker bi lahko ta zastoj, zaradi katerega sta prosti že dve od sedmih mest v pritožbenem organu, porušil sistem, ki je bistven za poravnavanje sporov med najbolj vplivnimi svetovnimi trgovinskimi državami;

E.  ker so bili izidi desete ministrske konference leta 2015 zelo pomembni tudi zaradi niza šestih ministrskih sklepov o kmetijstvu, bombažu in vprašanjih v zvezi z najmanj razvitimi državami, vključno z zavezo za ukinitev izvoznih subvencij za kmetijski izvoz, ki je verjetno najpomembnejši dosežek STO na področju kmetijstva doslej;

F.  ker so nedavne razprave o tem, kako napredovati pri izvajanju razvojne agende iz Dohe, pokazale, da se stališča članic STO o nadaljevanju pogajanj razlikujejo, kar kaže na to, da se je treba znova vprašati, kakšna raven ambicioznosti je potrebna, da bi resnično dosegli rezultate pri vseh stebrih pogajanj, in da je treba pri tem v celoti upoštevati dejansko stanje v današnjem trgovinskem okolju;

G.  ker digitalna preobrazba gospodarstva odpira nove trgovinske poti, ki omogočajo udeležbo malih in srednjih podjetij v svetovni trgovini prek elektronskega trgovanja; ker se to področje vse bolj obravnava kot zadeva, pri kateri bi lahko STO imela pomembno vlogo;

H.  ker bo enajsta ministrska konferenca STO potekala v argentinskem Buenos Airesu od 10. do 13. decembra 2017;

1.  ponovno izraža svojo popolno zavezanost trajni vrednoti multilateralizma in poziva k trgovinskemu programu, ki bo temeljil na prosti in pravični trgovini, ki temelji na pravilih, v korist vseh, ki podpira agendo za trajnostni razvoj in daje prednost socialnim, okoljskim in človekovim pravicam ter zagotavljanju, da se večstransko dogovorjena in usklajena pravila enotno uporabljajo za vse;

2.  poudarja, da je treba graditi na rezultatih, dogovorjenih na deveti in deseti ministrski konferenci, da bi lahko na enajsti ministrski konferenci decembra 2017 v Buenos Airesu sprejeli in zagotovili bistvene korake naprej za ohranjanje in krepitev večstranske trgovinske strukture; poudarja, da bi morale pogodbenice vseeno slediti novim ciljem politike na področjih, kot so digitalna trgovina in omogočanje naložb;

3.  poziva vse članice STO, naj izkoristijo zagon, ki ga je ustvaril nedavni napredek, pri čemer morajo upoštevati strateški cilj krepitve večstranskega trgovinskega sistema in potrebo po utrditvi položaja STO kot središča trgovinskih pogajanj, hkrati pa se zavedajo, da bodo potrebni novi pristopi k sedanjim izzivom; priznava, da bodo prožnost, odprtost, vključevanje in politična prizadevanja ključnega pomena za splošen, uravnotežen in realističen napredek pri vseh odprtih vprašanjih razvojne agende iz Dohe; meni, da so se gospodarski, politični in tehnološki pogoji od začetka kroga pogajanj iz Dohe leta 2001 bistveno spremenili in da bo zaradi novih izzivov, kot so elektronsko poslovanje, digitalna trgovina, preglednost naložb, subvencije in presežne zmogljivosti, globalne vrednostne verige, javna naročila, nacionalna ureditev storitev, mikro, malih in srednjih podjetij ter večja skladnost med trgovinskimi, delovnimi in okoljskimi agendami, ki bodo bolj daljnosežne kot razvojna agenda iz Dohe, potrebna razprava, ki jo je mogoče opraviti brez poseganja v odprta vprašanja o razvojni agendi iz Dohe; poudarja, da je treba državam v razvoju omogočiti, da najdejo lastne pristope za nadaljnje zagotavljanje enakih možnosti v teh novih sektorjih;

4.  poudarja, da mora STO delovati kot uspešen in učinkovito pogajalski forum za vsa vprašanja, ki so zanimiva za njene člane, in zagotavljati platformo za odprto razpravo o svetovnih trgovinskih vprašanjih;

5.  poudarja, da je treba v Buenos Aires prinesti zelo napredne predloge besedila, da bi zagotovili bolj pregledna in vključujoča pogajanja, saj mora biti ministrska konferenca temeljito pripravljena na podlagi pogajanj na ravni odborov; v zvezi s tem izreka pohvalo zaključnim pogajanjem o vprašanjih, kot so subvencije v ribištvu kot načinu za preprečevanje čezmernega ribolova, pa tudi nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova;

6.  je seznanjen s predlogi o domači podpori kmetijstvu, vključno s skupnim predlogom EU in Brazilije; meni, da bi lahko bilo nadaljevanje razprave na tem področju ključni dosežek enajste ministrske konference STO; pri tem ponovno poudarja, da je treba v skladu z ministrskim sklepom iz Nairobija poiskati trajno rešitev za javno skladiščenje zaradi varnosti preskrbe s hrano; poudarja, da pogajanja na to temo in njihov morebitni izid ne smejo imeti prednosti pred razpravami o prihodnosti skupne kmetijske politike;

7.  ponovno poudarja pomembnost napredka pri pogajanjih in doseganja rezultatov glede drugih vprašanj, ki jih postavijo člani, vključno z: nacionalno ureditvijo na področju storitev, elektronskega poslovanja, omogočanja naložb, horizontalnih subvencij ter izboljšanja preglednosti in dobre regulativne prakse v korist malih in srednjih podjetij;

8.  meni, da bi moral izid ministrske konference leta 2017 jasno priznati pomen ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030 in zavez Pariškega sporazuma v boju proti podnebnim spremembam ter vlogo, ki jo ima lahko trgovinska izmenjava pri njihovem uresničevanju in da je treba opredeliti konkretne ukrepe, ki jih je treba sprejeti v zvezi s tem, saj so svetovni standardi in enaki konkurenčni pogoji koristni za svetovno trgovino;

9.  ponovno poudarja povezave med enakostjo spolov in vključujočim razvojem, ob tem pa poudarja, da je krepitev vloge žensk ključnega pomena za izkoreninjenje revščine in da je odprava ovir za sodelovanje žensk v trgovini bistvenega pomena za gospodarski razvoj; priznava, da je treba razviti ukrepe za obravnavo številnih ovir, ki omejujejo možnosti za ženske v gospodarstvu; poziva članice STO, naj vključijo delovni program za doseganje trgovinske politike, ki upošteva enakost spolov, med izide ministrske konference;

10.  opozarja na šesto konferenco za pregled pomoči za trgovino, ki je bila julija 2017 v Ženevi, z naslovom spodbujanje trgovine, vključenosti in povezljivosti za trajnostni razvoj, ki je bila osredotočena na potrebo po premostitvi digitalnega razkoraka;

11.  podpira mnenje, da bi bilo treba to prenesti v konkretne ukrepe za omogočanje e-trgovine in spreminjanje digitalnih možnosti v trgovinsko realnost; poudarja, da boljša povezljivost nudi več poslovnih priložnosti, ker poslovnežem v mikro, malih in srednjih podjetjih v državah v razvoju olajša in poceni dostop do trgov; v zvezi s tem ugotavlja, da so naložbe v infrastrukturo še vedno ključni izziv in ključnega pomena, da bi dosegli napredek na tem področju; zato poziva k članstvu v STO za spodbujanje naložb v infrastrukturo s spodbujanjem spodbud, med drugimi javno-zasebnih partnerstev;

12.  poudarja, da je treba razpravljati o možnih odgovorih trgovinske politike na naraščajoči pojav ostoritvenja na področju trgovine z blagom („način 5“);

13.  poziva Komisijo, naj nadaljuje prizadevanja za oblikovanje zavezujočih večstranskih pravil o elektronskem trgovanju v STO; podpira sporočilo EU o okolju, ki omogoča spletne transakcije, predstavljeno članom Sveta za trgovanje s storitvami junija 2017, ki zagotavlja prepotreben in pravočasen niz skupnih načel o varstvu potrošnikov, neželenih sporočilih, avtentikaciji in skrbniških storitvah ter elektronskih pogodbah, kar bi povečalo zaupanje potrošnikov na spletu in ustvarilo ugodno okolje za digitalno trgovino;

14.  spodbuja nadaljevanje večstranskih trgovinskih pogajanj pri sporazumu o okoljskih dobrinah;

15.  pozdravlja začetek veljavnosti sporazuma o olajševanju trgovine, sklenjenega 22. februarja 2017; meni, da bo sporazum prinesel precejšnje koristi vsem članicam STO, zlasti pa državam v razvoju in ustreznim gospodarskim subjektom, ker bo povečal preglednost in pravno varnost ter zmanjšal upravne stroške in skrajšal carinske postopke;

16.  poudarja, da morajo vse članice STO izpolniti odločitve, sprejete v Nairobiju in na Baliju, vključno z ustvarjanjem novih izvoznih priložnosti za ponudnike storitev iz najmanj razvitih držav kot del oprostitve obveznosti STO v sektorju storitev za najmanj razvite države in poenostavitve predpisov, ki urejajo pravila o izvoru; ugotavlja, da je zanimanje za sporazum o olajševanju storitev med članicami STO vse večje; poziva k okrepljenim večstranskim prizadevanjem za znatno poenostavitev in uskladitev pravil o poreklu;

17.  poudarja bistveni pomen STO pri svetovni trgovini, ki temelji na predpisih, in vidi kot izjemno pomembno potrebo po izvajanju njenih odločitev, izvrševanju zavezujočih obvez in reševanju trgovinskih sporov, ter poudarja njen edinstven prispevek k spodbujanju večje preglednosti in medsebojnih pregledov, zlasti prek mehanizma za pregled trgovinske politike; je skrajno zaskrbljen, ker več mest v pritožbenem organu ostaja praznih, kar močno ovira delo tega ključnega organa, saj ogroža tekoče in ustrezno delovanje reševanja sporov in vztraja, da je potrebna hitra odločitev o zapolnitvi teh delovnih mest;

18.  poudarja, da je potrebna končna izjava enajste ministrske konference, v kateri bodo člani lahko določili nova področja in območja z dnevnega reda kroga pogajanj iz Dohe, na katerih bodo začeli in nadaljevali pogajanja;

19.  poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da bo Parlament še naprej tesno vključen v priprave na enajsto ministrsko konferenco, da bo redno prejemal obvestila in da se bo med ministrsko konferenco z njim posvetovalo; poziva Komisijo, naj se pri drugih članicah STO še naprej zavzema za povečanje pomena parlamentarne razsežnosti STO;

20.  poziva članice STO, naj okrepijo parlamentarno razsežnost te organizacije in tako zagotovijo demokratično legitimnost in preglednost; v zvezi s tem poudarja, da je treba zagotoviti, da bodo imeli poslanci boljši dostop do trgovinskih pogajanj in bodo vključeni v oblikovanje in izvajanje odločitev STO ter da se bo izvajal ustrezen nadzor nad trgovinskimi politikami v dobrobit njihovih državljanov;

21.  obžaluje, da na manjši ministrski konferenci 9. in 10. oktobra 2017 v Marakešu ni bil dosežen bistveni napredek pred enajsto ministrsko konferenco STO; poziva vse strani, naj v celoti prevzamejo svojo odgovornost in prenesejo pripravljenost, ki izhaja iz političnih izjav, v konkretne ukrepe v pogajanjih, da bi dosegli pozitivne rezultate na enajsti ministrski konferenci STO v Buenos Airesu in ustvarili trdno podlago za nadaljnje ukrepe in odločitve po ministrski konferenci leta 2017;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter generalnemu direktorju STO.

(1) Deklaracija ministrske konference (WT/MIN(01)/DEC/1) z dne 14. novembra 2001 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) Deklaracija ministrske konference iz Hongkonga (WT/MIN(05)/DEC) z dne 18. decembra 2005 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
(3) UL C 9 E, 15.1.2010, str. 31.
(4) UL C 286 E, 22.10.2010, str. 1.
(5) UL C 51 E, 22.2.2013, str. 84.
(6) UL C 436, 24.11.2016, str. 6.
(7) UL C 366, 27.10.2017, str. 140.
(8) Deklaracija ministrske konference z Balija (WT/MIN(13)/DEC) z dne7. decembra 2013 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
(9) Deklaracija ministrske konference iz Nairobija (WT/MIN(15)/DEC) z dne 19. decembra 2015.https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf
(11) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/global_review15prog_e.htm

Pravno obvestilo