Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0200(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0355/2017

Indgivne tekster :

A8-0355/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 30/11/2017 - 8.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0463

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 48k
Torsdag den 30. november 2017 - Bruxelles Endelig udgave
Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Jordan: Jordans deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) ***
P8_TA(2017)0463A8-0355/2017

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 30. november 2017 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11966/2017),

–  der henviser til udkastet til aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (11927/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 af 4. juli 2017 om Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater(1),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0343/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0355/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Det Hashemitiske Kongerige Jordans regering og parlament.

(1) EUT L 185 af 18.7.2017, s. 1.

Juridisk meddelelse