Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0901(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0393/2017

Indgivne tekster :

A8-0393/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2017 - 5.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0486

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 48k
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans
P8_TA(2017)0486A8-0393/2017

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. december 2017 om Kommissions forslag om forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans (N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag af 29. november 2017 om forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans (N8-0092/2017),

–  der henviser til artikel 56, stk. 6, tredje afsnit, og til artikel 56, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010(1),

–  der henviser til artikel 122a i sin forretningsorden,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0393/2017),

A.  der henviser til, at Rådet den 19. december 2014 udpegede Elke König som formand for Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) for en mandatperiode på tre år fra den 23. december 2014(2);

B.  der henviser til, at i overensstemmelse med artikel 56, stk. 7, i forordning (EU) nr. 806/2014 kan mandatperioden for den første formand for Den Fælles Afviklingsinstans forlænges én gang med en periode på fem år;

C.  der henviser til, at Kommissionen den 29. november 2017 vedtog et forslag om forlængelse af mandatperioden for Elke König som formand for Den Fælles Afviklingsinstans og sendte dette forslag til Parlamentet;

D.  der henviser til, at Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg derefter begyndte at vurdere den foreslåede kandidats kvalifikationer til hvervet som formand for Den Fælles Afviklingsinstans, navnlig med henblik på kravene i artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014;

E.  der henviser til, at udvalget den 4. december 2017 afholdte en høring med Elke König, som efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  godkender Kommissionens forslag om forlængelse af mandatperioden for Elke König som formand for Den Fælles Afviklingsinstans;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1.
(2) EUT L 367 af 23.12.2014, s. 97.

Juridisk meddelelse