Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0901(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0393/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0393/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/12/2017 - 5.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0486

Hyväksytyt tekstit
PDF 234kWORD 45k
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden uusiminen
P8_TA(2017)0486A8-0393/2017

Euroopan parlamentin päätös 12. joulukuuta 2017 komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta (N8‑0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 29. marraskuuta 2017 annetun komission ehdotuksen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta (N8-0092/2017)

–  ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014(1) 56 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan ja 56 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 a artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0393/2017),

A.  ottaa huomioon, että neuvosto nimitti 19. joulukuuta 2014 Elke Königin yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi kolmeksi vuodeksi 23. joulukuuta 2014 lähtien(2);

B.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 7 kohdan mukaisesti yhteisen kriisinratkaisuneuvoston ensimmäisen puheenjohtajan toimikausi voidaan uusia kerran viideksi vuodeksi;

C.  ottaa huomioon, että komissio antoi 29. marraskuuta 2017 ehdotuksen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan Elke Königin toimikauden jatkamisesta ja välitti kyseisen ehdotuksen parlamentille;

D.  ottaa huomioon, että parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi ehdotetun ehdokkaan pätevyyttä erityisesti asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa vahvistettuihin vaatimuksiin nähden;

E.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 4. joulukuuta 2017 Elke Königin kanssa kuulemistilaisuuden, jossa ehdokas käytti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen Elke Königin toimikauden jatkamisesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajana;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.
(2)EUVL L 367, 23.12.2014, s. 97.

Oikeudellinen huomautus