Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 16. května 2017 - ŠtrasburkKonečné znění
 Protokol k rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (přistoupení Chorvatska) ***
 Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Bosnou a Hercegovinou (přistoupení Chorvatska) ***
 Dohoda mezi EU a Norskem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz ***
 Přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) ***
 Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020
 Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům
 Účinné využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové bezpečnosti
 Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním
Texty
Konečné znění (255 kb)
Právní upozornění